Orkel AS - Anskaffelse av ny ERP og CRM løsning

Oppdraget omfatter alle prosesser i forbindelse med anskaffelse av nytt ERP og CRM løsning for konsernet.

Orkel hadde et gammelt ERP system og et CRM system som ikke var integrerte. Det eksisterte også veldig mange regneark og flere versjoner av blant annet kunderegistre. Anskaffelsesprosjektet hadde til hensikt å skaffe et moderne ERP system som skulle direkteintegreres med nytt CRM system og andre systemer som benyttes i konsernet. Eksempelvis lønn, utvikling, lager, faktura, service, frakt, fortolling med flere. Prosjektet hadde også en klar målsetting om å avskaffe regnearkene, samt kun ha en versjon av viktige registre som kunde- og leverandørregister.

Faveo Prosjektledelse har en egen prosessmodell for anskaffelser som benyttes både for offentlige og private anskaffelser.

Målsettingen for Faveo Prosjektledelse sin modell er å sikre på en systematisk måte, at leverandørmetodene også ivaretar vår oppdragsgivers interesser, på sentrale områder som

  • brukerdeltakelse
  • tekniske kvalitetskontroller
  • dokumentasjon
  • kompetanseoverføring

Prosjektleder fra Faveo Prosjektledelse ble innleid for å lede hele arbeidet med anskaffelsen. Oppdraget ble startet med en arbeidsprosessanalyse og interessentanalyse. Resultatene fra disse analysene ble benyttet i forbindelse med utarbeidelsen av en kravspesifikasjon. Faveo Prosjektledelse bisto også med en markedsanalyse for å finne aktuelle systemer og leverandører. Et utvalg leverandører fikk mulighet til å gi tilbud. Tilbudene ble vektet i forhold til en forhåndsgitt matrise og man valgte å forhandle med 3 leverandører. Etter forhandlingene var ferdige ble en leverandør valgt.

I implementeringsfasen ble Faveo Prosjektledelse innleid for overordnet prosjektledelse og da motpart til leverandørens prosjektleder. Nytt system er nå satt i drift hos ett firma i Orkel konsernet.

Visa projektet på karta

Share/Bookmark
Dela:

Leveranser i prosjektet:

  • Prosessledelse
  • Prosjektledelse
  • Utarbeide kravspesifikasjon
  • Lede anskaffelsen inkludert forhandlinger
  • Overordnet styring av implementeringen

"Vi er meget godt fornøyd med både måten oppdraget ble løst på og resultatet"

Jan Arild Dahl, Økonomisjef, Orkel AS

Copyright Faveo Management AS