Upphandling

I många projekt är upphandling en avgörande faktor för projektets framgång. En tydlig och genomtänkt upphandlingsstrategi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projektgenomförande 

Som upphandlare i projekt hjälper vi våra kunder att planera och genomföra upphandlingar både inom privat och offentlig sektor. Våra erfarna projektledare kan medverka i hela processen från fastställande av upphandlingsstrategier till kontraktsavslut. Vi har specialistkompetens kring Lagen om offentlig upphandling, LoU.

System för internationell upphandling

Med utgångspunkt från alla de upphandlingar som vi ansvarat för genom åren har vi utvecklat ett eget system för internationell upphandling. Systemet heter MIP (Model for International Procurement) och har använts av flera av våra största kunder. Några av de projekt som har använt MIP är Citytunneln i Malmö, Södra Länken, Botniabanan och projekt Hallandsås.

Upphandling i investeringsprojekt

Några av Faveos medarbetare har skrivit en bok om upphandling i investeringsprojekt som kan beställas via Svensk Byggtjänst. Boken täcker alla de områden som en projektledare eller upphandlingsledare bör behärska för att på ett professionellt sätt genomföra upphandling.

Share/Bookmark
Dela:
Upphandling

  Vill du veta mer?

 • Åsa Björklund

  Åsa Björklund

  Regionchef Mitt - Sundsvall

  +46 60 701 04 00

  E-post
 • Patrik Hult

  Patrik Hult

  +46 70 595 64 64

  E-post
 • Christer Hansson

  Christer Hansson

  Regionchef Syd - Malmö

  +46 40 636 70 00

  E-post

Copyright Faveo Management AS