Ekonomistyrning

Hur säker är uppskattningen av projektets totala kostnad och hur sannolikt är det att projektet klarar sig inom budget? Konsekvenserna är stora både för utförare och för beställare om budgeten inte har utrymme för alla kostnader.  

Inom projektledning är det ofta svårt att avgöra den totala kostnaden för ett projekt då det ofta finns viktiga detaljer som inte är helt klargjorda. Budgeteras en för liten kostnad är det svårt att i ett senare skede öka budgeten. Blir budgeten för stor kan den å andra sidan bakbinda möjligheterna att genomföra andra prioriterade projekt.

Våra specialister på ekonomistyrning hanterar projektets ekonomi på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi behärskar flertalet av de verktyg och metoder som idag finns på marknaden och har även utvecklat egna metoder som har visat sig vara effektiva för både små och stora projekt.

Vi kan delta över längre tid som en fast del av projektteamet, utföra analyser eller bidra i etablerandet av rutiner för god ekonomistyrning i ditt projekt. Vi kan också bistå i val av system och verktyg

Successiv kalkylering

Successiv kalkylering möjliggör tydlig kommunikation till projektledningen och andra intressenter gällande budgetosäkerheten. Detta samtidigt som osäkerheterna minimeras och kostnaderna styrs mot uppsatta mål under projektets gång.

Successiv kalkylering är en metod som med hjälp av statistiska principer kartlägger kostnadsosäkerheterna i ett eller flera projekt. Resultatet gör det enkelt att visa med vilken sannolikhet projektet kommer färdigställas inom budget samtidigt som osäkerheterna kan minimeras och projektet kan styras mot de uppsatta målen.

Earned Value Management

I flera projekt tillämpar vi metoden Earned Value Management (EVM) för projektstyrning både avseende tider och kostnader. Metoden ger en ständigt aktuell bild av projektets status i förhållande till budget och tidsplan, och är ett utmärkt hjälpmedel för att prognostisera både slutkostnader och sluttider.

Ladda ner produktblad 

Share/Bookmark
Dela:
Ekonomistyrning

  Vill du veta mer?

 • Nicholas Boström

  Nicholas Boström

  Avdelningschef Verksamhetsutveckling

  +46 70 104 31 22

  E-post

Copyright Faveo Management AS