Arbetsmiljö

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör en viktig del i arbetet med att minimera risker för ohälsa och olycksfall i projekt.  

Vi stödjer våra kunder i deras arbetsmiljöarbete, ofta i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U), där vi hanterar projektets arbetsmiljöfrågor för beställarens räkning, både i projekterings- och utförandeskedet.

Vi erbjuder även arbetsmiljörevisioner i projekt under ledning av våra certifierade arbetsmiljörevisorer, med syftet att säkerställa att projektets arbetsmiljökrav och lagstadgade krav uppfylls.

Utöver detta hjälper vi projektbaserade organisationer att bygga upp ledningssystem för arbetsmiljö, exempelvis enligt den internationella standarden OHSAS 18001.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar i arbetsmiljöfrågor.

Share/Bookmark
Dela:
Arbetsmiljö

  Vill du veta mer?

 • Bo Wahlström

  Bo Wahlström

  Regionchef Öst - Stockholm

  +46 70-55 96 141

  E-post

Copyright Faveo Management AS