Att arbeta hos oss

Ta del av vad några av våra medarbetare tycker om att arbeta på Faveo

 

- Det är helt enkelt riktigt roligt att jobba på Faveo
"När jag valde Faveo som arbetsgivare var det framför allt tre saker som gjorde valet enkelt.  Först och främst så har man som konsult på Faveo en enorm uppbackning i form av den erfarenhet och kompetens som finns inom företaget kring projektledning, verksamhetsutveckling och våra specialisttjänster. För det andra så ges jag som konsult möjlighet till kontinuerlig utveckling, dels genom den bredd av uppdrag som mitt jobb ger möjlighet till men även genom Faveo Academy. I och med Faveo Academy finns det ett stort fokus på den anställdas kunskapsutveckling. Jag behöver aldrig slåss för att få möjlighet att lära mig mer, istället är det en självklarhet att jag under ett år ska fördjupa och bredda mina kunskaper inom ett flertal områden. Den sista saken som gjorde valet enkelt var den kultur som finns på Faveo, viljan att utveckla företaget och hela tiden vara Nordens ledande företag inom projektledning samtidigt som det råder en högst mänsklig syn på medarbetarna. Det är helt enkelt riktigt roligt att jobba på Faveo, dels för den utveckling som jag får och möjligheten att bidra med den till företaget, men också på grund av alla de klockrena människor jag får jobba med!"
- Christoffer Hultkrantz, Projektledare

- Faveo präglas av en stark mänsklig dimension
”I Faveo har jag lärt mig mycket om professionell projektledning. Bredden på uppdragen garanterar varierade arbetsuppgifter och möjligheter. Även om vi är projektledare med fokus på försäljning och lönsamhet tycker jag att Faveo präglas av en stark mänsklig dimension. Organisationen präglas också av mångfald: vi har teologer, filosofer, biologer, ingenjörer och ekonomer som jobbar här. Ledningen ser den enskilde medarbetaren och det är högt i tak för meningsutbyte och nya sätt att lösa utmaningar på. Det finns gott om utrymme för den enskilde individen i Faveo”.
- Hanne Bjørseth, Projekledare 

 - Inspirerande och lärorikt
”Jag brinner för att driva miljöarbete, och trivs mycket bra på Faveo. Det är inspirerande och lärorikt att arbeta med så många kompetenta och bra människor. I och med sammanslagningen med PTL blev det ännu bättre: Vi har växt väldigt i styrka, och som Nordens största projektledningsorganisation har vi en ännu bättre utgångspunkt när vi rekryterar nya medarbetare.”
- Jan Olofsson, Projektledare

 - Huvudsaken är att jag får jobba med duktiga människor
”Faveo har gett mig möjlighet att vara med i genomförandet av Kilden-projektet (teater- och konserthus i Kristiansand), förmodligen en av de viktigaste symbolbyggnaderna i regionen. Efter Kilden kommer det förhoppningsvis andra spännande projekt. Om de är här i regionen, Norge eller någon annan del av världen har mindre betydelse. Huvudsaken är att jag får jobba med duktiga människor både i Faveo, hos leverantörer, entreprenörer och inte minst hos våra uppdragsgivare. Bättre än så kan det inte bli. Jag hoppas och tror att Faveo kan utnyttja de enorma resurser som finns i alla de människor som är med, att vi kan bygga en gemensam identitet och en spännande framtid – vilket jag ser framemot.”
- Per Egil Steen, Projektledare

Share/Bookmark
Dela:

Copyright Faveo Management AS