Om Faveo

Faveo är sedan 1 juli 2015 en del av WSP koncernen. Tillsammans blir Faveo och WSP det ledande projektledningsföretaget i Norden. WSP har 31 000 anställda och är etablerade i alla världsdelar. Huvudkontoret ligger i Montreal i Kanada och bolaget är noterat på Toronto börsen.

Faveokoncernen

Faveokoncernen

Faveo grundades utifrån drömmen om att skapa en stor kommersiell nordisk aktör inom professionell projektledning.

Vision och värderingar

Vision och värderingar

Generositet, professionalism och samverkan är våra viktigaste värderingar.

Fakta om Faveo

1500 pågående projekt. 345 medarbetare fördelade på 9 regionkontor i Sverige och Norge. En omsättning på cirka 478 miljoner NOK. Certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

 

Copyright Faveo Management AS