Femern Bælt åt Femern A/S

Projektets mål är att bygga en fast förbindelse över Femern Bælt. Förbindelsen byggs för att knyta samman de skandinaviska länderna med kontinenten och kommer att gå mellan Rødby på danska sidan och Puttgarden på den tyska.

De två huvudalternativen som utretts är en snedkabelbro över eller en sänktunnel under de 19 kilometrarna vatten som separerar länderna från varandra. Om broalternativet säljs kommer den med sina drygt 2,5 mil vara Europas längsta bro.

Projektet finansieras huvudsakligen av den danska staten och är budgeterat till 4,5 miljarder € plus tillkommande landarbeten på ömse sidor av sundet till en summa av ytterligare 2 miljarder €. Förbindelsen skall enligt tidplan öppnas för trafik 2018.

I uppdraget ingår att:

 • Sammanfatta gjorda erfarenheter från genomförda projekt avseende driftsättning inklusive arbetsvolymer och drift.
 • Granska Technical Design ur ett underhållsperspektiv.
 • Granska säkerhetskoncept.
 • Upprätta kravdokument för entreprenörens och beställarens testverksamhet.
 • Ange krav på beredskapsplaneringen.
 • Ange krav på kommande drift- och underhållsorganisation.
Share/Bookmark
Dela:
Femern Bælt

Bild: Femern A/S

  Vill du veta mer?

 • Tf Avdelningschef Risk & Säkerhet

  Tf Avdelningschef Risk & Säkerhet

  Bo Walhström

  + 46 70 559 61 41

  E-post

Copyright Faveo Management AS