Nyheter

Det här är vårt sätt att dela med oss av vad som händer i vår vardag. Vår ambition är att kontinuerligt informera om hur det går i våra projekt, vad som händer på Faveo och inte minst att dela med oss av vår kunskap inom professionell projektledning.

Detta gör vi bland annat genom att publicera inlägg både från företagsledningen och från medarbetare med specialistkunskap inom våra kompetensområden. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om något av våra inlägg på 08-56 200 300 eller via e-post.

 • Faveo blir WSP från årsskiftet

  Nytt från Faveo

  WSP har förvärvat Faveo den 1:a juli 2015. Faveo är en stark aktör inom projektledning med 160 medarbetare i Sverige och 230 i Norge. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs strategi att bli ledande på projektledning och rådgivning inom samhällsbyggande i Norden.

  – Vi är mycket nöjda att få välkomna Faveo till WSP. Det ligger helt i linje med vårt tillväxtmål. Med förvärvet blir vi nu ledande i Norden inom projektledning för samhällsbyggnadssektorn. Verksamheterna kompletterar varandra väl. Faveo med stark kompetens av projektledning inom anläggning och energi, och WSP med en ledande roll inom hus och anläggning, säger Magnus Meyer, VD WSP Norden.

  Faveo har ca 400 medarbetare varav 160 i Sverige och drygt 230 i Norge. I Norge blir Faveo plattformen för ytterligare tillväxt och en strategi för detta kommer att tas fram inom kort. Förvärvet ligger väl i tiden då WSP nyligen avyttrade sina aktier i Multiconsult A/S, som börsintroducerades i slutet av maj. Förvärvet av Faveo blir startpunkten för WSPs nya tillväxtstrategi för Norden och man letar nu efter förvärvskandidater i alla de nordiska länderna.

  – På WSP har vi ett nordiskt fokus och med Faveo får vi nu en plattform på den norska marknaden för en strategisk och omfattande tillväxt med målet att bli den ledande aktören inom samhällsbyggnad i Norden, säger Magnus Meyer. 

  Datum: 2015-11-25
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ramavtal för successivanalyser för Göteborgs Stad

  Nytt från Faveo

  För ett tag sedan stod det klart att Faveo och nu mera WSP är förstahandsvalet för osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen åt Göteborg stad.

  ​Faveo har under lång tid genomfört osäkerhetsanalyser i stora investeringsprojekt. Historiskt har det främst handlat om osäkerhetsanlayser (eller sk. successivkalkyler) på projektens kalkyler för att hjälpa projekten få fram hur sannolikt det är att man når upp till en viss sluktkostnad för projekten. På senare tid har vi även fått göra osäkerhetsanalyser på tidplaner som istället syftar till att ta fram hur sannolikt det är att man når en viss sluttid.

  I Norge finns det lagkrav på att osäkerhetsanalyser ska utföras i alla statliga projekt varför det är långt mer etablerat och känt där. Den svenska marknaden har dock på senare tid fått upp ögonen för osäkerhetsanalyser och den hjälp den tillför såväl projektledare som beställare och vi utför nu kontinuerligt osäkerhetsanalyser i många stora projekt.

  Datum: 2015-11-18
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Fortsätt följ oss!

  Nytt från Faveo

  Faveo är sedan juli i år en del av WSP. Fortsätt följ oss på sociala medier och ta del av nyheter, bloggar, spännande referensprojekt, inbjudningar till seminarier och events, branschinsikter och mycket mer. Vi ses!

  LinkedIN >>

  Facebook >>

  Datum: 2015-11-03
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Stockholms Framtida Avloppsrening

  Våra projekt

  Faveo hjälper Stockholm Vatten att projektstyra Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA), ett av de största infrastrukturprojekten någonsin för avloppsrening i Stockholm. Målet är ett av världens mest moderna avloppsreningsverk.

  Stockholms Framtida Avloppsrening innebär nedläggning av Bromma reningsverk och att en ca. 15 km lång tunnel byggs för att leda avloppsvattnet till Henriksdal. Anläggningarna i Sickla och Henriksdal byggs om med den allra senaste tekniken för att klara de ökade miljökraven samt den ökade befolkningstillväxten fram till 2040. Projektet består av tre genomförandeprojekt med en total investering på 5,9 miljarder kronor.

  Faveos åtagande i projektet är att stötta delprojekten med riskhantering, tidplanering, ekonomiuppföljning, arbetsmiljö samt brandssäkerhet. Faveo har ett flertal medarbetare i projektet sedan 2014.

   

  Datum: 2015-10-21
  Skribent: Malin Lindblad & Nina Larsson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Utbyggnad av tunnelbanan

  Våra projekt

  Tunnebanenätet kommer byggas ut till Arenastaden i Solna, Nacka och Järfälla/Barkarby. 19 km nya spår och nio nya stationer. Stockholms tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad. Det är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid.

  Faveo ansvarar för riskhanteringen och teknikstöd inom brand- och personsäkerhet samt projekteringsledning.

  Tunnelbana från Akalla till Barkarby station
  Cirka 3,8 kilometer spår anläggs mellan den befintliga stationen i Akalla och den planerade pendeltågsstationen i Barkarby. Två nya stationer byggs, en i Barkarbystaden och en vid Barkarby station. Tunnelbanan går under mark längs hela sträckan. Trafikstart planeras till 2021.

  Tunnelbana från Kungsträdgården–Nacka centrum
  Den planerade sträckningen byggs helt under jord och ansluter till Kungsträdgårdens station för vidare färd genom stan. Fem nya stationer byggs: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C. Trafikstart planeras till 2025.

  Tunnelbana från Odenplan–Arenastaden i Solna
  Från Odenplan sträcker sig tunnelbanan till Hagastaden där det blir en uppgång vid Norra Stationsgatan och en vid Karolinska universitetssjukhuset Solna. Från Hagastaden ska tunnelbanan gå vidare norr ut till Arenastaden i Solna. Trafikstart planeras till 2022.

   

  Datum: 2015-10-15
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Risksamordning för Hagastaden

  Våra projekt

  Företrädare för Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet samt näringslivet har kommit överens om att gemensamt satsa på att utveckla Hagastaden till världens främsta område för life science. Verksamheterna inom life science syftar till att förbättra liv och hälsa.

  År 2025 står Hagastaden klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. E4/E20 och Värtabanan överdäckas och den nya delen av staden blir en modern och dynamisk med plats för totalt omkring 50 000 arbetsplatser. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

  Faveo har ansvaret för risksamordning, utveckling av riskhanteringssystem, samordning av räddningstjänstfrågor, samt stöd avseende rikshänsyn i samhällsplaneringen.

  Datum: 2015-10-07
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Efterbehandlingsprojekt - Svärtträskgruvan

  Nytt från Faveo

  Faveo medverkar i projektet att efterbehandla Svärtträskgruvan, Storumans kommun i Västerbottens län.

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) är huvudman för projektet vilket finansieras av Naturvårdsverket. Faveo har uppdrag som projektstöd där vi stöttar projektet vid projektplanering och –uppföljning avseende omfattning, tid och kostnad, projektriskhantering, administrativa frågor etc.

  Faveo har även uppdrag som huvudmannens byggledare i de två inledande entreprenaderna. Den första entreprenaden omfattar i huvudsak att anlägga avvattningsyta, muddring och avvattning av slam. Den andra entreprenaden omfattar i huvudsak att återfylla två dagbrott.

  Mer information om projektet finns på SGUs hemsida >>

  Datum: 2015-09-30
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ramavtal för successivanalyser åt Göteborgs Stad

  Nytt från Faveo

  För en vecka sedan stod det klart att Faveo och nu mera WSP är förstahandsvalet för osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen åt Göteborg stad.

  ​Faveo har under lång tid genomfört osäkerhetsanalyser i stora investeringsprojekt. Historiskt har det främst handlat om osäkerhetsanlayser (eller sk. successivkalkyler) på projektens kalkyler för att hjälpa projekten få fram hur sannolikt det är att man når upp till en viss sluktkostnad för projekten. På senare tid har vi även fått göra osäkerhetsanalyser på tidplaner som istället syftar till att ta fram hur sannolikt det är att man når en viss sluttid.

  I Norge finns det lagkrav på att osäkerhetsanalyser ska utföras i alla statliga projekt varför det är långt mer etablerat och känt där. Den svenska marknaden har dock på senare tid fått upp ögonen för osäkerhetsanalyser och den hjälp den tillför såväl projektledare som beställare och vi utför nu kontinuerligt osäkerhetsanalyser i många stora projekt.

  Datum: 2015-09-24
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Certifierad Assessor i CEEQUAL

  Nytt från Faveo

  Faveos medarbetare, Frida Pollak är numera certifierad Assessor i CEEQUAL. CEEQUAL är ett certifieringssystem för att bedöma hur ett projekt har lyckats hantera främst hållbarhets- och miljöfrågor, men även sociala aspekter inom mark- och anläggningsprojekt. Systemet uppmuntrar beställare, projektörer och utförare till att göra mer inom hållbarhetsområdet för att uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat.

  Genomförandet av CEEQUAL bygger på en egenbedömning som görs av en utbildad Assessor. Assessorn arbetar systematiskt utifrån den manual med frågor som upprättats av CEEQUAL. Egenbedömningen granskas sedan av en oberoende tredje part, så kallad Verifierare. Resultatet av bedömningen kommuniceras i form av ett certifikat med utmärkelse och betyg.

  CEEQUAL använder sig av en fyrgradig betygsskala som baseras på den totala poängsumman:

  - Om projektet erhåller mer än 25 % av den totala poängsumman tilldelas projektet betyget "Pass".
  - Om projektet får mer än 40 % tilldelas betyget "Good".
  - Om projektet får mer än 60 % tilldelas betyget "Very Good".
  - Om projektet får mer än 75 % tilldelas betyget "Excellent".

  Projekten bedöms utifrån en rad olika områden såsom; projektstrategi, projektledning, människor och samhälle, markanvändning och landskap, kulturhistorisk miljö, ekologi och biologisk mångfald, vattenmiljö, fysiska resurser samt transport.

  Vill du veta mer kontakta Mikael Pyyny - Avdelningschef Samhällsbyggnad & Miljö.

   

  Datum: 2015-09-16
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Stöd till flyktingkatastrofen

  Nytt från Faveo

  Som alla är medvetna om pågår just nu en stor katastrof för flyktingar kring Medelhavet. Flyktingströmmarna har inte varit så stora sedan andra världskriget.

  Det är en unik situation vi står inför. Därför har Faveo och WSP tillsammans med våra medarbetare valt att stödja Röda Korsets arbete. Röda Korset finns på plats längs hela flyktvägen; i krigets Syrien, för flyktingar i Libanon och vid stränderna i Grekland och Italien för dem som flytt över Medelhavet.

   

  Datum: 2015-09-07
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi önskar Er en glad & trevlig sommar!

  Nytt från Faveo

  Vi ses igen efter ledigheten och vi vill passa på att önska en glad och trevlig sommar till er alla. Håll även tummarna för lite mer sommarvärme!

  Våra kontor kommer att ha semesterstängt under veckorna 29-31.

  Datum: 2015-07-08
  Share/Bookmark
  Dela:
 • WSP förvärvar Faveo och blir nummer ett i Norden

  Nytt från Faveo

  WSP förvärvar Faveo, en stark aktör inom projektledning med 160 medarbetare i Sverige och 230 i Norge. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs strategi att bli ledande på projektledning och rådgivning inom samhällsbyggande i Norden.

  – Vi är mycket nöjda att få välkomna Faveo till WSP. Det ligger helt i linje med vårt tillväxtmål. Med förvärvet blir vi nu ledande i Norden inom projektledning för samhällsbyggnadssektorn. Verksamheterna kompletterar varandra väl. Faveo med stark kompetens av projektledning inom anläggning och energi, och WSP med en ledande roll inom hus och anläggning, säger Magnus Meyer, VD WSP Norden.

  Faveo har ca 400 medarbetare varav 160 i Sverige och drygt 230 i Norge. I Norge blir Faveo plattformen för ytterligare tillväxt och en strategi för detta kommer att tas fram inom kort. Förvärvet ligger väl i tiden då WSP nyligen avyttrade sina aktier i Multiconsult A/S, som börsintroducerades i slutet av maj. Förvärvet av Faveo blir startpunkten för WSPs nya tillväxtstrategi för Norden och man letar nu efter förvärvskandidater i alla de nordiska länderna.

  – På WSP har vi ett nordiskt fokus och med Faveo får vi nu en plattform på den norska marknaden för en strategisk och omfattande tillväxt med målet att bli den ledande aktören inom samhällsbyggnad i Norden, säger Magnus Meyer.

  Kompetensutveckling av medarbetare är också en stark gemensam faktor. Både WSP och Faveo har högkvalitativ fortutbildning för projektledare som man nu kommer att synkronisera och utveckla. Målet är att ha projektledare i världsklass.

  – På Faveo har vi kontinuerligt utvecklat verksamheten och arbetat mot höga mål. Genom att bli en del av WSP får vi internationell och organisatorisk styrka. För våra medarbetare innebär det nya möjligheter för vidareutveckling, säger Knut Jonny Johansen VD för Faveo AS.

  Faveos svenska verksamhet kommer att integreras i WSP Sverige under hösten 2015 och kommer att ledas av Mickey Johansson, affärsområdeschef WSP Management. För verksamheten i Norge blir Knut Jonny Johansen VD och Magnus Meyer blir styrelseordförande.

  För ytterligare information v v kontakta:

  Magnus Meyer, VD, WSP Norden
  Tel: 010-722 87 12
  E-post: Magnus.Meyer@WSPGroup.se

  Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
  Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17
  E-post: Siv.Axelsson@WSPGroup.se

   

  Datum: 2015-06-30
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Konsortium vinner uppdrag för sträckan Flackarp – Arlöv

  Våra projekt

  För att klara ökningen av tågtrafiken på Södra stambanan har ett konsortium bestående av Faveo, WSP och Rejlers, fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för sträckan Flackarp – Arlöv. Dessutom ingår resurssättning av beställarorganisation, kompletterade utredningar samt byggplatsuppföljning i uppdraget.

  Sträckan Lund – Malmö klarar inte av någon ytterligare ökning av tågtrafiken under högtrafik-timmarna. Under de senaste åren har trafiken ökat avsevärt, främst med fler regionala persontåg, men även långväga persontrafik och godstrafik har ökat. Utöver fler tåg så har dessa även blivit längre i form av multipelkoppling. Idag passerar cirka 460 person- och godståg varje dygn. År 2030 beräknas cirka 650 tåg per dygn passera sträckan.

  Trafikverkets ambition att effektivisera och driva komplexa projekt kräver ökad samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör. Konsortiets svar på detta är att tillhandahålla de bästa kompetenserna inom järnvägsteknik, mark, byggnadsverk samt projektledning, säger Christer Hansson, Regionchef, Faveo Projektledning AB.

  Uppdraget Flackarp-Arlöv omfattar en del av Södra stambanan och innebär bland annat att befintlig järnvägsanläggning kompletteras med två nya spår. Nuvarande nedspår rustas upp i de delar som inte påverkas av ny spårgeometri, övriga partier byggs med nytt spår.

  Uppdraget är värt mer än 100 miljoner SEK för konsortiet och skall vara avslutat i december 2023.

  Fotnot: Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den passerar bland annat Hässleholm, Nässjö, Linköping och Norrköping.

  För ytterligare information v v kontakta:

  Bo Nilsson, Uppdragsansvarig, Faveo Projektledning AB
  Tel: 070-601 16 42
  E-post: bo.nilsson@faveo.se

  Christer Hansson, Regionchef, Faveo Projektledning AB
  Tel: 070-10 43 100
  E-post: christer.hansson@faveo.se

  Datum: 2015-06-29
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Visionärt uppdrag för Göteborg stad

  Våra projekt

  Avtal är nu klart med Göteborgs stads parkeringsaktiebolag vilket innebär att lösa tillgänglighetsbehovet över tid i Skeppsbro-området, en parkeringslösning ska skapas som främjar nya resvanor och på så sätt bidrar till en långsiktigt hållbar stad där ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv är i balans.

  Vad som benämns ”Projekt Skeppsbron” innebär således inte en byggnation av ett traditionellt p-hus utan ett projekt avseende en nyskapande parkeringsanläggning i absolut framkant. Den färdiga anläggningen ska upplevas vara en del av det kommande resecentret och därmed integreras med kollektivtrafik och övriga resesätt. Parkeringsanläggningen ska vidare ses i den kontext där den placeras och inte enbart hanteras som en parkeringsplats. Som exempel på de övriga hänsyn som bör tas inom projektet är den aspekten att parkerande hotellgäster ska uppleva att lobbyn till vissa delar börjar redan inom parkeringsanläggningen.

  Även byggnadstekniskt innebär projektet en hel del utmaningar eftersom det till stora delar kommer att byggas under vatten i 2 plan med flera andra projekt att samsas med på liten yta och med flera äldre fastigheter i närheten vars grunder är i behov av  förstärkning.

  Inledningsvis kommer arbete med programmet att ske genom upphandlad arkitekt och parallellt kommer upphandling ske av fler roller i projektet såsom expertstöd, byggprojektledare, projektplanerarare, projektekonom och byggledare.

  Parkeringsanläggningen ska kunna tas i bruk under tredje kvartalet 2019.Faveo har erhållit uppdraget att leda projektet från programskedet till färdig produkt som byggherreombud tillika projektchef respektive projektadministratör.

  Datum: 2015-06-22
  Skribent: Lars Bowald
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Projekt: Stockholms Framtida Avloppsrening

  Våra projekt

  Faveo hjälper Stockholm Vatten att projektstyra Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA), ett av de största infrastrukturprojekten någonsin för avloppsrening i Stockholm. Målet är ett av världens mest moderna avloppsreningsverk.

  Stockholms Framtida Avloppsrening innebär nedläggning av Bromma reningsverk och att en ca. 15 km lång tunnel byggs för att leda avloppsvattnet till Henriksdal. Anläggningarna i Sickla och Henriksdal byggs om med den allra senaste tekniken för att klara de ökade miljökraven samt den ökade befolkningstillväxten fram till 2040. Projektet består av tre genomförandeprojekt med en total investering på 5,9 miljarder kronor.

  Faveos åtagande i projektet är att stötta delprojekten med riskhantering, tidplanering, ekonomiuppföljning, arbetsmiljö samt brandssäkerhet. Faveo har ett flertal medarbetare i projektet sedan 2014.

  Datum: 2015-05-13
  Skribent: Malin Lindblad & Nina Larsson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Samverkan ger resultat – Spårväg City

  Våra projekt

  Under 2014 belönades projektet Spårväg City under Sweden Green Building Awards för ”Innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt” i kategorin pågående projekt.

  Utmärkelsen Sweden Green Building Award har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna de bästa projekt som certifierats under det gångna året och samtidigt premiera de personer och organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.

  Entreprenaderna inom Program Spårväg City är i huvudsak samverkansentreprenader där de gemensamma målen mellan beställare och entreprenörer har varit en viktig framgångsfaktor för projektets arbete kring CEEQUAL – ett internationellt certifieringssystem för hållbart anläggningsbyggande. Den slutgiltiga CEEQUAL-certifieringen för projektets arbeten på Djurgården har bedömts som ”Excellent” med ett resultatet på 86,4%. Det är det högsta resultatet som har noterats i Sverige i dagsläget!

  Program Spårväg City består av fyra större projekt samordnat inom ett program. Faveos åtagande inom programmet utgörs av projektledning av de tre genomförandeprojekten samt ledning och bemanning inom programstyrning för omfattning, kravhantering, integrerad styrning och HMSQ.

  Datum: 2015-05-06
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo skänker 40.000 till de drabbade i Nepal

  Nytt från Faveo

  Faveo har idag satt in pengar till Läkare Utan Gränser, som bedriver ett omfattande nödhjälpsarbete för de utsatta i Nepal efter jordbävningen.

  ​Det är ett stort behov av sjukvård, inte minst av kirurgiska insatser efter den kraftiga jordbävningen i Nepal förra lördagen. Dödssiffran har stigit till över 5.000, över 1,4 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten och sammanlagt runt 8 miljoner människor har påverkats av jordbävningen.

  Läkare utan Gränser är igång med hjälpinsatsen efter jordbävningen, och fortsätter samtidigt att utvärdera de humanitära och medicinska behoven på olika håll i landet.

   

   

  Datum: 2015-04-30
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hur bör blixtljus vid utrymningsvägar utformas?

  Nytt från Faveo

  Vägtunnlar är komplexa anläggningar där en brand snabbt kan leda till svåra förhållanden för utrymmande trafikanter. En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är därför att optimera utformningen av utrymningsvägar, bl a genom användandet av blixtljus, varför ett experiment baserat på Virtual Reality har utförts inom ramen för projekt Förbifart Stockholm.

  Syftet var att undersöka hur blixtljus vid utrymningsvägar bör utformas för att på bästa sätt underlätta trafikanters utrymning från en vägtunnel, inklusive aspekter som färg, blinkfrekvens, typ av ljuskälla samt placering och antal ljuskällor. Studien och rekommendationerna sammanfattas i en artikel som publicerats i journalen Fire Technology, och som Faveos medarbetare Henric Modig är medförfattare till.

  Datum: 2015-04-29
  Skribent: Malin Lindblad & Henric Modig
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Termisk sanering av Kvarnholmen

  Våra projekt

  Kemtvättskemikalier skapar problem när Sydöstra Kvarnholmen i Stockholm ska bebyggas med bostäder. Faveos medarbetare, Göran Nilsson, har blivit intervjuad av tidningen Ny teknik om termisk sanering.

  Det är en cistern från 60-talet med tetrakloreten som har läckt och skapat ett miljöproblem när området ska bebyggas. Kemtvättskemilkalien har tagit sig 60 meter ned i berggrunden. För att kunna sanera området kommer man att värma upp berget induktivt med el.

  -I ett första steg borras ett hundratal hål i ett rutmönster. I vartannat borrhål för man ner värmeelektroner. Hela överytan för saneringsområdet täcks av ett tätskikt, ett geomembran av polyetenplast. Berget värms sedan upp till ca 100 grader. Gaserna från kemikalien sugs upp och in till en processor med kolfilter som renar luften, berättar Göran Nilsson. Det pågår för närvarande upphandling av en entreprenör som ska utföra saneringen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2016.

  Faveos uppdrag på Kvarnholmen är att stå för projektledning gällande allt undersöknings- och saneringsarbete för eventuella föroreningar i berg, mark och vatten inom Kvarnholmens exploateringsområde. Uppdragsgivare är Kvarnholmen utveckling AB (KUAB). Förutom de åtgärder som beskrivs ovan utförs också sanering av gamla olje-och bensinbergrum samt förorenad mark från en tidigare Superfosfatfabrik. Flera medarbetare från Faveo deltar i utredningsarbetet.

  Datum: 2015-04-23
  Skribent: Malin Lindblad & Göran Nilsson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo etablerar sig i Oskarshamn

  Nytt från Faveo

  Växande efterfrågan inom energi- och samhällsbyggnad med flera intressanta projekt gör att ett av nordens ledande projektledningsföretag Faveo nu etablerar sig i Oskarshamn.

  ”Oskarshamn blir en viktig ort för oss och vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster”, säger Bo Wahlström regionchef på Faveo Projektledning och fortsätter: ”Det viktiga för oss är att vara lokalt förankrade och därmed ha personal på orten för att kunna fortsätta expandera”. ”Vi arbetar redan idag med projekt för Svensk Kärnbränslehantering, SKB och OKG i regionen samtidigt som vi också är verksamma inom samhällsbyggnadsprojekt och arbetar just nu exempelvis vid saneringen av Oskarshamns hamn.”

  Faveo Projektledning med 14 kontor och 350 anställda i Sverige och Norge har en bred kompetens inom professionell projektledning och verkar i små och stora projekt inom samhällsbyggnad och energi. Bland projekt och kunder finns exempelvis Citybanan i Stockholm, Malmö nya sjukhus, Fortums nya kraftvärmeverk, rivning av R2/0 reaktorn i Studsvik, moderniseringsprojekt i Forsmark och Ringhals, vindkraftprojekt och Stena Aluminium.

  ”Oskarshamn är en spännande region att vara i just nu med de kommande investeringarna inom främst energibranschen”, säger Anders Helmersson som ansvarar för Oskarshamnområdet. ”Med detta som grund planerar vi att växa och anställa fler professionella projektledare under de närmaste åren.”

  Datum: 2015-04-14
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Nytt uppdrag på Nya Karolinska Solna

  Nytt från Faveo

  Faveos medarbetare Monica Alvfors har fått uppdrag av Stockholms läns landsting som projektledare för medicintekniska investeringar på Nya Karolinska sjukhuset.

  Nya Karolinska Solna (NKS) ska bli ett modernt universitetssjukhus för de patienter som drabbas av de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Det blir ett renodlat akutsjukhus som bland annat ska ge högspecialiserad cancer- och hjärtsjukvård och vård vid akut trauma. Lokaler och organisation utformas för att ge vård nära patienten och för ökad samverkan mellan olika sjukvårdsresurser.

  Bygget av NKS startade 2010 och pågår till och med 2017, med etappvisa idrifttagningar av sjukhusets delar. Projektet drivs enligt ett OPS-avtal mellan Stockholms läns landsting (SLL) och projektbolaget Swedish Hospital Partner (SHP) där SHP ansvarar för projektering och husbyggnad och SLL för de verksamhetsrelaterade investeringarna. I det medicintekniska programmet ansvarar Karolinska universitetssjukhuset för kraven på utrustningen och för planering och driftsättning av vårdverksamheten, medan SLL ansvarar för upphandlingarna.

  Monicas uppdrag blir att vara SLL:s projektledare med ansvar för framdrift, projektstyrning och uppföljning i det pågående MT-programmet. Sedan tidigare arbetar fler av Faveos medarbetare i projektet med tidplanering.

   

  Datum: 2015-04-08
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Gamla och Lilla Lidingöbron

  Våra projekt

  Faveo har sedan 2012 arbetat för Lidingö Stads med att driva större renoveringsåtgärder på Gamla Lidingöbron. Projektets inriktning skiftade när den inledande projekteringen visade att en renovering av den gamla bron skulle medföra betydande osäkerheter både kring slutresultatet och för ekonomin.

  Därför fattade Lidingö stad beslut om att en ny bro ska byggas och att Gamla Lidingöbron ska rivas. Den nya bron byggs för spårväg, gång- och cykeltrafik.

  Faveos uppdrag bestod i att bemanna projektledningen, initialt med projektledare och biträdande projektledare och under 2014 även med projektingenjör. Arbetet innefattade bland annat att planera för och ta fram underlag till de tillstånd och avtal som krävs för att realisera den nya bron, kallad Lilla Lidingöbron. Uppgifterna inkluderade upphandling av resurser, tid, risk och kostnadshantering samt kommunikation med såväl interna som externa intressenter. Utöver arbetet med Lilla Lidingöbron ansvarade Faveo även för att driva arbetet med att tillse att Gamla Lidingöbron följer det inspektionsprogram, som togs fram under 2012.

  Datum: 2015-03-26
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Lanseringen av Svindersviksbron

  Våra projekt

  Den 11 april är det äntligen dags. Den 140 meter och drygt 1500 ton tunga bron ska dras ut 20 meter över vattenytan. Nacka kommun i Stockholm, bjuder in till fika medan du får chansen att se bron flyttas över Svindersviken.

  Lanseringen av bron sker med hjälp av tillfälliga stöd som placeras på två pontoner samt med SPMT-fordon som genomför själva förflyttningen. Flytten från dess nuvarande position på Kvarnholmen till sin slutliga position över Svindersviken tar totalt ca en vecka.

  Bron blir inklusive brostöden ca 195 meter lång med bågens spännvidd på 145 m. Bron är en kompositbro i en kombination av stål och betong där brons stödfundament kommer att finnas på land. Bron rymmer två dubbelriktade körfält för bil- och kollektivtrafik samt en gång- och cykelbana om 3,5 meter på den östra sidan av bron.

  På Nackasidan ansluter bron till en ca 310 meter lång tunnel som går genom Ryssberget till Griffelvägen. Tillsammans utgör bron och tunneln Kvarnholmsförbindelsen som i ett kommande skede även ska ansluta till Värmdöleden och skapa trafikplats Kvarnholmen. Syftet med förbindelsen är att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare.

  Faveo har varit med sedan projektstarten under våren 2013, där vi sedan har haft roller såsom projekteringsledare, rådgivare i kontraktsfrågor, granskning av dokument för installationer. Faveo har även utfört riskseminarium, tagit fram verktyg för ekonomiuppföljning samt brandskyddsbeskrivning för tunneln.

  Ny tid: Onsdag 15/4 kl 15.30-19.30. OBS! Lanseringen är beroende av vädret vilket bevakas kontinuerligt. Vindhastigheten är den begränsande faktorn. För senast uppdaterade information se projektets hemsida alternativt på Facebook.

  Plats: Kvarnholmen

  Varmt välkomna!

   

  Datum: 2015-03-19
  Skribent: Agneta Innergård & Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Träffpunkt Faveo: Norra Kajen

  Nytt från Faveo

  Faveo Projektledning i Sundsvall har flyttat in i nya fräscha lokaler och dessa inviger vi med att bjuda in till Träffpunkt Faveo den 27 mars. Vi sitter fortfarande i samma fastighet men i nya lokaler.

  Ta chansen att mingla med intressanta personer och få inblick i det aktuella och händelserika Norra Kajen-projektet. Christer Ersson, VD på Norra Kajen Exploatering AB och Paul Wilander, projekt- och byggledare Faveo Projektledning, delar med sig av sina erfarenheter från byggandet av Sundsvalls nya stadsdel.

  Program:
  11:30-13:30 - Mingel och lättare förtäring
  12:15           - Regionchef Åsa Björklund hälsar välkommen.
                        Norra Kajen - Christer Ersson och Paul Wilander, inkl. frågestund/erfarenhetsutbyte

  Tid och plats:
  27 mars klockan 11:30-13:30 på Faveo Skönsbergsvägen 3, Sundsvall

  Anmälan:
  Anmäl dig senast den 20 mars genom att skicka ett mail till linda.myrholm@faveoprojektledning.se.

  Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller!

  Varmt välkommen!

  Träffpunkt Faveo är alltid kostnadsfritt!

  Datum: 2015-03-12
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo deltar i projektet Minusma i Mali

  Våra projekt

  Faveo har ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för internationella insatser och byggande vid missioner och dylikt. Faveos medarbetare Stefan Lundström är involverad inom betongkonstruktioner, byggledning och besiktning vid FN-missionen kallad Minusma.

  Insatsen som kallas Minusma, syftar till att stabilisera området, bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet, skydda civila och FN-personal och skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. Sverige deltar som ett av 38 länder och ska främst bidra med underrättelsetjänster och flygspaningar.

  Därför byggs en camp för ca 300 personer i Timbuktu med landningsbana, bostäder, sjukhus, kök och restaurang, kyrka mm på totalt 45 000 kvm. Campen i Timbuktu ska fungera som en stadsdel med alla funktioner som behövs, inklusive skydd och rekreation för personalen. I huvudstaden Bamako byggs också en transitcamp för 150 personer med en godshantering som ska delas med Holland.

  - Jag är nu i Malis huvudstad Bamako, på väg upp till Timbuktu igen men FN-flygen dit är svåra att få plats på, berättar Stefan och fortsätter:

  -Igår utsattes en bar för ett terrorattentat här i Bamako, där fem personer sköts ihjäl och 8 skadades. Vi fick evakuera från hotellet och bosätta oss på den bevakade transitcampen vi bygger här. En av de som skadades vid terrorattentatet opererades här vid vår Ebolacamp av svenska läkare.


  Annars på campen i Timbaktu börjar alla dagar med en revelj klockan 05.30 i form av en böneutropare. Uppställningen sker klockan 07.00 förutom på söndagar, då man har sovmorgon fram till klockan 08:00 istället. Dagarna brukar börja med stabsorientering på förmiddagen som följs sedan av byggmöte vid klockan 12:00 och ordergivning på eftermiddagen. Under dagtid byggs det mestadels vägar, tält, hallar, inredning, murar, stängsel, kanalisation samt uppackning och formsättning av plattor inför nattens gjutningar. Nattetid gjuts betong då det är omöjligt att utföra detta arbete under dagtid då temperaturen kan stiga upp till 43 grader.

  - Den största utmaningen har varit att få fram reservdelar till kross, betongstation och maskiner och byggmaterial men även cement är en ständig bristvara och leveranserna tar flera veckor. Transporter hit till campen går hundratals mil genom öknen på vägar som inte finns, vilket gör att mycket stora delar av de efterlängtade leveranserna har skadats eller förstörs under transporten, berättar Stefan vidare.

  Efter att ha väntat länge på material eller delar kan upp mot 80 % av en leverans vara skadat eller förstört. På grund av detta har man nu öppnat en luftbro mellan Bamako och Timbuktu. Rutten trafikeras med fyra C130 Hercules per dag och leveranserna kommer till Bamako via stora C17 och Antonov AN124 som lastas om för vidare transport till campen.

  Försvarsmaktens ingenjörkompani ansvarar för etableringsstyrkan av campen i Timbuktu och Stefan berättar att han tycker att de har varit så duktiga att han har med sig en pokal till dem med ingraveringen ”No1 camp Builder Timbuktu 2015”.

  - De har byggt denna camp på tre månader, i Saharaöknen med logistiska utmaningar utöver det vanliga och har gjort rätt för en uppskattning!

  Sedan finns det andra utmaningar med att arbeta i Mali, som att bo i tält, äta i påse, gå på utedass och tvätta sig och kläder under stjärnhimlen, för att inte tala om det ständiga dammet av Saharasand och röd Laterit i ögon, mun och överallt. Men tillvaron blir bättre och bättre på campen, nu senast har de fått igång både elverk, vatten och avlopp så det går att laga mat.

  Datum: 2015-03-11
  Skribent: Malin Lindblad & Stefan Lundström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Träffpunkt: Byggherrerollen i ett hållbart samhällsbyggande

  Nytt från Faveo

  Vi vill inleda våren med att bjuda in till Träffpunkt Faveo. Tema för Träffpunkten denna gång är ”Byggherrerollen i ett hållbart samhällsbyggande”.

  Varmt välkommen den 15 april kl. 07:30 – 09:00.

  Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning och har lång erfarenhet av projektledning. Vi arbetar med hållbarhet inte bara i ord utan i handling, där risk- och säkerhet, kommunikation, flexibilitet, lyhördhet, struktur är av fundamental betydelse för att skydda de ekologiska värdena och skapa maximal social och ekonomisk nytta. Därmed främja en långsiktig hållbar utveckling.

  Vi kommer att dela med oss av vår erfarenhet med våra samarbetspartners Regionservice, Region Skåne och Advokatfirman Delphi. För att vara Byggherre idag är komplext och innebär ett stort ansvar men samtidigt stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Vi vill med denna träffpunkt ge en inblick i byggherrens komplexa roll och ansvar. Vi vet att det lönar sig med en byggherre i världsklass; den gör skillnad; den ger för beställare och samhället trygghet och framtidstro samt skapar möjligheter. 

  Tid och plats: 
  15 april klockan 07:30-09:00 på Faveo, Hjulhamnsgatan 3, Malmö

  Anmälan:
  Anmäl dig senast den 1 april genom att skicka ett mail till christer.hansson@faveoprojektledning.se

  Träffpunkt Faveo är alltid kostnadsfritt!

  Program >>

   

  Datum: 2015-03-06
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveos värderingar – vår GPS

  Nytt från Faveo

  Värderingarna i ett företag säger något om organisationskulturen. Kulturen har en väsentlig inverkan på medarbetarnas inställning och beteende, samt på deras förmåga och vilja att realisera målen. Faveo är ett värderingsstyrt bolag där vår kultur styrs av vår GPS: Generositet – Professionalism – Samverkan.

  Generositet
  För oss står Generositet för att vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens, att vi alltid leder våra projekt utifrån vad som är bäst för projektet. Vi vill skapa trygghet i våra uppdrag så att våra kunder upplever att vi är en pålitlig samarbetspartner. Även en trygghet där vi stödjer och hjälper varandra och att vi tillsammans gläds åt våra framgångar.

  Professionalism
  Det ligger nära till hands att associera ett företag som har många av sina största kunder i bygg- och anläggningsbranschen med betong, armeringsjärn och kablar. I Faveo fokuserar vi på människorna.

  För oss står Professionalism för att skapa värde för våra kunder. Projektledning är vår profession och vår kärnkompetens där våra medarbetare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet. Att alltid på ett affärsmässigt sätt ha kundens önskemål och förutsättningar i fokus.

  Samverkan
  Faveo grundades utifrån drömmen om att skapa en stor nordisk aktör inom professionell projektledning, men också drömmen om att leverera projektledning i världsklass där våra medarbetare står i fokus.

  För oss står Samverkan för att vi respekterar varandra och att vi tillsammans arbetar med ständiga förbättringar, att vi alltid stödjer och hjälper varandra. Att vi gemensamt ökar delaktigheten i vårt arbete och ständigt utvecklas oss som medarbetare och som verksamhet.

   

  Datum: 2015-03-05
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Studie av arbetsmiljön i anläggningsbranschen

  Nytt från Faveo

  Faveos medarbetare, Anders Brännström, har under 2014 gjort en studie av arbetsmiljön i anläggningsbranschen i fem olika väg- och banentreprenader i Sverige. Identifikation av orsakssamband med syfte att reducera arbetsplatsolyckor inom väg- och banområdet.

  "Fokus har varit på hur de olika entreprenörerna arbetar med arbetsmiljö, men även byggherrens engagemang för och sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor har undersökts. Arbetsskadestatistik för de olika projekten har inhämtats. De studerade företagen ligger sammantaget bättre till än branschgenomsnittet. De rapporterar förhållandevis många tillbud, men frekvensen för arbetsskador ligger generellt under branschgenomsnittet.

  Dock är materialet för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. För att komplettera bilden av arbetsskador och arbetsmiljö inom väg- och banområdet har aktuell forskning och andra rapporter studerats. Vi kan konstatera att det görs en hel del arbetsskaderapportering, men att det görs på olika sätt och med delvis olika syften.

  Vi har undersökt hur rapporteringen av tillbud och arbetsskador inom Trafikverkets drift- och investeringsverksamhet sker, och kan konstatera att det finns stora skillnader mellan olika projekt. Även den officiella arbetsskadestatistiken har stora brister bl a eftersom olycksfall som drabbar utländska EU-medborgare inte rapporteras till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan i Sverige.

  Det har framkommit många goda exempel för hur en bra byggarbetsmiljö skapas och även identifierats en del förbättringsområden. Studien har resulterat i en rad förbättringsområden och en lista med åtgärdsförslag har sammanställts."

  Läs hela studien >>

  Datum: 2015-02-25
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo växer ytterligare!

  Nytt från Faveo

  Faveo är ett av Nordens ledande projektledningsföretag med över 370 anställda. Företaget har 17 stora och små kontor i Sverige och Norge med en omsättning över 530 MNOK för 2014.

  Årsredovisningen för 2014 visar fortsatt tillväxt för företaget både avseende omsättning och resultat. Omsättningen ökade med 13% till 534 MNOK, medan resultatet (EBT) ökade med 23% till 27,5 MNOK.

  ”2014 var ett viktigt år, då vi passerade en intäkt på 0,5 miljarder och kunde samtidigt leverera bättre marginaler”, säger koncernchef Knut Jonny Johansen. "Faveo är nu bättre rustat än någonsin tidigare för att kunna leverera både bredd och kvalitet.  Vi måste fortsätta att förbättra våra marginaler för att ha kraft för att kunna leda utvecklingen av projektledning med tillhörande specialisttjänster"

  ”Vi har haft en bra utveckling under 2014 och ser ett ökande intresse för Faveo från både kunder och nya medarbetare” säger regionchef Öst, Bo Wahlström. ”Förvärvet av ProjektKontroll har också gett oss en bättre kapacitet och en lokal förankring i Forsmark” fortsätter Wahlström.

  "Faveos tillväxt och framgång är beroende av att vi fortsatt kan skapa värde för våra kunder" fortsätter Johansen, ”och våra viktigaste verktyg är mycket kompetenta medarbetare inom alla våra tjänsteområden. Då är det extra positivt att fler och fler vill vara med oss på vår resa, som kunder eller anställda. Vi är alltid intresserade av engagerade personer som vill jobba med projektledning med tillhörande specialisttjänster inom energi och samhällsbyggnad”.

  I slutet av året fanns 144 anställda i Sverige och 217 i Norge. Netto tillväxt var 26 personer, och tillväxten fortsätter i 2015.

  Datum: 2015-02-19
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Norra Länken nominerad till Årets Bygge

  Nytt från Faveo

  Årets Bygge är en tävling inom samhällsbyggnadssektorn, som lyfter fram exempel på det bästa bygget sektorn har presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Tävlingen är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.

  Varje fredag under hösten och vintern tillkännagivs en ny nominering. Därefter tar en expertjury vid och utser en segrare. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Ett av de nominerade projekten för 2015 är Norra Länken.

  Norra Länken i Stockholm är Europas största nu pågående vägtunnelprojekt och när den är färdig 2016 kommer den att gå mellan Tomteboda, Frescati och hamnen i Värtan. Den första delsträckan mellan Norrtull och Värtan invigdes 30 november 2014 och bygget har gått så bra att både budget och tidplan har hållits med råge: Ett år tidigare än planerat och två miljarder kronor under budget.

  Sträcka mellan Norrtull och Värtan har krävt ett 60-tal entreprenader och ett 15-tal stora byggentreprenader. Faveo ​har under projektets etapper passionerat och professionellt haft konsulter i fler än 15 stora berg-, betong-, inklädnad-, mark-, och installationsentreprenader.

  Den 23 mars i år utses vinnaren under en storslagen galafest på Cirkus i Stockholm, då håller vi tummarna!

  Datum: 2015-02-18
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • - Vem sätter agendan i morgon?

  Nytt från Faveo

  Är det investerarna, byggherren, entreprenören, projekteringsledaren eller projektledaren?

  Vår norska koncernchef, Knut Jonny Johansen, har skrivit en debattartikel i den norska branschtidningen Byggeindustrien.

   Läs artikeln>>

  Datum: 2015-02-12
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på CHARM i Göteborg

  Nytt från Faveo

  Idag hittar du Faveo på CHARM i Göteborg!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Datum: 2015-02-04
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo vinner ramavtal inom projektstyrning för Stockholm Vatten

  Nytt från Faveo

  Under 2014 har Faveo stöttat Stockholm Vatten i deras projektverksamhet. Uppdragen har bland annat innefattat tidplanering, kostnadsstyrning, riskhantering samt projektledning i såväl stora som små projekt.

  Sedan januari 2015 har ramavtal tecknats inom både projektstyrning och projektledning. Stockholm Vatten är ett kommunalägt bolag som försörjer 1,3 miljoner människor med vatten i stockholmsregionen. Tolv kommuner får sitt vatten från dem och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen. Stockholm Vatten ansvarar även för att skydda vattenmiljön och sjöar inom Stockholmsområdet.

  Vi på Faveo är mycket glada och stolta över det förtroende Stockholm Vatten har givit oss. Vi ser nu fram emot att med vår kompetens inom professionell projektledning bidra till att driva och utveckla Stockholm Vattens projektverksamhet.

  Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder projektledning, verksamhetsutveckling och specialisttjänster till både små och stora projekt i flera olika branscher, främst inom samhällsbyggnad och energi. Vi har 345 medarbetare fördelade på 9 regionkontor i Sverige och Norge. Företaget ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden.

   

  Datum: 2015-01-28
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo stödjer Future City

  Nytt från Faveo

  Future City är en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. I Future City möts skola och näringsliv för att bygga framtidens stad. Tävlingen kräver bland annat kreativitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.

  Enligt Future City ska det bland annat vara ett forum för utbyte mellan lärare, elever och näringsliv, bygga upp kunskap och intresse kring hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle och samtidigt ge eleverna en rolig, spännande och utmanande upplevelse. Årets uppsats ska behandla temat ” Hur kommer människor ta sig fram och resa i framtiden?”.

  Det är organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som driver Future City. I styrgruppen sitter Energi- och Miljötekniska föreningen, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen, Trafikverket och VVS Företagen.

  Datum: 2015-01-22
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Lidingöbanan öppnas i vår

  Våra projekt

  Tidningen Järnvägsnyheter skriver på sin hemsida att Lidingöbanan öppnar i vår. I artikeln intervjuas fler av Faveos medarbetare:

  - "Vi har byggt dubbelspår på tre sträckor på Lidingöbanan, vilket betyder att så gott som hela Lidingöbanan nu har dubbelspår, bortsett från Lidingöbron och en kort etapp vid Herserudsbacken mot Torsvik, säger Lars Bennhult, projektledare på Trafikförvaltningen (red anm. ifrån Faveo), Stockholms läns landsting och meddelar samtidigt att man nu har ett exakt datum för banans återinvigning – nämligen den 28 mars 2015".

  Även den nya Lidingöbron är en viktig del för projektet. Under hösten 2014 godkände kommunstyrelsen i Lidingö inriktningen för brobygget. Från Faveo har Britt-Marie Jacobsson rollen som projektledare och säger i artikeln:

  – "Efter att de politiska besluten är tagna kan vi arbeta vidare och göra de förberedelser som krävs innan byggstart. Ett viktigt steg är att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Det innebär att vi visar läge, omfattning och utformning av bron samt eventuell miljöpåverkan, uttalade Britt-Marie Jacobsson projektledare för Lilla Lidingöbron, tidigare i höstas".

  Läs hela artikeln här >>

  Datum: 2015-01-14
  Share/Bookmark
  Dela:
 • God Jul önskar Faveo

  Nytt från Faveo

  Vi vill tacka våra kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett bra och givande 2014 och vill passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

  Det finns julklappar som förändrar ett barns liv och därför har Faveo även i år valt att skänka en julgåva till Rädda Barnen.

  Datum: 2014-12-17
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo A-leverantör till Vattenfall

  Nytt från Faveo

  Faveo Projektledning har tecknat ramavtal med Vattenfall för tjänster inom Projektledning, Mark och Bygg samt ett flertal andra närliggande områden, avtalet gäller från 2015-01-01. Faveo Projektledning är en av få utvalda A-leverantörer till Vattenfall och kommer därmed vara ett av deras förstahandsval under de kommande tre åren.

  Vi på Faveo är mycket glada och stolta över förtroende Vattenfall givit oss. Vi ser nu fram emot att med vår kompetens inom professionell projektledning bidra till att driva och utveckla Vattenfalls projektverksamhet.

  Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder projektledning, verksamhetsutveckling och specialisttjänster till både små och stora projekt i flera olika branscher, främst inom samhällsbyggnad och energi. Vi har 345 medarbetare fördelade på 9 regionkontor i Sverige och Norge. Företaget ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden.

   

  Datum: 2014-12-11
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo föreläsare vid workshop om nedlagda deponier

  Nytt från Faveo

  Länsstyrelsen Dalarnas län bjöd till en heldag med fokus på nedlagda kommunala deponier. Workshopen riktade sig till förvaltningar och nämnder som ansvarar för de nedlagda deponierna samt miljökontoren så som tillsynsmyndigheter inom Dalarnas län.

  I Dalarnas avfallsplaner återfinns målet om att alla prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta år 2020. Det handlar om ett 80-tal deponier i länet.

  Faveo representerades av Klockar Jenny Nääs och Leif Backlund, vilka föreläste om vad man bör tänka på vid upphandling av undersökningar, projektorganisation samt entreprenörer. Vidare höll Faveo även i en session med problemlösning där deltagarna fick planera och handla upp undersökningar utifrån ett antal givna strategier.

  Faveo kan även hjälpa avfallsbolag och deponiägare med att ta fram deponiplanering, behandlingsytor, bottenytor för FA och IFA, sluttäckning och optimera sin verksamhetsplanering. Vi har specialister inom lakvattenhantering, deponiteknik, återvinning, restprodukter. Våra miljötekniska projektledare och specialister tar ansvar för hela processen i ett projekt, från utredning, projektering, upphandling till att leda utförandet.

  Läs mer om Faveos miljöinriktade tjänster >>

   

  Datum: 2014-12-03
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Idag är Faveo på VARM!

  Nytt från Faveo

  VARM 2014 äger rum tisdagen den 25 november och är V-sektionens och AE-sektionens arbetsmarknadsdag vid Chalmers Tekniska Högskola. Arbetsmarknadsdagen ger teknologer och företag inom byggnadssektorn tillfälle att träffas och knyta kontakter inför framtida samarbeten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Datum: 2014-11-25
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo springer för välgörenhet

  Nytt från Faveo

  Den 22 november, innan Norra länken öppnas för biltrafik, går Stockholm Tunnel Run av stapeln. Ett 10 km långt lopp i Norra länken.

  Norra Länken är Norra Europas största vägtunnelprojekt som byggs av Trafikverket i samarbete med Stockholm Stad. Norra länken byggs för att förbättra trafiksituationen i Stockholms norra delar, men också för att minska miljöbelastningen. Norra länken öppnar för biltrafik den 30 november 2014.

  Så nu på lördag springer Faveo i klassen Charity. Det är hela 29 stycken av våra medarbete som kommer att ställa upp på startlinjen och ge järnet!

  Datum: 2014-11-19
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Spårväg City belönades under Sweden Green Building Awards

  Våra projekt

  Utmärkelsen Sweden Green Building Award har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna de bästa projekt som certifierats under det gångna året och samtidigt premiera de personer och organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.

  Nytt för i år var även ett pris framtaget för att belöna de bästa hållbara anläggningsprojekten i Sverige. Priset har tagits fram av Sweden Green Building Councils projekt HCA – Ett branschsamarbete för hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt. Utmärkelsen syftar till att främja hållbar utveckling av anläggningsprojekt genom att dela goda erfarenheter inom branschen.

  Spårväg City fick utmärkelsen för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt i kategorin pågående projekt med juryns motivering:

  ”Spårväg City Bana Stockholm E1 och E3 - för ett systematiskt och kreativt hållbarhetsarbete som med stort engagemang hos bland annat yrkesarbetare visat på många innovativa och hållbara åtgärder i projektet, såsom tillgänglighetstest i fullskala, bodystorming, vattenbesparing och bioasphalt.”

  Program Spårväg City består av fyra större projekt samordnat inom ett program. Faveos åtagande inom programmet utgörs av projektledning av de tre genomförandeprojekten samt ledning och bemanning inom programstyrning för omfattning, kravhantering, integrerad styrning och HMSQ.

  Information om projektet Spåväg City:
  Den nya sträckan ska gå från Djurgårdsbron till Ropsten via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet i Stockholm. Redan idag går Spårväg City i linjetrafik med Spårväg linje 7 mellan Sergels torg och Waldemarsudde. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Här planeras totalt 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. När området är färdigbyggt år 2030 kommer 63 000 resenärer åka med spårvägen.

  Datum: 2014-11-13
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på Utnarm idag!

  Nytt från Faveo

  Idag hittar du Faveo på Utnarm som är Uppsala Universitets teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa. Mässområdet ligger vid Polacksbackens skrivsal, på Lägerhyddsvägen 2, och är öppet från 09.00 till 16.00 den 6:e november.

  Datum: 2014-11-06
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo Projektledning förvärvar Projektkontroll AB

  Nytt från Faveo

  Faveo Projektledning har förvärvat teknikkonsultbolaget Projektkontroll AB. Avtalet som undertecknades den 29 oktober innebär att Faveo tar över hela verksamheten i Projektkontroll AB omfattande 10 anställda och fem underkonsulter. Faveo har länge levererat kvalificerade projektledningstjänster till energi- och samhällsbyggnadssektorn. Med förvärvet av Projektkontroll stärks företagets erbjudande samtidigt som Faveo får en bättre lokal förankring i Forsmarksområdet.

  Faveo projektledning, Nordens ledande företag inom professionell projektledning, har förvärvat Projektkontroll AB. Projektkontroll är ett teknikkonsultbolag som sedan 1991 erbjudit stöd åt fastighets- och anläggningsägare inom sektorerna samhällsbyggnad, miljö och energi. Företaget har 15 medarbetare placerade vid de två kontoren i Hallsberg och Öregrund. Alla blir de nu en del av Faveo projektledning.

  – Projektkontroll har de senaste åren etablerat sig som en leverantör till de stora energibolagen, berättar Torbjörn Hall, vd för Projektkontroll. För att kunna ta nästa steg i vår utveckling behöver vi dock större bredd och djup, det får vi genom sammanslagningen med Faveo. Tillsammans kan vi utforma ett slagkraftigt erbjudande till energibolagen. Med sammanslagningen säkrar vi också verksamheten för medarbetarna i Projektkontroll, det är viktigt för mig personligen, säger Torbjörn Hall. Vi och Faveo har i mångt och mycket samma syn på våra medarbetare, de är individer och inte anställda resurser.

  Sammanslagningen med Projektkontroll är dock ingen ny idé. Företagen har samarbetat under ett antal år och förtroendet mellan företagens konsulter är stort. Under sommaren tog diskussionen om samgående ny fart.

  – Faveo projektledning har en uttalad strategi att växa både organiskt och genom förvärv, berättar Lise Langseth, vd för Faveo projektledning. Vår ambition är att vara Nordens snabbast växande projektledningskonsult. Hittar vi då duktiga projektledningsföretag som är intresserade av samarbete så är vi öppna för diskussion. Projektkontroll är ett bra exempel på en mindre aktör som kompletterar oss på ett utmärkt sätt. Med förvärvet av Projektkontroll stärks vårt erbjudande samtidigt som Faveo får en bättre lokal förankring i Forsmarksområdet.

   

  Datum: 2014-10-30
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Det här är Faveo!

  Nytt från Faveo

  Våra norska kollegor har gjort en film om Faveo:

   

  Datum: 2014-10-29
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Projekt Bornsjöverket

  Nytt från Faveo

  För att kunna säkerställa vattenkvaliteten i Bornsjön, norr om Salem, måste man göra något åt de höga halterna av fosfor och kväve i vattnet. Detta för att Bornsjön är en av de största reservvattentäkterna i Stockholmsområdet och som kan användas ifall Mälarens vatten skulle bli otjänligt. Den direkta effekten av projektet är att Bornsjöns ekologiska status skulle förbättras och att sjön även i framtiden kan användas som reservvattentäkt.

  Förhöjda fosfor- och kvävehalter kan leda till eutrofiering och algtillväxt, vilket medför att sjöns användning som reservvattentäkt äventyras. Detta skulle få mycket allvarliga konsekvenser om Mälaren skulle slås ut som vattentäkt för Storstockholm.

  Projektets mål är att minska de höga halterna av fosfor och kväve som från början kommer ifrån omgivningen, bland annat genom gödning inom lantbruket. Dessa har lagrats i bottensedimentet under flera år och försämrat vattnets kvalitet. De åtgärder man planerar att göra är att första bygga en behandlingsanläggning. Anläggningen som går under namnet Bornsjöverket, ska avlägsna fosforn från bottnen och samtidigt syresätta bottenvattnet. Transporten av vattnet kräver då en överföringsledning på sjöbotten och även en råvattenpumpstation. Bottenvatten är tänkt att tas från två djuphålor i sjön, Edeby och Intaget, till den planerade beredningsanläggningen.

  Projektet påbörjades under hösten 2014 och planeras att stå klart om ett år, men för att inte påverkar djur- och fågellivet, kommer inga arbeten i vattnet att ske under parnings- och häckningstid. Projektet är väldigt tidskritiskt för att de färdiga anläggningarna kan bara testas fullt ut direkt efter sommaren. Detta för att den största koncentrationen av fosfor endast frigörs under sensommarmånaderna och för att kunna testa de nya anläggningar och alla tillhörande filter vill man göra det när bottenvattnet innehåller de högsta halterna.

  Projektet är ett samverkansprojekt med Stockholm Vatten där Faveos medarbetare Stefan Lundström har rollen som projektledare och Fredrik Johansson är projektingenjör. Faveos tidigare erfarenhet av att leda samverkansprojekt har medfört denna organisation och det ansvar som Faveo har fått i detta projekt.

  Upphandlingen har skett i formen totalentreprenad med samverkan och Skanska med partners erhöll tilldelningen. Denna arbetsform kräver mycket av beställar- och utförandeorganisationen i och med att man inte handlar upp en entreprenör med färdiga projekteringshandlingar, utan bygger och projekterar samtidigt, med samverkan och samråd kring materialval, tekniska lösningar mm. De största utmaningarna i projektet är främst tidspressen för att kunna testa hela anläggningen och de miljö- och strandskyddsrestriktioner som finns, samt att området är fullt med fornlämningar att också ta hänsyn till.

   

  Datum: 2014-10-22
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Lösningar på plats tar inte branschen framåt

  Nytt från Faveo

  Vår VD Lise Langseth har blivit intervjuad i tidningen Byggindustrin:
  -Den som bygger samhällen arbetar långsiktigt, eftersom fastigheter och infrastruktur ska stå kvar i kanske 100 år. Det innebär att man måste göra kloka val i processen.

  Har man planerat rätt behöver man inte lösa detaljer på plats och antalet ändringar- och tilläggsarbeten minimeras. Det sparar pengar. Det behövs alltså ett helt team av olika slags människor runt ett byggprojekt i planeringsstadiet. Några som ser till helheten, andra som månar om detaljerna. Några som ställer de rätta kraven och andra som har kompetens att uppfylla dem. Det alla måste ha gemensamt är förmågan att samarbeta.

   Läs hela Byggindustrins artikel här >>

   

   

  Datum: 2014-10-16
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Nytt uppdrag inom vindkraft

  Nytt från Faveo

  Statkraft äger 60 procent av bolaget Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som sökt koncessioner för sju vindparker i Västernorrland och Jämtland. Sammantaget är det en av Sveriges största industriinvesteringar.

  Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 3 TWh per år. Det ger förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år. Statkrafts partner i projektet är cellulosaföretaget SCA. Företaget är Europas största privata skogsägare och äger stora delar av områdena där projektbolaget har sökt om vindkraftskoncessioner.

  I vindpark Björkhöjden kommer:

  - 90 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 800 GWh per år.
  - Total installerad effekt vara ca 270 MW.
  - Årsproduktionen motsvarar elkonsumtionen för 40 000 eluppvärmda villor eller hushållsel för cirka 160 000 villor eller 400 000 lägenheter.

  Faveo har fått rollen som H&S Officer och vi är väldigt stolta över att få vara en del i detta projekt!

  Datum: 2014-10-13
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Utvecklande medarbetarskap i Berlin

  Nytt från Faveo

  För att få ett stöd i vardagen och för att utveckla Faveos värdegrund vidare har vi tillsammans med företaget Miyagi Leadership utvecklat ett utbildningsprogram baserat på våra värderingar; Generositet, Professionalism och Samverkan, vår ”GPS”.

  Man skulle kunna se det som att Faveos viktigaste tillgång försvinner ut genom vår dörr varje kväll och då är en av företagets viktigaste uppgifter att se till att 100 % kommer tillbaka morgonen därpå.

  I en verksamhet, som Faveos, där den viktigaste tillgången är medarbetarna blir frågor som kundbemötande, medarbetarskap, affärsmässighet och gemensam värdegrund inte enbart fina ord kring önskvärda kompetenser. De blir i praktiken en förutsättning för företagets framgång på både kort och lång sikt.

  Men hur styr vi verksamheten åt samma håll i en organisation där våra medarbetare verkar över ett stort geografiskt område och där medarbetarna har hög personlig kompetensnivå och hög grad av självständighet? Där arbetsuppgifterna är komplexa och kräver ledarskap, kommunikationsförmåga och struktur? ​Traditionella ledningsmetoder av typen kontroll och anvisningar är inte optimala. Svaret blir istället en gemensam värdegrund som kan fungera som vägvisare för den enskilde medarbetaren och ledaren i vardagen. Vi behöver regelbundet träna och utsätta oss för utmaningar för att inte stagnera.

  För ett par år sedan initierade vi ett arbete med att komma fram till en gemensam värdegrund och resultatet blev vår ”GPS”. Det utvecklingsprogram som vi har tagit fram tillsammans med Miyagi Leadership är en fortsättning på vårt värderingsarbete och kallas ”Utvecklande Medarbetarskap”. Imorgon åker hela Faveo till Berlin på konferens för att fortsätta arbetet med våra värderingar och kommer då att starta upp utvecklingsprogrammet ”Utvecklande Medarbetarskap” som kommer att pågå fram till sommaren 2015.

  Datum: 2014-10-02
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Miljöfrågorna är ofta avgörande för projektresultatet

  Nytt från Faveo

  Att ta ansvar för den yttre miljön är en självklar ambition i de allra flesta organisationer. I många av dagens stora samhällsbyggnads- och energiprojekt är miljöfrågorna ofta avgörande för resultatet.

  Faveo har ett stort utbud av miljöinriktade tjänster, bland annat:

  Miljö- och energisamordnare
  Som Miljö- och energisamordnare i projekt är vi beställarens ombud i miljö- och energifrågor genom hela byggprocessen. Samordnaren upprättar projektspecifika miljö- och energikrav i programskedet samt följer upp dem under projektering och produktion.

   

  Miljöcertifiering av byggnader - Miljöbyggnad
  Våra certifierade specialister inom Miljöbyggnad har erfarenhet av att leda flera byggprojekt till certifiering. Som miljösamordnare i byggprojekt leder vi processen till certifiering av nybyggnation eller befintliga byggnader.

  Avfall och deponi
  Vi hjälper avfallsbolag och deponiägare med att ta fram deponiplanering, behandlingsytor, bottenytor för FA och IFA, sluttäckning och optimera sin verksamhetsplanering. Vi har specialister inom lakvattenhantering, deponiteknik, återvinning och restprodukter. Våra miljötekniska projektledare och specialister tar ansvar för hela processen från utredning, projektering, upphandling till att leda utförandet.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa dig >>

  Datum: 2014-09-25
  Share/Bookmark
  Dela:
 • En bra projektstart är alltid viktig!

  Nytt från Faveo

  Utifrån vår långa erfarenhet av projektledning hjälper vi våra kunder att starta projekt. Vi anser att just projektstarten är ett kritiskt skede för projektet som helhet, eftersom ändringar och omplanering blir dyrare ju längre projektet fortgår. Vår absoluta ambition är att den tid som kunden investerar i en strukturerad projektstart ska betala sig mångfalt i form av ett effektivare projektgenomförande med minimering av antalet ändringar och fel. 

  Vi delar med oss av våra erfarenheter för att undvika de vanligaste fallgroparna och hjälper till med att etablera de rutiner som krävs för att projektet ska kunna leverera de värden som önskas. Våra insatser utförs inom en fast tidsram, ofta 2-5 dagar, och till ett fast pris. Vi hjälper till med att definiera och planera projektet med en sammanhängande planering. Detta ger en enad bild av hur projektet ska styras och en struktur för fortsatt projektstyrning. Efter genomförd projektstart finns vi givetvis till hands för kortare insatser vid behov.

  Läs mer om projektstart >>

  Datum: 2014-09-18
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Brandbekämpning i Norra länken

  Nytt från Faveo

  Nu har drygt 300 brandmän utbildats i Norra Länken. Faveo har flera konsulter som bidrar till att tunnlar byggs och driftas så att trafikanter kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

  Faveo har vid 30 utbildningstillfällen haft personal från samtliga brandstationer i Storstockholm i Norra länken. Syftet har varit att tillsammans med Vägassistans och Trafik Stockholm hitta rätt i huvudtunnlar och ramper.

  Förutom besök vid fokusobjekt, kulvertar, gallerier, driftutrymmen och VA-station har brandbekämpningssystemet testats i olika sektioner. Brandbekämpningssystemet är automatskt men kan även manövras i två sektioner i utrymningsvägarnas sluss.

  All utbildning har skett utan tillsatser av miljöfarligt släckskum. Läs mer på Trafikverkets hemsida om övningen.

  Datum: 2014-09-11
  Skribent: Paul Matell
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo fortsätter att fokusera på hållbarhet!

  Nytt från Faveo

  Under våren har en av våra numera anställda gjort examensarbete på Faveo. Examensarbetet handlade om hur projektledare kan arbeta systematiskt och standardiserat med hållbarhet i samhällsbyggnadsprojekt.

  Arbetet resulterade i en checklista och en handbok som projektledare kan använda för att säkerställa att de beaktat de viktigaste aspekterna gällande hållbarhet i projekt. Checklistan har tagits fram utifrån empiriska och teoretiska studier och är uppdelad i hållbarhetsåtaganden för varje processgrupp: initiera, planera, utföra, övervaka och styra samt avsluta.

  Handboken är en sammanfattning av examensarbetet där förbättringsförslag från en fokusgrupp tagits hänsyn till för att den ska vara så effektiv som möjligt. Handboken ska fungera som en kunskapsbas för projektledare. Med hjälp av checklistan och handboken kan Faveo systematisera och standardisera sitt hållbarhetsarbete i projekt.

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att fokusera mer på hållbarhet i ditt projekt – ring oss!

  Mikael Pyyny
  Avdelningschef Samhällsbyggnad
  +46 70 431 03 54
  mikael.pyyny@faveo.se

   

  Datum: 2014-09-03
  Skribent: Elin Forsling
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vill du jobba med Förbifart Stockholm?

  Nytt från Faveo

  Faveo har fått uppdraget ”Byggledningsorganisation Förbifart Stockholm, delprojekt Tunnel – Skärholmen till norra Lovön”.

  Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Den beräknade byggtiden är ca 10 år.

  Faveos uppdrag innebär att bemanna hela byggledningsorganisationen under hela byggperioden vilket innebär ca 15 personer med kompetens inom berg, betong, mark, vatten och avlopp samt sjöfart.

  För mer information om uppdraget kontakta Mikael Pyyny, avdelningschef Samhällsbyggnad, telefon 070-4310354, epost: mikael.pyyny@faveo.se. Se även Faveos lediga tjänster >>

  Datum: 2014-08-26
  Skribent: Mikael Pyyny
  Share/Bookmark
  Dela:
 • En spännande höst på ingång

  Nytt från Faveo

  Sommarvädret har blåst bort och verksamheten har börjat att dra igång på riktigt efter en härlig sommar.

  Faveo har många nya projekt på gång under hösten, bland annat inom Slussen och nya uppdrag åt Trafikverket. I början av oktober åker hela Faveo på konferens till Berlin för att arbeta vidare med både våra värderingar och för att samverka än mer inom alla våra regioner.

  Även Faveos sport- och fritidsklubb bjuder på en seglingshelg i början av september och ett 20-tal medarbetare ifrån Faveo kommer att delta i tunnelloppet nere i Norra länken i november innan öppning. Ambitionen är hög och många har redan startat med träningsprogram.

  Som sagt  - det är en spännande höst som är på ingång!

   

   

   

  Datum: 2014-08-20
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo har blivit medlem i CMB Chalmers

  Nytt från Faveo

  Faveo har blivit medlem i CMB Chalmers – Centre for Management in the Built Environment. Vi har valt att bli huvudman på CMB då CMB:s mission att arbeta för framtidens ledarskap inom samhällsbyggnadsbranschen stämmer väl med de värderingar som vi inom Faveo arbetar aktivt med i det dagliga arbete: generositet, professionalism och samverkan.

  Den CMB-finansierade forskningen är en viktig källa till information och diskussion. Som exempel på viktig forskning som bedrivs på CMB är Per-Erik Josephsons studier som visar att svenska byggen står still till 80 % och Anna Kadefors projekt kring byggupphandling och problemen när lägsta pris får styra.

  Samarbetet med akademien är viktig för oss på Faveo. Vi vill leda utvecklingen av professionell projektledning och vi är övertygade om att vi som medlemmar i CMB kan bidra till att öka produktiviten och på så sätt skapa mer för samhällets och kundernas pengar.

  Datum: 2014-07-07
  Skribent: Lise Langseth - VD
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo önskar en glad & solig sommar!

  Nytt från Faveo

  Nu börjar det bli tomt i kalendrar och de första har redan gått på sina semestrar. Vi ses igen efter ledigheten och vill passa på att önska en glad och trevlig sommar till er alla. Håll även tummarna för lite mer sommarvärme!

  Våra kontor kommer att ha semesterstängt under veckorna 29-31.

  Datum: 2014-06-27
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Läs vår nya årsrapport för 2013

  Nytt från Faveo

  Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder projektledning, verksamhetsutveckling och specialisttjänster till både små och stora projekt i flera olika branscher, främst inom samhällsbyggnad och energi.

  Vi har 345 medarbetare fördelade på 9 regionkontor i Sverige och Norge. Företaget ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden.

  Läs mer om Faveo i vår årsrapport >>

   

   

   

   

   

  Datum: 2014-06-18
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Genomslag för Kvarnholmsförbindelsen

  Våra projekt

  Den  19 maj såg man ljuset i den ca 310 meter långa tunneln för första gången. Tunneln är en del av Kvarnholmsförbindelsen i Nacka och går genom Ryssbergen från Griffelvägen på Nackasidan fram till Svindersviken.

  I anslutning till tunneln ska en ca 200 meter lång bro senare byggas över till Kvarnholmen. Stålsektionerna kommer med lastbil från Tjeckien och monteras på Kvarnholmen innan lansering sker ut över Svindersviken till Nackasidan. Syftet med förbindelsen är att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. Kontraktsumman för projektet är på 254 miljoner kronor och projektet finansieras genom det omfattande byggandet på Kvarnholmen och med skattemedel. Öppning för trafik är planerat till september 2015.

  Faveo har varit med sedan projektstarten under vår/sommar 2013, där vi sedan har haft roller såsom projekteringsledare och expertrådgivare i kontraktfrågor. Faveo har även utfört riskseminarium, tagit fram verktyg för ekonomiuppföljning samt nu pågående framtagning av brandskyddsbeskrivning för tunneln.

  Läs mer om projektet på Nacka Kommuns hemsida och titta på filmen över hur bron kommer att se ut.

  Datum: 2014-06-13
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi leder - Blodomloppet i Göteborg

  Nytt från Faveo

  Faveos kontor i Göteborg deltog den 2 juni i Blodomloppet med 13 st Faveoriter i ett soligt Slottskogen med nya röda ledartröjor:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Blodomloppet är ett motionslopp med distanserna 5 och 10 km på 14 orter i Sverige.

  Datum: 2014-06-04
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Miljöfrågor är ofta avgörande för resultatet i projekt

  Nytt från Faveo

  Att ta ansvar för den yttre miljön är en självklar ambition i de allra flesta organisationer. I många av dagens stora samhällsbyggnads- och energiprojekt är miljöfrågorna ofta avgörande för resultatet. Faveo erbjuder många tjänster inom miljöområdet, bland annat:

  Miljö- och energisamordnare
  Som Miljö- och energisamordnare i projekt är vi beställarens ombud i miljö- och energifrågor genom hela byggprocessen. Samordnaren upprättar projektspecifika miljö- och energikrav i programskedet samt följer upp dem under projektering och produktion. I rollen ingår även att genomföra miljöronder, miljöinventering och provtagning av miljöfarliga ämnen.

  Miljöcertifiering av byggnader - Miljöbyggnad
  Med certifiering enligt miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad avseende energi, inomhusmiljö och material. Det adderas ett värde till byggnaden och du får nöjda människor som bor eller vistas i fastigheten.

  Våra certifierade specialister inom Miljöbyggnad har erfarenhet av att leda flera byggprojekt till certifiering. Som miljösamordnare i byggprojekt leder vi processen till certifiering av nybyggnation eller befintliga byggnader. Miljösamordnarens roll omfattar bla att utbilda, granska och administrera samt att följa upp projektörers och entreprenörers arbete för att säkerställa att ställda krav uppfylls, dokumenteras och godkänns.

  Läs mer om våra tjänster inom miljö >>

  Datum: 2014-05-18
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Stockholms tunnelbana byggs ut

  Våra projekt

  År 2025 ska Stockholms tunnelbana ha byggts ut 19 kilometer och ha fått elva nya stationer. Sedan 1 mars finns en nyinrättad enhet, "Förvaltning för utbyggd tunnelbana". Den ansvarar för planering, projektering och genomförande av hela utbyggnaden samt för fordon och depåer.

  Kommunerna å sin sida åtar sig att själva eller genom annan markägare/entreprenör uppföra cirka 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2030. Utbyggnaden är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid. Den totala kostnaden beräknas till 25,7 miljarder kronor och innefattar fordon och depåer, 6,2 miljarder, och spåranläggning med stationer, 19,5 miljarder.

  - Förlängning av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum. Nya stationer: Sofia, Hammarby sjöstad, Sickla, Järla samt Nacka C.

  - Förlängning av Blå linje från Kungsträdgården via Södermalm till Gullmarsplan för att knyta ihop med befintlig Grön linje. Nya stationer: Gullmarsplan och Globen/Slakthusområdet.

  - Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Nya stationer: Hagastaden och Arenastaden.

  - Förlängning av Blå linjen från Akalla till Barkarby station. Nya stationer: Barkarbystaden och Barkarby station.

  Faveo har fått i uppdrag att hantera projektspecifika krav i den nya förvaltningen.

  Bild: Stockholm läns landstings trafikförvaltning ifrån Metro.

  Datum: 2014-05-14
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Riskhantering åt Hölleforsens vattenkraftverk

  Våra projekt

  Med hjälp av Faveo har Vattenfall Vattenkraft AB under åren 2009-2014 genomfört ett omfattande förnyelsearbeten vid kraftstationen i Hölleforsen. Arbetet har omfattat ny turbin, renovering och delvis förnyelse av generator, förnyelse och förbättring av kontrollutrustning samt betongarbeten.

  Faveo har bemannat projektet med biträdande projektledare och riskledare. Biträdande projektledaren har bidragit med specialistkunskap inom projektledning, säkrat samordningen och fortskridandet av projektet.

  En viktig faktor för att lyckas med projekt är en väl fungerande riskhantering. Faveos riskledare har i detta projekt arbetat med att effektivisera och kvalitetssäkra riskhanteringsarbetet för att minimera projektrisker. I uppdraget har det ingått att handleda riskseminarier för projektgruppen och hjälpa projektledningen att få en översyn över projektets totala riskexponering och besluta om riskreducerande åtgärder.

  Datum: 2014-05-08
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Behöver ni hjälp med att starta projekt?

  Nytt från Faveo

  Utifrån vår långa erfarenhet av projektledning hjälper vi våra kunder att starta projekt. Vi anser att just projektstarten är ett kritiskt skede för projektet som helhet, eftersom ändringar och omplanering blir dyrare ju längre projektet fortgår. Vår absoluta ambition är att den tid som kunden investerar i en strukturerad projektstart ska betala sig mångfalt i form av ett effektivare projektgenomförande med minimering av antalet ändringar och fel. 

  Vi delar med oss av våra erfarenheter för att undvika de vanligaste fallgroparna och hjälper till med att etablera de rutiner som krävs för att projektet ska kunna leverera de värden som önskas. Våra insatser utförs inom en fast tidsram, ofta 2-5 dagar, och till ett fast pris. Vi hjälper till med att definiera och planera projektet med en sammanhängande planering. Detta ger en enad bild av hur projektet ska styras och en struktur för fortsatt projektstyrning. Efter genomförd projektstart finns vi givetvis till hands för kortare insatser vid behov.

   

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Nicholas Boström, avdelningschef verksamhetsutveckling på +46 70 104 31 22 eller via nicholas.bostrom@faveo.se

   Projektstart

   

  Datum: 2014-04-24
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo öppnar nytt kontor i Norge

  Nytt från Faveo

  Norska Byggprosjektering AS (NBPro) blir från 1 maj en del av Faveo Prosjektledelse AS i Notodden, ca 10 mil sydväst om Oslo.

  - För NBPro har det varit en långsiktig strategi att effektivisera projektledning och projektutveckling, säger VD Hans Petter Kittilsen och menar att Faveo är helt klart ett val som kommer att innebära stor utveckling för dem och regionen.

  Datum: 2014-04-14
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hur kan vi som samhällsbyggare minska klimatpåverkan?

  Nytt från Faveo

  I måndags, den 31 mars presenterade FNs klimatpanel, IPCC den andra av fyra delrapporter gällande den senaste utvärderingen av klimatförändringarna. De allvarliga effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare och kommer sannolikt att bli ännu mer påtagliga de kommande decennierna.

  IPCC betonar att värdens länder måste både bromsa utsläppen och anpassa samhället för att minska sårbarheten. Ju snabbare detta kan ske, desto lägre är riskerna för allvarliga klimateffekter.

  SMHI:s hemsida kan vi läsa att den globala medeltemperaturen har under de senaste 100 åren ökat med 0,6 grader. I klimatsammanhang är detta att betrakta som en stor och snabb ökning. Andra tecken på klimatförändringar är glaciärernas tillbakagång, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster.

  Hur kan vi som samhällsbyggare minska klimatpåverkan?
  IPCCs rapport får mig att reflektera över hur vi som samhällsbyggare kan bidra till att minska klimatpåverkan. Så tänker jag:

  Som samhällsbyggare har vi valt häftiga yrken där vi har stora möjligheter att påverka utvecklingen av vårt samhälle. Som samhällsbyggare kan vi vara stolta över att vi bidrar till att skapa bestående värden genom att bygga vårdeffektiva sjukhus, inspirerande skolor, produktiva anläggningar, trivsamma arbetsplatser, väl fungerande infrastruktur och hälsosamma bostäder.

  Stor potential
  Vår samhällsbyggnadssektor kallas ofta 40 procentssektorn. Cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning går till våra byggnader. Cirka 40 procent av den totala material-användningen går till byggandet och 10 procent av transporterna.

  I detta ligger en enorm potential för oss att effektivisera, påverka och minska utsläpp och miljöeffekterna. Vi har en viktig roll och vi kan med vårt kunnande, vår klokskap och erfarenhet bidra till helhetstänkande och utveckling. Genom att effektivisera byggprocessen och använda oss av samhällsbyggnad sektorns alla kompetenser redan i tidiga skeden för att ta fram smarta arkitektoniska och tekniska lösningar, kan vi tillsammans skapa ett robust, brukarvänligt och långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan leva med idag och lämna över till våra barn och barnbarn i morgon.

  Vad behöver vi göra?
  Jag är övertygad om att vi måste samverka mer och lägga mer tid och resurser i tidiga skeden. Dagens byggprocess liknar allt för ofta ett stafettlopp där varje aktör strävar efter att suboptimera sin insats och aktörer som materialtillverkare kommer ofta in allt för sent in i processen för att medverka till att använda senaste nytt i utvecklingen.

  Jag är övertygad om att vi kan spara såväl tid, pengar och miljö genom att vi har tänkt klart när vi sätter spaden i backen och att byggarbetsplatsen i princip är en ”montageplats” där vi har utrotat våra LPP -metoder (LPP=lösas på plats) och ÄTA-arbeten (ändringar och tilläggs- och avgående arbeten).

  Flera jobbar med partnering idag – men oftast är det endast ett begränsat antal parter som är involverade. Jag menar att vi måste utöka samverkan så att vi får till effektiva samarbeten mellan byggherre, förvaltare och brukare, arkitekt, materialleverantör, teknikkonsult och entreprenör och att vi i projekten arbetar med öppna böcker, tydliga mål, avtalade kostnadsramar och incitament för att skapa långsiktigt hållbara helhetslösningar där vi fokuserar på livscykelkostnader och hur produkten ska brukas och förvaltas.

  Hur kan vi på Faveo bidra?
  Faveo är det latinska ordet för hjälp och stöd och ligger till grund för begrepp som favour, favourable och favorit. Vi valde namnet Faveo för att betona att vårt viktigaste uppdrag är att skapa trygghet i projekt och värden för våra kunder.

  Som projektledare är det viktigt att leda projektet på ett strukturerat och engagerat sätt. Vårt jobb handlar om människor och om ledarskap och kommunikation. I projektet behöver vi skapa en förståelse och delaktighet och säkerställa att vi har rätt person på rätt plats. Ingen kan allt, men däremot kan människor tillsammans åstadkomma väldigt mycket. Projektledning är vår profession och kärnkompetens. Varje dag planerar, leder och styr vi såväl små som stora, komplexa projekt så att våra kunder kan sova gott om natten.

  Så genom att effektivisera byggprocessen och använda oss av samhällsbyggnadssektorns alla kompetenser redan i tidiga skeden kan vi hitta smarta arkitektoniska och tekniska lösningar. Tillsammans kan vi minska miljöpåverkan och skapa ett robust, brukarvänligt och långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan leva med idag och lämna över till våra barn och barnbarn i morgon.

  Datum: 2014-04-04
  Skribent: Lise Langseth - VD
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på höga höjder!

  Våra projekt

  Vår medarbetare Åsa Alström Johannesson ifrån vårt kontor i Malmö, besökte i veckan Siemens Vindkraftverk SWP-6.0-154 på testsite Tim i Brande i Danmark. En vidunderlig utsikt bjöds från toppen av det 80 m höga 6.0 MW verket som är projekterat för att producera energi till havs.

  Åsa beskriver sin roll i uppdraget på följande sätt:

  - Jag jobbar i ett uppdrag för EON Climate and Renewables. Jag ingår i ett projektteam med fokus på projektering av vindkraftparker till havs i Danmark och Tyskland. I min roll som HSSE chef ansvarar jag för miljö, arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna under projekteringsfasen. Min och projekt teamets uppgift är att säkerställa att miljötänk, säkerhet och god arbetsmiljö arbetas in i designen av vindkraftparken redan från början. Projektet ska vara hållbart hela vägen!

  Datum: 2014-04-03
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Risksamordning för Hagastaden i Stockholm

  Våra projekt

  Företrädare för Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet samt näringslivet har kommit överens om att gemensamt satsa på att utveckla Hagastaden till världens främsta område för life science. Verksamheterna inom life science syftar till att förbättra liv och hälsa.

  År 2025 står Hagastaden klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. E4/E20 och Värtabanan överdäckas och den nya delen av staden blir en modern och dynamisk med plats för totalt omkring
  50 000 arbetsplatser. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

  Faveo har ansvaret för risksamordning, utveckling av riskhanteringssystem, samordning av räddningstjänstfrågor, samt stöd avseende rikshänsyn i samhällsplaneringen.

  Datum: 2014-03-26
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Tunneldagarna 20-21 maj i Stockholm

  Nytt från Faveo

  Tunnelbyggande i Sverige är hetare än någonsin! I Stockholms enda gruva arrangeras konferensen Tunneldagarna 2014, där Faveo kommer att medverka. Fokus kommer att ligga på tekniska lösningar, framgångsrik projekt- och metodutveckling och de största pågående tunnelprojekten.

  Konferensen ger dig möjlighet till att nätverka, få ny kunskap och prova på sprutbetongsimulator. Även frågeställningar såsom; vilka tekniska utmaningar står vi inför, exempelvis när en ny bussterminal ska skapas inne i ett berg? Du kan även ta del av fälterfarenheter från berginjektering och ställ frågor kring världens första fartygstunnel. Konferensen har samlat de mest namnkunniga experterna inom tunnelbygge och betong.

  Passa på att knyta nya kontakter och ta del av det allra senaste och aktuella inom tunnelbyggande, läs mer om konferensen och programmet på Betongföreningens hemsida >>

  Faveo medverkar den 20 maj kl 11.55:

  Brandskydd och brandbekämpningssystem – Förbifart Stockholm
  Hur löser man brandskyddet i Förbifart Stockholm, ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt? En viktig del är installation av ett brandbekämpningssystem, även kallat fast släcksystem, ett relativt nytt säkerhetssystem i europeiska vägtunnlar.

  - Fakta och projektstatus Förbifart Stockholm
  - Säkerhetskoncept
  - Brandbekämpningssystem – vad är det och varför behövs det?
  - Beskrivning av genomförda fullskaliga tester i bl.a. Norge
  - Planerat utförande

  Talare: Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket & Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning AB.

  Datum: 2014-03-19
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hållbar utveckling - viktigt för framtiden!

  Nytt från Faveo

  Hållbar utveckling handlar  om att ”tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.  Hållbar utveckling handlar om att skydda, återskapa och utveckla de ekologiska värdena för att maximera den sociala och ekonomiska nyttan.  

  Konkret handlar det om att aktivt föra in etiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt tänk i alla delar av en plan, ett projekt eller en produkt. Sätta konkreta och realistiska mål för projektet, våga höja ribban och tänka  - hur kan detta projekt bidra till de sociala, ekologiska och ekonomiska värdena idag och imorgon? För ett hållbarhetstänk ska alltid finnas med där konsekvenser av ett beslut kan innebära betydande risker för en ohållbar utveckling.   

   

  Vi kan göra mycket redan nu, genom att:

  1) Ändra attityd och se möjligheter
  Vända på tankesättet, sätta hållbarhetstänket  i första ledet. Vi bygger för människan och naturen. Vid valet av energislag,  transportslag,  snabbtåg, infrastruktur kontra drift och underhåll, plan, bostad bör, beslutet grundas på ett hållbarhetstänk och hur beslutet bidrar till hållbar utveckling. De ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven ska ses som likvärdiga och vara balanserade.

  2) Frisk luft både inne och ute
  Låt människan och naturen avgöra hur gator, hus, trafik planeras i våra städer. Är det hållbart att människor, svävar i livsfara varje gång man går utanför huset?  Frisk luft är en bristvara men med friska innovativa lösningar kan frisk luft inte bara vara en vision utan också ett nåbart mål.

  3) Ren energi och miljö är ett rent nöje
  Energieffektivisera och använda mer förnyelsebar energi, att se avfall som en resurs, och att undvika bygga in miljögifter i byggnationer,  är en bra bit på vår väg mot en hållbar framtid. Kemikalier byggs in i alltifrån byggelement till golvbeläggningar, dukar, färger m.m.  Kemikalier finns ju även i mat, leksaker och hygienprodukter. Här kan vi redan nu göra aktiva val och skapa en giftfri miljö på alla plan.

  4) Rent vatten en bristvara
  Tidigt ifrågasätta om vi verkligen ska använda rent dricksvatten för att tvätta bilen, spola i toaletter, vattna gräsmattor, eller om man kan använda regn-/dagvatten. Att hushålla med rent dricksvatten är redan viktigt och kommer även att vara det i framtiden  -  att hushålla med den livsnödvändiga råvaran sötvatten.

  5) Social nytta
  Tidigt involvera sociala frågeställningar, involvera skola, polis, arbetsförmedling, ideella organisationer, kan man lyfta fram och sätta projektmål om trygghet, säkerhet, mångfald, arbetsmöjligheter och visa hur detta kan bidra till social och ekonomisk balans i en stadsdel, kommun eller region.

  6) Tänk Lego
  Genom att få med ett ”Lego-tänk” kan vi få in hur en anläggning kan användas såväl idag som imorgon; ska det alltid spelas fotboll här, om inte, kan arenan byggas om till kontorshotell, köpcentra, park eller lägenheter? Detta  ”Lego-tänk” måste finnas med tidigt i ett projekt för att det ska vara enkelt och riskfritt att bygga om en anläggning.

  7) Ett projekt är inte bara ett projekt
  Genom att aktivt arbeta med leverantörskedjorna kan man t ex minska utsläppen av koldioxid med mellan 40-60% beroende på val av betong, och samtidigt bidra till positiva etiska, social och ekonomiska nyttor både lokalt och globalt där produkten producerades.

  8) Utveckla, skydda och återskapa ekosystem
  Skydda eller att återskapa och utveckla naturen och dess ekosystem såsom utterpassager, strömstareholkar, rovfågelsavsatser,  laxtrappor, ekologiska passager m.m, kan de ekologiska värdena lyftas fram och därigenom maximeras också  den sociala och ekonomiska nyttan.

  Listan kan göras längre naturligtvis.  Det finns många möjligheter, där ett positivt tänkande är det första och viktigaste steget.

  Faveos många hållbara möjligheter
  Hållbarhet innebär i högsta grad att arbeta med professionell projektledning, risk & säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet i projektet, vilka är Faveos kärnverksamheter. Alla dessa delar bidrar till att skapa maximal social, ekologisk och ekonomisk nytta. 

  Att arbeta med hållbarhet är både innovativt och roligt. Faveos styrka är att med ett innovativt och kreativt tänk banar väg till hållbara lösningar. Faveo har en hållbarhetspolicy som genomsyrar alla våra tjänster och vår verksamhet. Faveo erbjuder även tjänster som Sustainable Manager,  Sustainable Education, och Sustainable Chain Management. Faveos hållbara stöd till projektledare, upphandlare, industrier, produktutvecklare m fl gör skillnad, det ger framtidstro och skapar möjligheter, möjligheter som innebär goda förutsättningar att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  Vill du veta mer?
  Kontakta gärna Rickard Sandberg på 0704-310 361 eller rickard.sandberg@faveo.se.

  Datum: 2014-03-13
  Skribent: Rickard Sandberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ny brandstation för ”Friska Brandmän” i Helsingborg

  Våra projekt

  Den nya brandstationen uppförs i två plan, en bottenvåning på 1 381 kvadratmeter och en mindre ovanvåning på 591 kvadratmeter samt en övningsbyggnad kommer också att byggas.

  Brandstationen byggs för ”Friska Brandmän” vilket innebär att det läggs ett stor fokus på logistik och hantering av brand- och rökutsatta brandmän och deras larmkläder samt räddningsmaterial.

  Nybygget är efterlängtat av räddningstjänsten. Den befintliga brandstationen i området är från 1940 och dras med stora mögel- och fuktskador. Platsen för nybygget har bland annat valts utifrån närheten till centrum, trafiksynpunkt, insatstid och räddningstjänstens behov.

  Så i mars sätts spaden i jorden och om ett drygt år, sommaren 2015, kommer de första utryckningar ske ifrån den nya stationen. Faveo har fått i uppdrag att projektleda åt Kärnfastigheter med ansvar för genomförandet av den nya brandstationen.

  Datum: 2014-03-05
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Examensarbete - Integrering av hållbarhet i projektledning

  Nytt från Faveo

  Jag heter Elin Forsling och studerar till civilingenjör med inriktning på miljö- och kvalitetsledning vid Luleå tekniska universitet. Jag går femte och sista året och har nyligen flyttat tillbaka ner till Stockholm för att skriva mitt examensarbete med Faveo projektledning som fallföretag. Programmet jag går heter Arena jordens resurser vilket innebär att många kurser i min utbildning har varit inriktade på hållbar utveckling.

  I examensarbetet kommer det fokuseras på hur ett arbetssätt som främjar en hållbar utveckling kan integreras systematiskt och standardiserat i projektledning inom samhällsbyggnad. En hållbar utveckling innebär enligt Brundtlandkommissionen ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling utgörs av ett samspel mellan tre dimensioner av ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

  Jag ska titta på hur Faveo arbetar idag med frågan och försöka hitta en metod för projektledare att arbeta med dessa tre dimensioner för att kunna föreslå så hållbara lösningar som möjligt till sina kunder.

  Jag trivs mycket bra med att göra mitt examensarbete hos Faveo projektledning och jag ser fram emot en händelserik vår!

  Datum: 2014-02-26
  Skribent: Elin Forsling
  Share/Bookmark
  Dela:
 • ”Hållbart samhällsbyggande med professionell projektledning”

  Nytt från Faveo

  Ett väldigt lyckat frukostseminarium hölls i början av februari på vårt kontor i Malmö. Seminariumet lockade drygt 40 kunder och kolleger i branschen för att lyssna till några föredrag kring ett ”Hållbart samhällsbyggande med professionell projektledning”.

  Vi ville visa att Faveo arbetar med hållbarhet inte bara i ord utan även i handling. Där risk- och säkerhet, kommunikation, flexibilitet, lyhördhet är av fundamental betydelse för att skydda de ekologiska värdena samt skapa maximal social och ekonomisk nytta vilket därmed främjar en långsiktig hållbar utveckling.

  Vi presenterade vårt arbete inom projektledning samt delade med oss av våra erfarenheter från projekt. Vi vet att det lönar sig med en projektledning i världsklass! Den gör skillnad; den ger för beställare och samhälle trygghet och framtidstro samt skapar möjligheter.

  Sagt om Träffpunkt Faveo av våra gäster

  ”En presentation i världsklass”

  ”Tack för en mycket intressant morgon, det lovar gott inför framtiden”

  ”Det visste jag inte att Faveo kunde”

  ”Vi måste pratas vid under nästa vecka, behöver resurser”

  Datum: 2014-02-20
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Underprissättning prioriterat tema för 2014 i Etiska Rådet

  Nytt från Faveo

  2013 lyfte Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd frågan om underprissättning på ett antal seminarier, på hemsidan och i pressen. På Etiska Rådets stämma i fredags beslöts att frågan skulle prioriteras även under 2014.    

  ​Faveo Projektledning har sedan rådets bildande 2008 engagerat sig och haft en ledamot i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

  På stämman i fredags omvaldes fem av sex ledamöter - Lars Sjöö, Uppsalahem, Lise Langseth, Faveo Projektledning, Louise Bävertoft Nyberg, Ruukki Sverige, Marie Olsson, Elektriska AB Lennström samt Olle Ehrlén som omvaldes som ordförande. Jan Kjellson, PEAB Drift & Underhåll valdes in som ny ledamot. På mötet valdes Fastighetsägarna in som nya medlemmar i Föreningen.

  Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs. mellan två företag. Föreningens huvudsakliga uppgift är att:

  - Pröva anmälningar om överträdelser av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt att i övrigt sätta fokus på etiska frågor inom sektorn. Anmälningar ska vara skriftliga. Anonyma anmälningar av principiell betydelse kan behandlas om Rådet så finner lämpligt.

  - På eget initiativ pröva om medlem i Föreningen har brutit mot reglerna,

  - aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn,

  - samarbeta med organisationer som Transparency International (TI) – en internationell ideell organisation med syfte att motverka korruption.

   

  Datum: 2014-02-17
  Skribent: Lise Langseth - VD
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi söker fler nya medarbetare – ansök idag!

  Nytt från Faveo

  Vi har stor efterfrågan på vår kompetens och söker därför kontinuerligt efter nya medarbetare med lämplig profil. Hos oss kan du arbeta som projektledare, specialist, projekteringsledare eller byggledare i våra kunduppdrag inom flera olika branscher.

  Efter sex månader erbjuds du delägarskap och du får också ta del av vårt ambitiösa program för kunskapsutveckling och kunskapsöverföring. Om du är intresserad av att arbeta hos oss och har lämplig profil kolla in våra lediga tjänster eller lämna en öppen ansökan!

  Lediga tjänster >>

   

   

  Datum: 2014-02-13
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på CHARM i Göteborg

  Nytt från Faveo

  Välkomna till Faveos lounge och äta ekologisk frukt och få en trevlig pratstund om projektledning. Ni hittar oss på CHARM både idag och under morgondagen.

  Datum: 2015-02-04
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveos interna ledarskapsutvecklingsprogram för projektledare

  Nytt från Faveo

  I förra veckan startade programmet för Faveos projektledare, där ​32 stycken projektledare ifrån både Sverige och Norge deltog.

  Programmets ambition är att bidra till projektledning i världsklass genom att öka kompetensen inom kommunikation och ledarskap. Inom ledarskap och projektledning är det viktigt att upprätthålla ett öppet och ömsesidigt samspel mellan olika parter, på samma sätt som det är viktigt att kunna bidra till andras motivation och förmåga att prestera för att nå gemensamma mål. På individnivå gäller det att veta hur man kommunicerar, vilka egenskaper som är sina möjligheter och begränsningar, samt hur viktigt det är med en bra gruppdynamik.

  I programmet ges värdefull tid för diskussion och reflektion. Föreläsningar och kortare inlägg varvas med individuellt arbete, grupparbete och rollspel. Innan kursen får deltagarna göra ett personlighetstest. Fokus för programmet är ledarskap, individens personlighet, kommunikation och betydelsen av kultur och värderingar och om två månader är det dags för del två.

  Faveo är det latinska ordet för hjälp och stöd. Vi  fokuserar på att skapa trygghet för våra uppdragsgivare och vi arbetar ständigt för en hållbar utveckling. Intressant? Läs mer om oss >>

   

  Datum: 2014-01-30
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Träff i Malmö: Skapa framgång i projekt med projektledning i världsklass!

  Nytt från Faveo

  Vi på Faveo vill inleda året med att bjuda in till Träffpunkt Faveo och samtidigt inviga våra fina nyrenoverade lokaler vid Lilla Torg.

  Tema för Träffpunkten denna gång är: ”Skapa Framgång i Projekt - med Projektledning i Världsklass!”.

  Varmt välkommen den 6 februari kl. 07:30 – 9:00.

   

  Program:

  • Frukost och mingel med start kl 7:30.

  • Presentation av Faveo Projektledning VD Lise Langsteh och Regionchef Christer Hansson.

  • Projektledning i världsklass med inblick i Hållbarhet i projekt, Riskhantering och Säkerhetskultur. Åsa Alström Johannesson och Rickard Sandberg.

  • Frågestund/Erfarenhetsutbyte.

  Tid och plats:

  6 februari klockan 7:30-9:00 på Faveo, Hjulhamnsgatan 3, Malmö.

  Träffpunkt Faveo är kostnadsfritt.

  Anmälan:

  Anmäl dig senast den 4 februari genom att skicka ett mail till christer.hansson@faveoprojektledning.se.

  Faveo Projektledning AB är Nordens ledande projektmanagement företag och har lång erfarenhet av projektledning. Vi arbetar med hållbarhet inte bara i ord utan i handling, där risk- och säkerhet, kommunikation, flexibilitet, lyhördhet är av fundamental betydelse för att skydda de ekologiska värdena och skapa maximal social och ekonomisk nytta och därmed främja en långsiktig hållbar utveckling. Vi kommer att presentera vårt arbete inom projektledning samt dela med oss av våra erfarenheter från projekt. Vi vet att det lönar sig med en projektledning i världsklass; den gör skillnad; den ger för beställare och samhället trygghet och framtidstro samt skapar möjligheter.

  Datum: 2014-01-20
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo har varit projekteringsledare för plattformsväggar på Citybanan

  Våra projekt

  Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms Södra med nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar fördubblas spårkapaciteten genom centrala Stockholm.

  Citybanan byggs huvudsakligen i berg som en utsprängd tunnel upp till 40 m under gatunivån. Under riddarfjärden anläggs Citybanan i en sänktunnel. Eftersom tunneln går genom Stockholms centrala delar och i anslutning till tunnelbanan och befintliga järvägsspår, finns passager där byggprojektet är synnerligen komplext. Detta gäller t ex i området under Stockholms Central. Säkerhet mot skador på omgivningen, t ex trafikanter i tunnelbanan och närliggande fastigehter har därför hög prioritet.Citybanan öppnas för trafik 2017.

  Faveo har varit projekteringsledare för installation av plattformsväggar på Citybanans stationer. Uppdraget har omfattat framtagning av förfrågningsunderlag, ledning och samordning av projekteringsresurser inom Trafikverket och SL.

  Uppdraget har även omfattat sammanställning av intressentkrav, kunskapsinhämning från internationella leverantörer på marknaden, specialstudier kring operatörsmiljö och säkerhet, integration med järnväg, fordon och styr- och övervakningssystem, samt planering för en godkännandeprocess.

  Läs mer om Faveos tjänster inom Brand- och personsäkerhet >>

  Datum: 2014-01-13
  Share/Bookmark
  Dela:
 • God Jul & Gott Nytt År!

  Nytt från Faveo

  Vi vill tacka våra kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett bra och givande 2013 och vill passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

  Det finns julklappar som förändrar ett barns liv och därför har Faveo i år valt att skänka en julgåva till Rädda Barnen.

   

   

   

   

   

   

  Datum: 2013-12-19
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Rapport ifrån Mvendeni Primery School i Kenya

  Nytt från Faveo

  Faveo sponsrar tillsammans med ett antal andra företag en skola i Kenya som ligger 4 mil söder om Mombasa.

  I höstas började en ny kull med 43 elever och skolan har nu totalt 1 113 elever fördelade på 21 klasser. Vilket betyder att det är 53 elever per klass men på grund av platsbrist undervisas ofta två klasser i samma klassrum. Genomsnittligt är det cirka 80 elever per klassrum och skolan har i dagsläget fem lärare.

  Skolan får många studiebesök från andra skolor som vill veta mer om hur man bär sig åt för att år efter år prestera så goda resultat. Bland annat blev en flicka tvåa vid de centrala proven för klass 8 och erhöll ett stipendium ifrån KCB, Kenya Commercial Bank. Vid senaste besöket rapporterades även att de två nya dataskolorna är nu klarbyggda och fungerar mycket bra. Ingen annan skola i regionen har datorer eller internet.

  Under hösten har alla elever i klass 8 haft sina examensprov. Då avvaras ett klassrum åt dessa elever så de kan plugga i fred samt att de kan sova över på skolan. Under denna period lagar föräldrarna mat åt eleverna ute på skolgården.

  Nästa byggprojekt för skolan är ytterligare en dataskola samt en ny byggnad för toaletter och dusch.

  Datum: 2013-12-12
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Certifiering av miljöbyggnad sätter en tydlig målsättning

  Nytt från Faveo

  Med certifiering av miljöbyggnad sätts en tydlig målsättning för miljöarbetet i projektet, signalerar miljömedvetenhet, minskar energikostnader, ger bättre inomhusmiljö och nöjda hyresgäster!

  Faveo Projektledning har certifierade konsulter med god erfarenhet av att leda arbetet med certifiering av byggnader i Svensk Miljöbyggnad vid nybyggnation, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

  Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

  Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

  Faveo leder exempelvis ett uppdrag åt Förvaltaren i Sundbyberg som bygger nya lägenheter, där nivå SILVER är målet. Uppdraget omfattar miljösamordning under projektering, med bla framtagande av miljöprogram och checklista. Faveo är även miljösamordnare åt Sundbybergs stad med uppdrag att miljöcertifiera förskolor och skolor, nytt ridhus och ny simhall.

  Datum: 2013-12-02
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Dags för detaljplanen för nya Lidingöbron

  Våra projekt

  Inom kort ska Lidingö stad börja jobba med detaljplanen för den nya bron för tåg, cyklar och gångtrafikanter mellan Ropsten och Lidingö, skriver lokaltidningen Mitt i.

  Under förra året beslutades att en ny bro ska byggas istället för att den gamla som skulle kosta mer att renoveras. Faveo är projektledare för bron åt Lidingö stad.

  – Just höjden på bron är en av våra viktigaste frågor att lösa, där finns det en konflikt mellan olika intressen. Den får inte vara för hög för då klarar den inte tillgänglighetskraven. Samtidigt ska fritidsbåtar kunna segla under den, så det kommer att bli en kompromiss, säger Faveos projektledare Britt-Marie Jacobsson.

  Bron ska ansluta till Lidingöbanans befintliga spår och till gång- och cykelnätet. I Torsvik ska bron anpassas till det programarbete som Lidingö stad driver för Centrum-Torsvik.

  Lokaltidningen Mitt i skriver vidare att just nu repareras delar av gamla bron för att trafikanter ska kunna fortsätta använda den medan den nya byggs. Men innan man kan färdigställa bron helt måste den gamla rivas för att ge plats åt nya fundament.

  FAKTA

  • Brobygget beräknas kosta en halv miljard.

  • Bygget av den nya bron ska börja 2016 och ska vara klart 2020.

  • Gamla bron är från 1925. Den är 750 meter lång och drygt 9 meter bred. Bron har ett 140. meter långt spann på Ropstenssidan med 5,2 meter segelfri höjd.

  Källa: Mitt i

  Datum: 2013-11-26
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Besök Faveo på Armada på KTH

  Nytt från Faveo

  Kom och diskutera projektledning med oss imorgon, tisdag den 19:e och onsdag 20:e november!

  Du hittar vår monter i Nymble på KTH, Stockholm.

  Välkomna!

   

   

   

   

  Datum: 2013-11-18
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo skänker 20.000 till de drabbade i Filippinerna

  Nytt från Faveo

  Faveo har idag satt in pengar till Läkare Utan Gränsers akutfond som är öronmärkt till situationen i Filippinerna.

  Läkare utan gränser skriver följande om sina åtgärder på sin hemsida:


  "Akutteam från Läkare Utan Gränser är på plats i Cebu i Filippinerna som drabbats hårt av tyfonen Haiyan. Vi stärker nu teamen med ytterligare 30 personer - medicinsk personal, logistiker och psykologer - som kommer att anlända under de följande dagarna.

  Vi skickar också 200 ton medicinska förnödenheter som kommer att anlända i Cebu inom de närmaste tre dagarna. Ett första fraktplan avgår från Dubai igår måndag, medan ett andra plan flyger från Belgien idag. Lasten innehåller medicinsk utrustning för behandling av sårade, material för medicinska konsultationer, vaccin mot stelkramp samt tält och hygienartiklar."

  Datum: 2013-11-12
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo deltar i paneldebatt på Chalmers

  Nytt från Faveo

  Idag deltar Faveo i en paneldebatt på Nordiskt Forum som handlar om ledarskapets, kompetensens och beteendets betydelse för framgångsrika projekt.

  Petter Eiken inleder debatten med att informera om "Faveorapporten" som har tagits fram i Norge av Direktoratet för byggkvalitet. Rapporten visar att det finns ett stort effektiviseringspotential i byggnäringen. Moderator är Karin Klingenstjerna.

  I paneldebatten deltar:

  - Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken
  - Lise Langseth, vd Faveo Sverige
  - Ingvar Carlsson, vice styrelseordförande/arbetsmiljöansvarig SEKO Skåne
  - Lena Bygballe, leder Senter for Byggenæringen og Førsteamanuensis, BI Handelshøyskolen
  - Christine Räisänen, Professor, Chalmers
  - Petter Eiken, Styreleder Bygg21/Direktoratet for byggkvalitet samt tidigare vd för Skanska Norge

  Datum: 2013-11-12
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo deltar på VARM i Göteborg

  Nytt från Faveo

  Under tisdagen den 12 november kommer Faveo att vara representerade på Väg och Vattens arbetsmarknadsdagar på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

  VARM är en mötesplats och ett tillfälle för studenter och företag att träffas under avslappnade former. Hjärtligt välkommen till Faveos monter som är placerad i Ljusgården i A-huset, här kommer vi att bjuda på popcorn, godis och intressanta pratstunder!

  Datum: 2013-11-11
  Skribent: Johanna Gustafsson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ännu fler certifierade projektledare!

  Nytt från Faveo

  Faveo har sedan många år tillbaka satsat på att ha en hög andel certifierade projektledare.

  Som ett led i detta erbjuds samtliga medarbetare som är intresserade stöd för certifiering via PMI, IPMA eller Prince2 genom Faveo Academy. Senast ut är Fredrik Johansson och Lars-Göran Dahlgren som nyss blev klara med sin IPMA-certifiering på D-nivå, stort grattis till dem!

   

   

   

  Datum: 2013-10-10
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Läs vår årsrapport

  Nytt från Faveo

  Nu äntligen finns vår årsrapport att ladda ner för 2012!

   

   

   

   

   

   

  Datum: 2013-09-12
  Skribent: Faveo
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ny styrelse och koncernchef i Faveo

  Nytt från Faveo

  På bolagsstämman den 30 maj 2013 utsågs en ny styrelse i Faveo Management AS:

  Olof Ehrlén är styrelsens ordförande. Han är civilingenjör inom Väg och Vatten och har arbetat för NCC i olika befattningar till 2011, senast som koncernchef. Han är ordförande i Svevia och Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd och ledamot i styrelsen för Akademiska hus AB och Wingroup AG.

   

  Anne-Grete Ellingsen har en kandidatexamen i ekonomi samt en masterexamen i petroleumteknik. Hon är VD för seniorrådgivare inom strategi, ledning och energi. Hon har tidigare varit direktör i Agder Energi samt i Gjensidige Bank og Forsikring, VD för Handels- och servicenäringens huvudorganisation, regiondirektör på Statoil samt statssekreterare på olje- och energidepartementet.

  Lars Bennhult är civilingenjör inom Väg och Vatten och har varit anställd på Faveo (Swepro) sedan 1995.

  Per-Øyvind Gøystdal är civilekonom och har en kandidatexamen i materialadministration och transportekonomi. Han har varit anställd på Faveo (PTL) sedan 2007.

  Anders Gustafsson, Faveo Projektledning AB och Henriette Frafjord Berntsen, Faveo Projektledelse AS valdes till medarbetarrepresentanter.

  Ny koncernchef i Faveo Management AS

  Knut Jonny Johansen är ny koncernchef för moderbolaget Faveo Management AS och ny VD för det norska dotterbolaget Faveo Prosjektledelse AS. Knut Jonny Johansen är civilingenjör från NTH (NTNU) och har en examen i juridik. Knut Jonny Johansen har tidigare varit chef för region Öst i Faveo Projektledelse AS och dess för innan var han VD för Undervisningsbygg Oslo KF.

  Tidigare koncernchef Thorbjørn Overholt som fylde 60 år i april slutar som koncernchef i Faveo Management AS. Thorbjørn Overholt var ordförande i Faveo Management AS då han övertog som koncernchef för två år sedan. Han återgår till sin verksamhet som rådgivare och affärsutvecklare.

  Thorbjørn Overholt har gjort en gedigen insats för Faveo säger styrelseordförande Olof Ehrlén. Faveo har varit igenom en stor och lyckat utvecklingsprocess i loppet av kort tid. Ett stort tack till Thorbjørn Overholt för hans tid som styrelseordförande och koncernchef.

  Datum: 2013-06-05
  Skribent: Lise Langseth - VD
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hurra för 17 mai!

  Projektledarbloggen

  I dag är det söttende mai! Visste du att Norges nationaldag har sin grund i att Norge fick sin grundlag för 199 år sedan på 17 maj 1814?

  Hela Norge firar med pompa och ståt, 17 mai-tåg och Ja, vi elsker dette landet! Även i Stockholm firas det storstilat genom att man samlas i Kungsträdgården och tågar genom centrum ut till Skansen med vajande norska flaggor till tonerna av Norge i rödt, hvitt och blått . Där firas dagen med högtidliga tal och lekar för barn och vuxna.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17 mai är även lite speciellt för oss. Vi är ju halvt norska. Vi bildades i december 2009 genom en fusion mellan svenska Swepro och norska PTL. Vårt mål har alltid varit att leverera professionell projektledning och skapa trygghet i projekten.

  Vi är idag cirka 320 medarbetare på 11 kontor i Sverige och Norge. Som professionella projektledare vill vi bidra till utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi planerar, styr och genomför projekt så att våra uppdragsgivare kan sova gott om natten. Faveo är det latinska ordet för hjälp och stöd. Vår uppgift är att skapa värde för våra kunder.

  Vi skickar glada hälsningar till våra norska kollegor: Gratulerer med dagen, Norge och Faveo Projektledelse! Hoppas ni får en härlig dag med många skratt, barnetåg, norska flaggor, solsken och blötkake!

  Datum: 2013-05-17
  Skribent: Lise Langseth - VD
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Seminarium - Vi är människorna som skapar trygghet i projekten!

  Nytt från Faveo

   

  När: 23 maj, kl. 11.30 – 13.00
  Var: Veckefjärdens GC, Örnsköldsvik

  Se hela inbjudan här >> 

  Kom och lyssna på följande presentationer:

  Lise Langseth, VD
  - Genom professionell projektledning planerar, leder, styr och genomför vi projekt så att våra kunder kan sova gott om natten.

  Åsa Björklund, Regionchef
  - En god projektstart är helt  avgörande  för att projektet ska kunna leverera det värde som önskas.

  Mattias Morin, Projektledare
  - Det finns stora fördelar med att anlita byggledning som är certifierad kontrollansvarig enligt PBL och dokumenterad BAS-U.

  Åsa Westerlund, Projektledare
  - Systematisk identifiering och minimering av ett projekts risker kan påverka projektets mål avseende tid, pengar och kvalitet.

  Kristina Johansson, Projektledare
  - Med certifiering av miljöbyggnad sätts en tydlig målsättning för miljöarbetet i projektet, signalerar miljömedvetenhet, minskar energikostnader, ger bättre inomhusmiljö och nöjda hyresgäster.

  Leif Backlund, Projektledare
  - En effektiv tillståndshantering kan vara helt avgörande för ett projekts tidplan, liksom miljöstödet under genomförandet.

  Vi bjuder även på lunchbuffé!

  Anmäl dig till Linda Myrholm på linda.myrholm@faveoprojektledning.se alt. 060-701 04 00 senast 20 maj.

  Varmt välkommen!

  Datum: 2013-05-15
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på Renare Mark

  Nytt från Faveo

  Faveo var på Renare Mark som hölls i Malmö 20-21 mars.

  ​Konferensen hade i år som tema "Masshantering, behandling och miljöanalys- nu och i framtiden". En massa spännande och intressanta föredrag hölls. Församlingen av ca 400 personer bestod av statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och massvis av konsulter som alla delade med sig av kunskap och tankar. Samlade viljan från mötet var att kunna komma ifrån "dig and dump"-förfarandet och istället kunna behandla förorenade massor med olika tekniker på plats.

  En av de intressantaste presentationerna var berättelsen om marksanering av homoslyr och Agent Orange i Vietnam. Under Vietnamkriget pumpade USA ut herbiciderna över regnskogen med hjälp av flygplan. Marken på och kring flygbasena blev och är kraftigt förorenad av dioxiner, som bland annat påverkar människofostrets hjärn- och nervutveckling och reproduktionsmöjligheter. Det dioxinförorenade dagvattnet från de gamla flygbaserna samlas upp i dagvattendammar, som lokalbefolkning använder som odlingsdammar för fisk, skaldjur och musslor. Exponeringen för människorna är extremt stor och många föds med handikapp på grund av detta. Nya tekniker har tagits fram för att sanera marken från dioxin och förhoppningen är stor att minska risken framöver för lokalbefolkningen, samt att även ta med tekniken hem till Sverige där den kan appliceras på det mera förhållandevis måttligt förorenade sågverksområden.

  Vill du veta mer om vad som sades på konferensen finns alla presentationerna här >>

  Datum: 2013-04-15
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo deltog på PMI Sweden Congress

  Nytt från Faveo

  PMI Sweden Chapter höll sin tredje årliga internationella konferens "Passion for Projects."

  ​Konferensen ägde rum i Stockholm den 11-12 mars med ca 450 deltagare och 26 föreläsare. Faveo var väl representerat under hela konferensen.

  PMI Sweden Chapter skriver på sin hemsida att både talare och deltagare visade en verklig passion för projekt och det var svårt för deltagarna att bestämma vilka seminarium de skulle delta på. De tre teman som diskusterades var Leadership, Competence och Challenging Projects.

  Läs mer om konferensen här >>

  Datum: 2013-03-25
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo blir leverantör till Förbifart Stockholm

  Våra projekt

  Faveo har valts ut som leverantör av konsultjänster inom projektledningen för projekt Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt.

  Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan på 21km, beräknas till 15 minuter. Vägen består även av en drygt 18 km lång tunnel. Byggstart planeras till slutet av år 2013 och byggtiden är cirka tio år.

  Faveo har ramavtal på följande:

  - Byggledning inom mark, berg, väg, geoteknik, installationer och trafik.
  - Projektledning.
  - Projekteringsledning.
  - Projektstöd inom bl.a. planering, risk, kvalitet, arbetsmiljö, miljö.

  Vill du jobba med Förbifarten söker vi för närvarande byggledare inom samtliga kategorier, se våra lediga tjänster.

  Läs även mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

  Datum: 2013-03-06
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Vad tycker du?

  Nytt från Faveo

  Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, där Faveo ingår i styrelsen, tar upp diskussionen ifall underprissättning kan vara etiskt försvarbart och vill ha dina åsikter. De skriver följande på sin hemsida:

  Under senare år har underprissättning diskuterats inom samhällsbyggnadssektorn. Enligt Byggchefsbarometern 2011 säger drygt åtta av tio byggchefer att det händer att en leverantör lämnar låga priser i anbud och sedan skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Etiska rådet efterlyser nu dina synpunkter - är underprissättning okej?

  Medvetna om att timpriser under självkostnad förekommer på marknaden önskar Etiska rådet dina synpunkter på underprissättning för att få en bild av hur samhällsbyggnadssektorns aktörer ser på underprissättning ur ett etiskt perspektiv. Vilken är din erfarenhet? Vilka är dina synpunkter? Maila dina synpunkter.

  Etiska rådets uppdrag är bland annat att aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn med syftet att få branschen att uppträda och handla på ett sådant sätt att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

  Datum: 2013-02-27
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på Chalmers arbetsmarknadsdagar

  Nytt från Faveo

  Kom och besök Faveo på Chalmers arbetsmarknadsdagar, Charm, tisdag 5 februari och onsdag 6 februari.

  Vår monter hittar ni i V-huset. Kom och sitt ner en stund i vår soffa, käka lite popcorn och diskutera projektledning med oss.

  Välkomna!

  Datum: 2013-02-05
  Skribent: Johanna Pettersson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Emporia - Skandinaviens främsta shoppingcenter i Malmö

  Våra projekt

  Emporia är ett köpcentrum med plats för cirka 200 butiker och restauranger som har byggts nära Malmö Arena och citytunnelstationen i Hyllievång i sydvästra delen av Malmö.

  Köpcentret invigdes den 25 oktober 2012. Emporia har en total yta på cirka 93 000 m² som är fördelat på tre shoppingplan samt ett öppet takplan med trädgård på cirka 27 000 m². Fastigheten innefattar också en kontorsdel om ca 12000 m² i tre plan. Enligt Emporias hemsida ska köpcentret ge en internationell atmosfär med ett komplett utbud av butiker, restauranger och caféer, både inne i centret och på takplanet, som även erbjuder en vacker utsikt. Totalt jobbar cirka 3 000 personer på Emporia och har dagligen ungefär 25 000 besökare.

  Emporia är formgivet av Gert Wingårdh, en av Sveriges mest internationellt erkända arkitekter. Byggnaden är luftig och omslutande på en och samma gång, den representerar både öppenhet och nyfikenhet. Centrat har två stora entréer Havs- och Bärnstensentrén, dessa är klädda med blå resp gulfärgade 3 dimensionella glasrutor och inne i centret är den uppdelade på olika torg med olika färgteman för att ge ett livligt intryck.

  Faveos roll, utfört av Jakob Sannas, i projektet är projektering- och byggledning för restauranger och caféer samt projekterings- och byggledning för hyresgästanpassning i kontorshuset.

  Datum: 2013-01-11
  Projektledare: Jakob Sannas
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på Vind 2012

  Nytt från Faveo

  Faveo fortsätter sin offensiv mot vindkraftbranschen och deltog den 21-21 november på Nordens största vindkraftskonferens. Vind 2012 anordnas av Svensk Vindenergi och hade i år 1200 deltagare.

  I vår egenhändigt byggda monter huserade Inessa Chirman och Leif Backlund där de tog emot projektledningsintresserade vindkraftsaktörer. Trots de goda intentioner var lärdommar ifrån montervistelsen inte odelat positiva och till nästa gång vi deltar som en mindre aktör kan det vara värt att fundera över behovet av egen monter i relation till att endast delta som besökare. Oavsett vad vi väljer nästa gång så skall vi inte glömma stolarna.

   

  Bland höjdpunkterna kan nämnas Energiminister Anna-Karin Hatts uppmärksammande av försvarets problematiska roll i vindkraftsutbyggnaden och hur de vill öka transparansen i deras agerande. Försvaret var även delvis representerat i gamla försvarminstern Mikael Odenberg, numera GD för SVK, som gav en mustig utläggning kring de stora investeringar som hans organisation planerar, bland annat för att möjliggöra en ökad utbyggnad av förnyelsebar energi.

  Sammantaget så var Vind 2012 en positiv upplevelse och uppfattningen är att branschen har en stark framtidstro, trots låga elpriser och ett krassare investeringsklimat.

  Datum: 2012-12-13
  Skribent: Jakob Olsson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo i Stockholm har nytt kontor

  Nytt från Faveo

  Efter en sommar av ombyggnation av Stockholmskontoret har vi äntligen fått flytta in i de nya lokalerna på Korta Gatan i Solna.

  Det är ljust och fräscht, det luktar nytt och alla är verkligen nöjda med slutresultatet. Vi har gått ifrån det klassiska kontoret med många mindre kontorsrum till ett modernare kontor med större öppna ytor där vi alla sitter i kontorlandskap. Målet med projektet var att skapa ett modernt, effektivt, kommunikativt och levande kontor, vilket vi lyckades med!

  Datum: 2012-11-30
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Erfarenhetsöverföring - till nytta och framgång

  Projektledarbloggen

  Att “erfarenhet” är till nytta kan vi alla hålla med om, men hur når vi framgång vid konkret “överföring”? Framgång som långsiktigt leder till att Faveo stärker ryktet om kompetenta och dugliga projektmedlemmar, som står stadig i mot- och medgång. 

  Möten mellan människor är nödvändigt, men det krävs också dokumentation av slutsatser från dessa möten. Och det krävs rutiner. Rutiner för att planera, utföra samt avsluta erfarenhetsöverföring. Och det krävs mod.

  Varför glömmer vi så fort vad vi faktiskt gjorde bra? Vi ska väl inte bara lära oss av misstagen? Vågar vi berätta om våra misstag som vi faktiskt klarade av att lösa?

  Hur skapar vi tillit vid evalueringsmöten så parter vågar ge ärlig och konstruktiv kritik?

  Ska vi stödja erfarenhets databaser? Hur håller vi oss up-to-date? 

  Vilka aktiviteter krävs för att projektets slutrapport ska innehålla kloka råd och slutsatser som är till nytta för projektägaren eller rent av till nytta för drift och underhåll?

  Du som har erfarenhet – Var generös!

  Datum: 2012-10-09
  Skribent: Lena Forsberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi-känsla är viktigt för framgång i projekt

  Projektledarbloggen

  När man gör enkätundersökningar om vad som är viktigast på jobbet, brukar ”kollegor” och ”intressanta arbetsuppgifter” komma högt upp. Lön och anställningsvillkor hamnar längre ner, oavsett arbetsmarknadsläget.

  En del chefer tar, med hänvisning till innebegreppet ”lean” , bort aktiviteter som upplevs som tidskrävande och ersätter fysiska möten med distansmöten. Förutom besparing av tid och pengar ”sparar” man miljön, vilket applåderas. Men vi-känslan hos de inblandade blir knappast bättre.

  På dagens arbetsmarknad får de arbetsgivare eller projektchefer som kan skapa gemenskap de bästa medarbetarna. De som trivs med sitt arbete och sina kollegor stannar kvar, även om andra t ex erbjuder högre lön. Om man däremot inte trivs, är det lättare att tacka ja till lockande erbjudanden.

  Jakten på mutskandaler osv har under senare år begränsat möjligheten till gåvor och representation, vilket säkert varit nödvändigt på vissa håll.

  Men om de interna reglerna innebär att man inte ens kan bjuda personalen på enkelt julfirande, riskerar man att trivseln påverkas, så att värdefulla medarbetare väljer att sluta.

  Jag övertygad om att ”trivselsatsningar” på personalen betalar sig – man samarbetar bättre om man trivs och känner varandra närmare. Jag hoppas därför att projektchefer även detta år t ex bjuder sin projektpersonal på julfirande, trots pågående massmediadrev.

  Datum: 2012-09-19
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Invigning av Fagerviks nya rekreationsområde

  Våra projekt

  Fagerviks f.d. industriområde har sanerats till rekreationsområde.

  Fagerviks före detta industriområde (sågverk, massafabrik m.m.) som till största delen har skapats genom utfyllnader i Klingerfjärden har ett stort saneringsobjekt genomförts sen 2007. 

  Projektet har innefattat byggnadsrivningar, grävsanering i mark och vatten, klassificering av massorna, anläggande av strandskoning, borttransport av förorenade massor, rena och förorenade massor nyttiggörs för anläggningsändamål inom projektområdet, återfyllning, skyddstäckning.

  Nu är saneringen färdigställd och markanvändningen är park- och naturmark. Den 1 september är det dags för invigning av Fagerviks nya rekreationsområde. Faveo har deltagit i projektet med projektledning, projekteringsledning, byggledning, miljöledning, projektadministration m.m.

  Läs mer om projektet

  Datum: 2012-08-20
  Skribent: Helena Jansson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi expanderar i Göteborg och söker nya medarbetare

  Nytt från Faveo

  Faveo Projektledning i Göteborg expanderar! Vi söker projektledare och byggledare inom Bygg samt Anläggning & Miljö. Dessutom söker vi projektplanerare inom Energi.

  I din konsultroll på Faveo kommer du att få arbeta självständigt och styra dina arbetsuppgifter under eget ansvar. Du förstår konsultrollen, deltar i försäljnings- och anbudsprocessen, delar med dig av dina kunskaper och vill lära dig mera.

  Vår vision är ”projektledning i världsklass”. Det uppnår vi med hjälp av kompetenta medarbetare med vilja och engagemang som arbetar utifrån våra värdegrunder; generositet, professionalism och samverkan.

   

  Vi erbjuder dig bland annat:

  - En arbetsmiljö som kännetecknas av entreprenörskap, engagemang och samverkan
  - Delaktighet i företagets utveckling
  - Att skapa och förvalta egna kundrelationer
  - Goda utvecklingsmöjligheter

  Mer information finns på vår hemsida eller kontakta Lars Bowald, Regionchef Väst,
  070-570 00 74, lars.bowald@faveoprojektledning.se

  Se alla våra lediga tjänster och eller skicka in en öppen ansökan.

  Datum: 2012-08-16
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo önskar en glad & solig sommar!

  Nytt från Faveo

  Nu börjar det bli tomt i kalendrar och de första har redan gått på sina semestrar. En skön sommarstämning råder bland kollegor, dock störs den en aning av den ombyggnation som sker av Faveos kontor i Stockholm.

  Så efter sommaren kommer vi sitta i nya, fräscha helrenoverade lokaler i Solna. Ett modernt, effektivt, kommunikativt och levande kontor är tanken. Där vi ska skapa goda förutsättningar för att arbeta vidare enligt våra värderingar GPSGenerositet, Professionalism och Samverkan.

  Under det första halvåret 2012 har vi skrivit en del om våra projekt och delat med oss av våra nyheter i bloggen. Många av våra duktiga kollegor har bloggat om sina uppdrag, reflektioner eller vad som är viktigt i ett projekt i vår Projektledarblogg.

  Alltifrån hur Faveo arbetar med och inom projektledning:

  Faveo Academy = Faveos hjärta
  ”Hjärtat i Faveos framåtsträvande projektledning är det interna kompetenscentret Faveo Academy. Här utvecklas kontinuerligt bolagets medarbetare för att alltid kunna erbjuda det senaste inom projektledning.”

  World Class Project Management
  ”Vad ska en projektledare kunna prestera för att vara i världsklass?”

  Till spännande projekt som täckte tidningarnas första sidor:

  Lyckad transport av plutonium från Sverige till USA
  ”För någon vecka sen tillkännagav Utrikesdepartementet och Vita Huset att Sverige och USA i 3½ år har haft ett samarbete om att USA ska ta hand om Plutonium från Sverige.”

  Faveo i världsunik miljö
  ”Projektet bedrivs i en världsunik miljö då den befintliga Ekerövägen passerar rakt genom Drottningholms slottsanläggning, Sveriges första objekt på UNESCO:s åtråvärda världsarvslista.”

  Till vårt eget utvecklade projektledningsverktyg Faveo Project Management Tool:

  ”Tid, kostnad och omfattning knyts ihop och skapar möjligheter till att övervaka projektets samtliga byggstenar och delmål. En identifierad risk som kan leda till förseningar kopplas direkt till tidplanen medan succesivkalkylen omedelbart pekar ut vilken del i projektets omfattning som är förenad med den största osäkerheten.”

  Vi hoppas på ett minst lika spännande halvår efter sommaren. Men innan dess vill vi passa på att önska en glad och solig sommar med varma sommarkvällar, god grillning och en tid att slappna av och återhämta krafter och energi. Det gäller även här på bloggen att vi tar ett litet sommaruppehåll.

  Trevlig sommar önskar Faveo!

  Datum: 2014-06-27
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • World Class Project Management

  Projektledarbloggen

  Vad ska en projektledare kunna prestera för att vara i världsklass?

  Först och främst krävs den nödvändiga kompetensen (kunskapen, erfarenheten m.m.). Därefter bör han eller hon, ha tillgång till de nödvändigaste systemen och verktygen som gör att projektledaren kan göra ett bra arbete. En projektledare ska veta vad som behövs, men det förutsätter inte att han eller hon, måste kunna allting själv – tvärtom ska han eller hon, skapa resultat tillsammans och genom andra. En projektledare är i världsklass när han eller hon, visar prestationer av hög professionell kvalitét i ett projekt.

  Hur länge är då en projektledare i världsklass? 
  Så länge han eller hon, ständigt blir bättre. Det finns fler andra som är i full fart att utveckla effektivare sätt att arbeta på och detta sker hela tiden. Denna kontinuerliga förbättring på individnivå handlar om att ständigt lära sig nya saker. Men främst att känna igen när ens egna etablerade arbetssätt bör justeras eller bytas ut.

  Det är inte lätt att sluta göra på det sätt som man alltid har gjort, som har fungerat så bra tidigare. Detta blir dock någon gång nödvändigt för alla. Även erfarna projektledare behöver göra korrigeringar ibland och kan då dra nytta av råd och synpunkter ifrån andra, allt från yngre och mindre erfarna kollegor till de seniora men kanske inom olika branscher. Så pass ödmjuk bör en projektledare vara.

  Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att leverera projektet i världsklass är inte att vara där, men att ständigt vara på väg dit!

  Datum: 2012-06-07
  Skribent: Ole Jonny Klakegg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Omvärlden som framgångsfaktor?

  Projektledarbloggen

  I projekten, i våra uppdrag, är omvärlden ofta en avgörande faktor för projektets framgång. Krav och frågor poppar upp från de mest oväntade håll. Glömda frågor och nya idéer kan bli till både hot och möjligheter för projekten.

  Myndigheternas önskan och krav måste hanteras och här kommer god argumentation om praxis, rimligheter, nytänkande och trovärdighet väl till pass. Våra kunder måste spegla sin omvärld för att prioritera rätt i projektportföljen och skapa nyttor in i varje enskilt projekt. 

  Mediavärldens framtoning väger tungt vid prioriteringar och för hur projekten uppfattas av allmänheten. Hur stark påverkan har allmänheten på de ekonomiska agendan?

  Tar vi vara på vad “samhället” anser vara bra och framförallt, kan vi styra projekten till att skapa ökade nyttor?

  Vad är det då som leder till framgång? Är det att sia om framtiden?

  När jag reflekterar bakåt i tiden ser jag två begrepp som det allt oftare skrivs om i både svensk och norsk fack- och dagspress, nämligen hållbarhet och innovation.

  Hållbarhet, inte bara knutet till klimat- och miljöfrågor, utan även knutet till processer i verksamheter och företag.

  Innovation, att nu skapa värden för framtiden genom att ta tillvara på och utveckla erfarenheter, verkar vara det enda sättet att överleva.

  Den som effektivast tar tillvara på kraften som dessa begrepp ger, skapar de mest framgångsrika projekten och blir starkast på marknaden. Eller?

  Hur visar vi att vi är generösa, professionella och samverkar för att ta tillvara på kraften i vår omvärld?

  Handlar det om verktyg för att implementera hållbara och innovativa processer för att skapa långsiktiga värden och framtidstro för våra kunder?

  Datum: 2012-05-22
  Skribent: Lena Forsberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo i världsunik miljö

  Våra projekt

  Faveo har fått i uppdrag att assistera Trafikverkets projektledning vid projekt väg 261 Ekerövägen. Projektet bedrivs i en världsunik miljö då den befintliga Ekerövägen passerar rakt genom Drottningholms slottsanläggning, Sveriges första objekt på UNESCO:s åtråvärda världsarvslista.

  Sedan Drottningholms slottsanläggning år 1991 utnämndes till världsarv har trafiken på Ekerövägen ökat markant, så pass att trafiken idag påverkar världsarvets status negativt. Köbildning och buller utgör ett störande inslag i den anrika omgivande miljön. Betydande störningar i morgon- och eftermiddagstrafik skapar dessutom betydande hinder för pendlande Ekeröbor.

  Trafikverket har därför beslutat upprätta en arbetsplan för breddning av vägen från dagens tre till fyra smala körfält med busskörfält. Parallellt med detta arbete ska alternativa åtgärder som exempelvis ny färjeled, trafiksignaltrimningar och mobility management-åtgärder undersökas. Syftet är att öka andelen kollektivtrafik, reducera kollektivtrafikens förseningar, minska bullret genom världsarvet samt att förbättra fordonstrafikens framkomlighet.

  Foto: Dan Hansson

  Själva ombyggnationen av vägen är i sig inte särskilt komplex eller ovanlig, bortsett från vissa broåtgärder. Det som istället gör projektet komplicerat och intressant är naturligtvis vägens omgivning. Med Drottningholms slottsanläggning på världsarvslistan, flertalet av dess byggnader utpekade som statliga byggnadsminnen och med hela Lovö som utgör riksintresse för kulturmiljövård blir handlingsutrymmet begränsat.

  Lägger man sedan till att Ekerövägen passerar genom två Natura 2000-områden, riksintresset Mälarens öar och stränder, vattenskyddsområdet Mälaren, framtida natur- och kulturreservat samt att vägen i framtiden ska anslutas till Förbifart Stockholm står det klart att projektet inte är något vanligt vägprojekt.

  Listan på intressenter i projekt Ekerövägen är av förklarliga skäl lika lång som extraordinär i vägprojektsammanhang. Se bara på följande axplock: UNESCO, FRA, familjen Wallenberg, Ståthållarämbetet, Riksantikvarieämbetet och även SÄPO. Därtill finns självfallet mer traditionella intressenter som Ekerö kommun, länsstyrelsen och SL. En viktig framgångsfaktor i projektet blir därför att hantera krav och förväntningar hos samtliga parter i denna brokiga skara.

  Undertecknad sitter i projektledningen och ger stöd i projektstyrningsfrågor. Uppdraget involverar därför flertalet av Faveos specialistområden. Hittills har exempelvis succesiv kalkylering, upphandling, intressentanalys och riskhantering behandlats.

  De två sistnämnda områdena är om möjligt extra viktiga i ett uppdrag av denna typ och kommer med stor sannolikhet fungera som viktiga framgångsfaktorer för att säkra projektets framdrift. Det känns därför mycket tryggt att i uppdraget ständigt ha tillgång till Faveos expertstöd i dessa projektledningsfrågor.

  Datum: 2012-05-14
  Skribent: Martin Woxlin
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Upphandling - lägger grunden till ett bra genomförande!

  Projektledarbloggen

  Genom upphandling lägger man en av projektets viktigaste grundstenar till ett lyckat projekt. Man engagerar stora resurser genom upphandling så det är av största vikt att man väljer den entreprenadform och ersättningsform som är den bästa för projektet.

  Faveo har varit helt ledande inom upphandling av mycket stora entreprenader främst inom anläggningsbranschen. Vårt eget utvecklade system för internationella upphandlingar – MIP (Model International Procurement) har använts vid upphandlingarna i projekt som Södra Länken, Botniabanan, Hallandsåsen och Citytunneln. Modellen har också använts inom energisektorn vid stora upphandlingar.

  MIP - modellen är anpassad till internationella förhållanden vilket innebär att utländska anbudsgivare känner igen strukturen i förfrågningsunderlagen även om den är anpassad till svenska förhållanden och regelverk.

  Upphandlingar av stora entreprenader är komplicerat, både tekniskt och juridiskt, varför vi har samarbete med jurister kring de olika regelverk som reglerar genomförandet. Vi tycker att det är en helt nödvändig kombination att erfarna projektledare och erfarna jurister med god insikt i varandras områden tillsammans tar fram upphandlingsunderlagen.

  Upphandling är en av de viktigaste nycklarna till framgång i projektet och resurser för att fastställa projektets upphandlingsstrategier bör engageras tidigt i projektet. Redan innan projekteringen bör man ha strategierna klara för hur projektet ska genomföras i senare skeden.

  Internt utgör vårt Faveo Academy basen för vår utveckling inom upphandling. Kontinuerliga kurser med väl genomtänkt innehåll om upphandling ger oss de kunskaper vi behöver för att fortsätta genomföra våra uppdragsgivares projekt med lyckat resultat.

  Läs mer om vår tjänst Upphandling >>

  Datum: 2012-05-09
  Skribent: Lars Bennhult
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Vi siktar på projekt­ledning i världsklass via Faveo Academy

  Nytt från Faveo

  Då bolaget bildades i januari 2010 gjorde Faveo entré med en vässad organisation, större kapacitet, ett bredare utbud av tjänster och en alldeles egen forskningsavdelning – Faveo Academy. För det är genom det ständiga lärandet som Faveo ska växa sig ännu starkare.

  Koncernchef, Thorbjørn Overholt, berättar om företagets ambitioner:

  – Faveo erbjuder projektledning, projektutveckling och specialisttjänster till både små och stora projekt i flera olika branscher, men även projekt- och verksamhetsutveckling. För att kunna erbjuda projektledning i världsklass måste vår ambition sträcka sig längre än till att enbart leverera framstående projektledning och fackkompetens. Därför har vi plockat in ytterligare ett element i vårt erbjudande, nämligen innovation, där syftet är att hela tiden föra in och dra nytta av de senaste forskningsrönen i vår projektledning.

  Faveos hjärta
  Hjärtat i Faveos framåtsträvande projektledning är det interna kompetenscentret Faveo Academy. Här utvecklas kontinuerligt bolagets medarbetare för att alltid kunna erbjuda det senaste inom projektledning. Till akademin har även en professor i projektutveckling från Trondheim knutits, som också kommer att leda arbetet inom akademin.

  – Det viktiga inom Faveo Academy är att erfarenhet från projekten i verksamheten återförs till akademin; detta görs via vår Advisory Board med representanter från samtliga verksamhetsområden. Målet är att utveckla nya metodiker och verktyg som ska ligga till grund för framtidens effektiva projektledning i världsklass.

  – En av de viktigaste delarna i projektledning är att skapa det resultat som eftersträvas rent fysiskt, men även vad gäller budget och tidsramar. När det kommer till de ekonomiska och tidsmässiga bitarna ska resultatet helst överträffa förväntningarna. Det gör vi genom att inte bara leverera manskap, utan kompetens, säger Lise Langseth VD för Faveo Projektledning AB.

  Tillväxtfilosofin inom Faveo är stark. Fram till 2016 ska omsättningen fördubblas.

  – Det är en ambitiös målsättning, men för Faveo är det en naturlig väg att gå i en tid där konkurrensen hårdnar och omstruktureringen gör att stora aktörer blir större. Marknaden efterfrågar en stor bredd av produkter och därför eftersträvar vi att skapa en kritisk massa som behärskar de olika områdena. För att göra detta behöver vi ha en viss storlek.

  För att klara tillväxtplanen siktar Faveo på en organisk tillväxt om tio procent per år. I Sverige kommer bolaget bara under innevarande år att behöva anställa 20-30 ingenjörer.

  - För att skapa morgondagens projektledare erbjuder vi olika utbildningar inom Faveo Academy som ger dem den spetskompetens som företaget behöver för att bli en spelare i världsklass, säger Lise Langseth.

  Datum: 2012-05-04
  Share/Bookmark
  Dela:
 • E4 Sundsvall - 1 000 nya möjligheter

  Våra projekt

  Vad: 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar. Den längsta bron sträcker sig över Sundsvallsfjärden och är 2 109 meter lång.

  Varför: För en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

  Byggtid: Våren 2011- hösten 2015

  Kostnad: 4,6 miljarder

  Läs mer om Trafikverkets projekt.

  När man bygger en bro gäller det att de teoretiska ritningarna överens­stämmer med verkligheten. Just nu pågår provspontningen av de totalt åtta brostöd i vattnet som ska hålla upp den nya högbron över Sundsvallsfjärden, skriver Dagbladet Sundsvall.

  Faveos Karin Rybäck är miljökonsult åt Trafikverket. Hon påpekar att det finns en miljödom som alla måste rätta sig efter. Hon tror inte heller att bro­bygget ska innebära någon större miljöpåverkan, förutom lite grumligare vatten ibland.

  Se klipp från TV4 Sundsvalls nyhetssändning 

   

   

  Datum: 2012-04-26
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Shorts är inte lämpligt på byggarbetsplatser

  Projektledarbloggen

  Kommande sommar vill säkert många som arbetar på svenska byggarbetsplatser klä sig i kortbyxor – shorts. Detta är dock mindre lämpligt.

  Argumentet är att ”det är så varmt”, och eftersom det t o m finns shorts i varselklädselutförande, har många arbetsgivare tillhandahållit korta byxor till sin personal.

  En arbetsgivare måste emellertid bedöma olika risker som kan finnas i arbetsmiljön. Om vi håller oss till vädret så kan dessa risker vara t ex kyla, väta (regn) och stark blåst som verkar avkylande. Det är självklart att skydda sig mot sådant väder.

  Arbetskläder är en del av den personliga skyddsutrustningen, vilken ska användas på det sätt och när arbetsgivaren föreskriver detta.

  Men även risker förknippade med stark sol och värma måste riskbedömas. Vid stark värme rekommenderas t ex riklig tillgång till vatten, ev salttabletter för att motverka saltförlust pga stark svettning samt att inte ha stora prestationskrav (t ex ackord).

  Emellertid innebär även solstrålning risker. För att inte öka risken för hudcancer rekommenderas endast 20 minuters solljus på oskyddad hud. Dessa rekommendationer följer många av oss när vi är på stranden. Samma risk finns givetvis om vi vistas utomhus på en arbetsplats.

  En arbetsgivare bör därför föreskriva att arbetstagare använder lämplig skyddsutrustning. Det innebär t ex hörselskydd vid buller över riskgränsen 85 dB(A), ögonskydd vid risk för ögonskada, också skyddskläder vid risk för skador på hud etc. Solstrålning innebär risk för hudskada. Alltså ska långbyxor användas vid arbete utomhus. De skyddar också mot vassa föremål, stänk osv.

   

   

   

  Datum: 2012-04-26
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Mer arsenik än väntat hittat

  Våra projekt

  Mark och byggnader vid gamla Hamsta sjukhem har nu rensats på arsenik. Totalt har man kört iväg 30 ton farligt avfall.

  "Timrå kommun hittade förra året arsenik i marken vid snickeriet vid Hamsta gamla sjukhem, som tidigare ägdes av Landstinget Västernorrland. Nu har de förorenade markmassorna fraktats bort och det enda som återstår är föroreningar under en garagebyggnad. Det handlar om cirka 1–3 kubikmeter förorenad jord, men kostnaderna för att riva och återställa byggnaden står inte i proportion till den miljövinst som man får."

  Faveo är med i projektet och bedömer att kostnaderna för en framtida sanering inte är så stora.

  Läs mer om projektet på Timrås hemsida.

  Datum: 2012-04-20
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Lyckad transport av plutonium från Sverige till USA

  Våra projekt

  För någon vecka sen tillkännagav Utrikesdepartementet och Vita Huset att Sverige och USA i 3½ år har haft ett samarbete om att USA ska ta hand om Plutonium från Sverige.

  Sverige är ett av de länder som stöder det s k Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Programmet tillkom 2004 för att ta om hand känsligt civilt kärnmaterial så att det inte faller i orätta händer. GTRI omfattar behandling, transport och slutligt omhändertagande av kärnmaterial i USA.

  Efter att ha erhållit regeringsbeslut har svenska Svafo transporterat restprodukter från svensk kärnforskning till USA för slutligt omhändertagande. Det handlar bland annat om 3,3 kilo plutonium som härstammar från svenskt forsknings- och utvecklingsarbete som avslutades på 1960-talet.

  För att detta skulle vara möjligt har lokaler inom Studsvik byggts om och anpassats till gällande krav för säkerhet samt få rum med teknisk utrustning. I laboratoriet stabiliserades plutoniumet och ompaketerades från gamla behållare till nya transportbehållare.

  Faveo har medverkat i detta projekt som projektledare för projektering, byggnadsarbete, byggtekniska installationer samt montage av processutrustning och driftsättning av laboratoriet. Faveo har även medverkat i upphandlingen av entreprenader och utrustning, både internationellt och nationellt. Uppdraget utökades på slutet där Faveo medverkade i att ta fram instruktioner för inre transport av behållarna samt laddning i containrar inför slutgiltig transport.

  Projektet levererades före utsatt tid och under budget.

  Mer information på:
  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/26/fact-sheet-plutonium-removal-sweden

  Här hittar du fler bilder:

   

   

   

  Datum: 2012-04-17
  Skribent: Peder Egeltun och Erik Tano
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo bygger vidare i Norra länken

  Våra projekt

  Nu är alla tunnlar och ramper färdiga för att ta emot installationsentreprenader. Norra Länken förbinder den nya hamnen i Värtan med alla riks- och europavägar i Stockholm och öppnas om några år.

  " - När tunnlarna är färdigsprängda ska de inredas. Väggar och tak kläs först in med inklädnadsduk och sprutas med betong. Sedan målas tunneltaken med vit färg. Därefter monterar vi barriärelement längs sidorna på vägen."

  Läs mer hela projektet.

  Datum: 2012-04-11
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hur påverkar man attityderna till arbetsmiljöarbete positivt?

  Projektledarbloggen

  Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet har successivt förbättrats och lägger ”ribban” för minimikrav som gäller för bra och säker arbetsmiljö. Där finns t ex regler för fallskydd och personlig skyddsutrustning, t ex obligatorisk hjälm och skyddsskor.

  Många företag har dessutom egna interna riktlinjer och föreskrifter med ännu mer långtgående krav (t ex om användning av varselkläder, skyddsglasögon och handskar).

  För många mellanchefer och arbetstagare har produktion och framdrifthögts prioritet, vilket innebär att man ofta tummar på föreskrifter, för att ”jobba snabbare” för att tjäna mer pengar.

  Att påverka personers attityder är en lång process, och det gäller att ha uthållighet. Högre chefer måste mycket tydligt kommuniceraratt arbetsmiljö och säkerhet är viktigast och att produktionen kan stoppas vid misstanke om arbetsmiljörisk.

  Överträdelser mot lagar och interna föreskrifter inom arbetsmiljön bör också få omedelbara konsekvenser, t ex genom att berörd medarbetare får göra om felaktigt utförda moment på ett säkrare sätt.

  Ansvaret för att åtgärda brister i arbetsmiljön ska inte åläggas företagets eller projektorganisationens arbetsmiljöspecialister, utan ska ligga i linjen, men givetvis kan t ex mellanchefer begära hjälp av arbetsmiljöspecialister.

  Datum: 2012-03-27
  Skribent: Anders Brännström - Projektledare arbetsmiljö
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Jungfruresa på Tvärbanan Solnagrenen

  Våra projekt

  På skottdagen genomfördes jungfruturen längs Tvärbanan Solnagrenen mellan befintlig Tvärbanas ändhållplats i Alvik och den nya hållplatsen vid Bällsta bro i Sundbyberg.

  Alla växlar, plattformselement, kontaktledningsnivåer mm matchade spårvagnen perfekt. Banan är nu klar, sånär som på signalsystemet, även genom Sundbyberg och spåren ligger dessutom på plats upp till Råsundastadion i Solna. Detaljplanen för den sista sträckan upp till Stambanan och Solna station vann äntligen laga kraft vid årsskiftet och arbetena är påbörjade där. Signalsystemet som installeras nu kommer att testas under resten av 2012 och banan kommer att öppnas för trafik mellan Alvik och Solna C den 20 juni 2013.

  Se gärma jungfruresan på youtube.

  Datum: 2012-03-22
  Skribent: Ulrika Hamberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ett perfekt nästan-jobb

  Projektledarbloggen

  När jag representerade Faveo på KTH:s arbetsmarknadsdagar i höstas fick jag höra följande av en besökande student ”va, gör du exjobb på ett konsultföretag? Nej, men det går inte, det måste vara värdelöst”.

  Det har varit allt annat än värdelöst att göra ett examensarbete på konsultföretaget Faveo Projektledning. Jag har till exempel fått en varm fleece, en grå datorväska och egna visitkort. Fleecen har kommit väl till användning i mitt, låt oss säga, svala kontorsrum. Egentligen är det inte svalt, det är bara jag som är frusen för mina nya exjobbskollegor är av motsatt åsikt och menar att det rent av är varmt härinne. Tunnel-Vidar brukar till exempel sitta i tshirt medan jag virar halsduken om mig. Vind-Jakob tycks kunna anpassa sig till det mesta.

  Det bästa med mitt (nåväl, numera vårt) exjobbsrum är placeringen. Genom fönstren till höger har jag en fantastisk utsikt över Vreten och till vänster ligger fikarummet. Mitt (vårt) rum har närmast till kaffet. Det är väl bara på fredagar som det uppstår ett dilemma kring närheten till fikarummet. Det finns inte en chans att undgå doften av nybakat när Lisa sätter igång och hittills har jag inte lyckats uppbåda tillräckligt med moral för att tacka nej till den där äppelpajen, kladdkakan eller chokladbollarna.

  I övrigt har Faveo tagit hand om mig på bästa sätt. Genom mitt examensarbete har jag fått tillfälle att besöka flera av företagets konsulter ute i uppdrag och fascinerats över vilken gedigen erfarenhet och expertis som finns inom Faveo.

  Jag har dessutom fått möjlighet att flänga runt utanför 08-distriktet. I början av december besökte jag Region Mitt i Sundsvall och några dagar senare satt jag i baksätet när utvecklingschefen rattade vilse efter direktioner från vd:s mobilgps, någonstans mellan Kastrup och Fredriksvaerk. I januari slipade jag sedan på min norska under en workshop vid koncernens säte i Trondheim.

  Mitt exjobb har givit mig en god inblick i konsult- och projektledningsvärlden som jag är mycket tacksam för. Det har varit skönt att lämna Ångström och skolbänken bakom sig, och det har varit ännu skönare att ha fått planera det egna arbetet och sätta egna tider. Ett perfekt nästan-jobb som övergång till det riktiga arbetslivet.

  Datum: 2012-03-14
  Skribent: Johanna Carlson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Prioritera och välj de projekt som ger störst nytta!

  Projektledarbloggen

  Har Er organisation någon gång investerat tid och pengar i projekt som inte levererat det tänkta resultatet? Har Ni någon gång upplevt att det är svårt att få en helhetsbild av Er projektverksamhet samtidigt som det är svårt att förutse vilka projekt som kommer lyckas och vilka som inte kommer göra det? Portföljstyrning ger Er möjlighet att tydligt överblicka Era projekt och säkerställa att respektive portfölj levererar önskat värde.

  Att styra och kontrollera ett stort antal projekt samtidigt är inte lätt. Att dessutom utnyttja resurser på ett optimalt sätt och parallellt styra dem mot verksamhetsmålen är en verklig utmaning. Det är vanligt att verksamheter saknar en tydlig helhetsbild av sin projektverksamhet vilket kan göra det svårt att agera på de förändringar som sker. Prioriteringar mellan projekt görs därmed utifrån inaktuell eller bristande information. Resultatet är att den samlade effekten av projekten minskar, det vill säga en förlust av både tid och pengar.

  Faveo har erfarenheter av att sätt upp och implementera ett strukturerat tillväga-gångssätt för att överblicka och styra en eller flera projektportföljer. En övergripande systematik där projekt analyseras på likartade grunder leder till att projekt som avviker från målen lättare kan identifieras. Vidare medför systematiken att man kontinuerligt kan följa upp nyttan av de unika projekten mot verksamhetsmålen. Därmed kan projekten prioriteras mellan varandra och resurser tilldelas de projekt där de gör störst nytta.

  För att kartlägga var Ni befinner Er idag och var Ni vill vara använder vi på Faveo oss bland annat av workshop- och intervjubaserade nuläges- och behovsanalyser. Tillsammans analyserar vi resultatet och identifierar vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå önskad effekt av portföljstyrningen. Därefter upprättar och implementerar vi tillsammans en systematik och ett ramverk för projektrapportering och portföljstyrning i verksamheten.

  Med hjälp av portföljstyrning minimeras behovet av enskilda individers subjektiva bedömningar för att få en överblick över projektportföljerna. Istället skapas kontroll över verksamhetens projekt genom en systematisk och mätbar uppföljning. Detta ger möjligheter att, utifrån goda underlag, prioritera och välja de projekt som erbjuder störst nytta för verksamheten.

  Portföljstyrning och Faveo hjälper Er att maximera effekten av Era projekt samtidigt som investerade resurser och tid optimeras.

  Läs mer om portföljstyrning.

  Datum: 2012-02-28
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Bericht aus Berlin

  Projektledarbloggen

  Vartannat år ordnar den tyska ”intresseorganisationen” STUVA, STudiengesellschaft für Underirdische VerkehrsAnlagen (ungefär: ”Föreningen för studier av underjordiska trafikanläggningar”) en tunnelbyggnadskonferens.

  Konferensen är fullmatad (i år fanns 42 presentationer) och dessa hålls antingen på tyska och engelska med simultantolkning mellan språken.

  Parallellt med konferensen ordnas en mässa, där företag och organisationer inom tunnelbyggande bjuder på information, vilka man har god tid att besöka under de väl tilltagna pauserna.

  Trots närheten och förhållandevis måttliga konferenskostnader är andelen deltagare från Skandinavien låg – bland de ca 1400 deltagarna fanns bara 7 svenskar och ingen norrman.

  Konferensen är indelad i olika block, t ex internationella storprojekt, där detta år t ex den danska Femahrnförbindelsen och både Norra Länken och Citybanan i Stockholm presenterades.

  Som svensk blev man positivt överraskad och stolt över att Citybanan i Stockholm belönades med det prestigefyllda STUVA-priset 2011.

  Andra presentationsteman var t ex

  - Säkerhet i tunnelbyggande
  - Rättsliga frågor
  - Brandskydd
  - Drift och underhåll
  - Tunnelventilation och
  - Maskinellt tunnelbyggande

  Vi fick råd om hur man kan arbeta med att minska problem med protester genom öppenhet och kommunikation, om hur man vintertid kan bedriva tunnelbyggande i berg utan vintervägar genom att transportera upp byggmaterial och maskiner under sommaren, om hur man bygger tunnelbana i betonitliknande lera i Mexiko City, om hur problem med dammbildning i tunnlar (med uppåt 30 % metalldamm, ger problem för elektrisk utrustning) kan hanteras, om hur man kan utföra tunnelunderhåll och ombyggnad under pågående trafik och om hur man hanterar brandrisker i bygg- och driftskedet. Vi fick också veta att man i Ryssland planerar en TBM-tunnel med ca 20 m diameter.

  Sammantaget var ”Berlin eine Reise Wert”, denna gång.

  STUVA-Tagung 2013 hålls i Stuttgart.

  STUVA

   

   

   

   

  Datum: 2012-02-20
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Fokusera helt på projektet och resultatet!

  Nytt från Faveo

  Vad händer om något oförutsett inträffar i Ert projekt? Kommer projektet fortfarande att kunna slutföras med samma resultat inom såväl kostnads- som tidsramen med bibehållen kvalitet? En effektiv riskhantering är en av de allra viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt projektgenomförande. På Faveo hjälper vi Dig att hantera det oförutsedda, Ni kan istället kan fokusera helt på projektet och dess resultat.

  Det går inte alltid som planerat i projekt, osannolika händelser kommer att inträffa och påverka ett flertal delar av projektet på ett sätt som inte var beräknat. Bland annat kan tidplan, budget och projektkvaliteten inverkas negativt när detta händer. Faveos långa erfarenheter från arbete i och med projekt visar att en effektiv riskhantering är en avgörande del vid ett framgångsrikt projektgenomförande. När riskhantering utförs korrekt bemöts både hot och möjligheter, vilket ökar förutsättningarna att nå projektets mål.

  Det övergripande målet med projektriskhantering är att öka sannolikheten att ett projekt drivs och levererar inom uppsatta tid-, kostnad- och kvalitetsramar och vi hjälper Er identifiera projektets risker och planera bemötandet av dessa.

  Riskhantering är en iterativ process som genomförs i fem steg. Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede jobbar med riskhanteringen eftersom förändringar har en tendens att bli kostsammare mot projektets slutskeden. En vanlig lösning är att utföra en första riskanalys tillsammans med konsulter från Faveo och därefter följa upp med regelbundna seminarier på månads- eller kvartalsbasis.

  Inledningsvis skapar man det ramverk inom vilket projektriskerna ska värderas och hanteras. Efter detta sker en riskidentifiering som följs av värdering av dessa risker. För samtliga prioriterade risker tas riskreducerande åtgärder fram vilka har till syfte att minimera sannolikheten att risken slår in. Riskhanteringsprocessen bör löpande följas upp, utvärderas och rapporteras på projektledningsnivå. Detta för att säkerställa att samtliga risker är identifierade och hanterade.

  Ligg steget före och låt inte riskerna styra projektet utan hantera istället dem proaktivt. På Faveo hjälper vi Dig att hantera det oförutsedda, lämna inget åt slumpen!

  Läs mer om Riskhantering!

  Datum: 2012-02-13
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Samverkansövning på Ådalsbanan

  Våra projekt

  Larmet går, ombordsansvarig på det sju vagnar långa persontåget kontaktar driftledningscentralen i Ånge och berättar att man har kolliderat med någonting och står inne i tunneln strax norr om Härnösand. Det brinner längst fram i tåget.

  Så börjar den stora samverkansövningen som hölls i Murbergstunneln, en av Ådalsbanans nya tunnlar. Många, långa minuter hinner ticka fram innan samtliga utryckningsfordon är på plats. Den första delen av övningen avslutas med att deltagarna avrapporterar vilka resurser man har att tillgå vid en olycka som den här. Larmgång, kommunikation och åtgärder under framkörningen diskuterades.

  Övningen fortsätter med nya frågeställningar och diskussioner i tvärgrupper. Övningsdeltagarna går in i spårtunneln och kör in i servicetunneln för att bättre kunna föreställa sig situationen. Efter en timme är det samling igen och nya frågor avhandlas: Kommer resurserna att räcka? Var förlägger vi ledningsplatsen? Hur får vi spontanevakueringen att bli ordnad? Ska vi prioritera bland de skadade? Hur kommunicerar vi med varandra? I många av frågorna finns olika uppfattningar och förslag på lösningar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ytterligare en övning genomfördes i Snarabergstunneln i september. Scenariot var då ett stillastående persontåg i tunneln och ett läckande godståg med farligt gods på mötesplatsen strax utanför tunneln. Evakuering av persontåget krävdes. Upplägget av de båda övningarna var i övrigt lika. Larm och framkörningsfaserna skedde i realtid med möjlighet till interaktion mellan aktörerna. Sedan följde tvärsektoriella grupparbeten i fält där man diskuterade resurser, åtgärder, ansvarsfördelning, kommunikation och samverkan under uppstarts och hanterafaserna.

  Övningarna är en del i det långsiktiga arbetet med att stärka säkerheten i järnvägstrafiken. Olyckor och räddningsinsatser i järnvägstunnlar är synnerligen ovanliga samtidigt som de kan vara mycket komplicerade och resurskrävande. Inför trafikstart är det viktigt att det finns en god krisberedskap hos alla berörda aktörer. Kommunikation och samverkan mellan olika organisationer är en viktig del i beredskapsplaneringen.

  Totalt har ett 80-tal personer från 13 olika aktörer, främst polis, räddningstjänst, ambulans, länsstyrelse och trafikoperatörer deltagit i övningarna. Flertalet av de deltagande aktörerna anser att övningen har gett en större inblick i andra aktörers organisation och arbetssätt vid en stor olycka. Samtidigt ser man behovet av fler samverkansövningar, för att ytterligare öka kunskapen om varandras roller och ansvarsfördelning i stora olyckor.

  Faveos projektledare har, i sin roll som Trafikverkets teknikansvarig för riskhantering i Projekt Ådalsbanan, varit övningsledare och ansvarig för övningen. Faveo har även varit utvärderingsledare.

  Datum: 2012-01-30
  Skribent: Karin Magnusson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Ny ledning i Faveo Projektledning AB

  Nytt från Faveo

  Lise Langseth tillträder den 1 april som ny VD för Faveo Projektledning AB, ett dotterbolag inom Faveo Management AS.

  Lise Langseth, 50 år, är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon är idag VD för Svensk Betong. Langseth har lång och bred erfarenhet från en rad olika verksamheter inom bygg- och anläggningssektorn, både som chef och som styrelseledamot och styrelseordförande.

  Bo Wahlström tillträder den 1 februari befattningen som chef för region Öst som också innefattar stockholmskontoret. Det är den största enheten i Faveo Projektledning AB. Wahlström är idag avdelningschef inom Region Öst och har lång anställningstid i företaget. Han har tidigare även varit VD i andra konsultbolag.

  Nuvarande VD, Patric Ramberg slutar den 1 februari enligt överenskommelse med styrelsen. Thorbjørn Overholt, koncernchef i Faveokoncernen och styrelseordförande i Faveo Projektledning kommer att fungera som VD i bolaget fram till dess Lise Langseth tillträder den 1 april.

  Patric Ramberg har gjort en betydande insats för Faveo under de två åren han har varit VD säger Thorbjørn Overholt, men det har nu varit läge att utveckla verksamheten vidare med en ny ledning i företaget. Ramberg kommer att stå till koncernchefens förfogande.

  För ytterligare upplysningar, kontakta koncernchef Thorbjørn Overholt tel. 004793464850

  Datum: 2012-01-26
  Skribent: Thorbjørn Overholt
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Det är smartare att göra rätt från början!

  Nytt från Faveo

  Det kostar mindre att göra jobbet riktigt än att förklara varför det gick fel.  Projektstart erbjuds till projekt i tidiga skeden för att strukturera projektet och frigöra kraft till att säkerställa rätt projektleverans inom ramarna för projektets förutsättningar. Det är helt enkelt smartare att göra rätt från början! 

  Uppstartsprocessen för ett projekt är ett kritiskt moment som kan komma att påverka hela projektets framdrift. Ändringar och omplaneringar blir dyrare ju längre projektet fortgår och vi på Faveo delar gärna med oss av våra erfarenheter för att undvika att man hamnar i de vanligaste fallgroparna.

  Vi är övertygade om att gedigen initial planering av projekt dramatiskt ökar möjligheterna att nå projektmålen och hjälper till att etablera de rutiner som krävs för att projektet ska kunna leverera de värden som önskas.

  Projektstart är ett mellan två och fem dagar långt seminarium, beroende på kundens behov och vilka lösningar man som kund önskar. Här samlas hela projektledningen under vägledning av Faveo för att starta upp projektet. Målet med seminariet är att definiera projektets omfattning, skapa dess struktur och utifrån den ledning och expertis som Faveo har frigöra den kraft i projektet som skapar förutsättningar för en trygg och säker leverans av projektmålen.

  Projektstartsseminariet utgår från det aktuella projektets behov vilket innebär att det inte finns några färdiga lösningar. Vi utgår alltid systematiskt från erkända standarder och metoder. I samtliga projekt görs alltid initialt en grundplanering.

  Grundplaneringen innebär att yttre och inre förutsättningar klargörs genom att omfattning, intressenter, krav och mål tas fram.

  De nästkommande dagarna anpassas helt efter de behov som det enskilda projektet har. Faveo har erfarna specialister inom risk, tid och kostnad och många andra områden. Tillsammans med kunden hittar vi det upplägg som passar projektet bäst!

  Oavsett om ett mer grundläggande tvådagarsseminarium önskas eller om man som kund vill ha fem fullmatade dagar så får man alltid resultatet dokumenterat i Faveo Project Management Tool™, ett Excel-baserat verktyg som man kan använda sig av under hela projektet för styrning och uppföljning.

  Läs mer Faveos erbjudande Projektstart.

   Ladda ner

   

  Datum: 2012-01-23
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo på Luleå Tekniska Universitets Arbetsmarknadsdagar

  Nytt från Faveo

  På onsdag den 25:e så kommer Faveo vara representerat på Luleå tekniska universitets arbetsmarknadsdagar, mässan kallas LARV.

  Detta är ytterligare ett steg mot Faveos mål att öka kännedomen om bolaget och underlätta framtida rekrytering. Det är även ett bra läge för rekrytering och examensarbeten. Har du en frågeställning som lämpar sig som ex-jobb hör av dig till Nicholas Boström.

  Datum: 2012-01-20
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo utbildar på Malmö högskola

  Nytt från Faveo

  Faveo kommer under vårterminen 2012 utbilda Malmö högskolas byggingenjörsstuderande i projektledning.

  ​Faveo har nu fått möjligheten att samverka med Malmö högskola kring utbildning inom projektledning.

  Faveo kommer att ansvara för föreläsningar inom:

  - Projektledningens ramverk - introduktion
  - Intressentanalys och kommunikation
  - Projektledning i konsultföretag
  - Riskhantering
  - Kvalitets/Miljöledning

  Kursen Projektledning kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken samt ledning och hantering av integration och omfattning. I kurslitteraturen ingår bl.a. PM BOK.

  Datum: 2012-01-19
  Skribent: Christer Hansson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Framtid i Öresundsregionen – en region i utveckling

  Nytt från Faveo

  Med Öresundsbron skapade Sverige och Danmark gynnsamma förutsättningar för att främja ekonomisk tillväxt och stärka integrationen i Öresundsregionen och regionen har upplevt en mycket snabb utveckling som överträffade även de mest optimistiska prognoserna.

  Öresundsregionen är idag en av Europas mest dynamiska gränsregioner. Öresund är mycket mer än bara en geografisk benämning, det är en arena för utveckling av attraktiva städer, kreativa affärsrelationer och en väl fungerande infrastruktur. Etableringen av European Spallation Source (ESS) kommer att få stor betydelse för den framtida utvecklingen av Öresundsregionen. Skåne och Öresundsregionen är ett nationellt tillväxtcentra där transporter av människor och gods kan ske i allt högre utsträckning på ett hållbart sätt genom ökat kollektivt resande och med potential för godstransporter på järnväg.

  Flera stora investeringar planeras både på kort och lång sikt i både Sverige och Danmark vilket för med sig konkreta affärsmöjligheter för Faveo.

  Datum: 2012-01-16
  Skribent: Christer Hansson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hva man ikke bør ha på seg

  Projektledarbloggen

  Jeg har tidligere blogget om problemet med å finne ut hva man skal ha på seg i ulike jobbsammen­henger.  Noe annet er hva man IKKE bør ha på seg, for eksempel i tidlige morgenmøter.

  I en hektisk småbarnshverdag er man ofte stresset og av og til nesten utslitt før man kommer på jobb om morgenen. Man har jo da allerede brukt opp en god del av dagens tålmodighet og mas med følgende aktiviteter; vekt barn (utrolig hvor godt barna sover om morgenen når det er hverdag i motsetning til når er helg), fått dem til å kle på seg, og da fortrinnsvis med klær som passer til dagens vær (som for øvrig sjelden er det været som ble meldt kvelden før og som passer til klærne som er lagt frem). Videre fått i dem litt frokost og sjekket at riktig matboks og riktig drikkeflaske finner veien ned i riktig sekk, mast om tannpuss og passet på at dagens gym-, svømme-, og/eller turklær blir med i dragsuget når klokka viser at nå bare man dra for å rekke skole, barnehage og jobb.

  Når man skal gå inn i barnehagen, eller på SFO eller på skolen, må man ha på disse små, blå plastikk­posene over skoene, og det er disse "blåsokkene" som er min store angst! Frykten er at jeg stressende skal troppe opp i et viktig jobbmøte med disse mindre lekre "blåsokkene" utenpå støvlettene. Jeg har heldigvis ikke opplevd det ennå, men jeg må innrømme at jeg har veldig mange av dem i bilen..

  I Faveo er jeg med i mange ulike byggeprosjekter og i de fleste har jeg rollen som ansvarlig søker. Da ivaretar jeg søknadsprosessen mot bygningsmyndighetene fra skisse-/forprosjekt til ferdigattesten foreligger. Jeg er da bindeleddet mellom kommunen på den ene siden og prosjekteier, utbygger og entreprenører på den andre siden. I de prosjektene der det er påkrevd må jeg påse at det blir innhentet samtykker og uttalelser fra andre offentlige myndigheter som for eksempel Arbeidstilsynet, By-/Riksantikvaren, vegmyndighet, brannvernmyndighet og helsemyndighet. Jeg må også samordne entreprenørene, det vil si de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver i byggeprosjektet er belagt med ansvar. Som ansvarlig søker er det jeg som har ansvaret for at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven.

  Sent i sommer var jeg en tidlig morgen på et oppstartsmøte for et større byggeprosjekt med en viktig kunde som eier mange eiendommer i Trondheim.  Møtet nærmet seg slutten, prosjektet var gjennomgått, og det var en generell god stemning. Jeg hadde forsikret meg om at alle ansvars­områdene i prosjektet var ivaretatt og hadde gjennomgått hva jeg måtte få tilsendt av dokumentasjon fra de ulike entreprenørene og fra byggherren.  Da lener elektrikeren seg frem mot meg, smiler og sier: "Det er litt vanskelig å ta deg seriøst, så jeg tar av deg denne jeg", og river av et klistremerke med mitt barns navn og adresse, som sikkert en gang hadde vært festet til et klesplagg, men som nå hang fast i pannhåret mitt.

  Nok en ting å sette på listen over hva man IKKE bør ha på seg i møter…

  Datum: 2011-12-22
  Skribent: Monica Gulbrandsen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Undvik böter eller sanktionsavgifter pga dålig arbetsmiljö

  Projektledarbloggen

  Den som får böter eller viten pga arbetsmiljöbrister drabbas, förutom den ekonomiska belastningen, ofta av negativ publicitet, eftersom sådana ärenden är offentliga.

  Det är därför väl värt att hålla reda på vilka arbetsmiljöregler som är straffsanktionerade.

  Byggherrar kan drabbas av åtal och böter ifall man underlåter att:

  - Skicka in förhandsanmälan för byggen större än 500 mandagar.
  - Låta upprätta en arbetsmiljöplan.
  - Upprätta arbetsmiljödokumentation för ett byggnadsverk.

  Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) kan drabbas av åtal och böter ifall arbetsmiljöplanen inte uppdateras när nya risker tillkommer.

  Arbetsgivare kan åtalas och bötfällas vid t ex använder:

  - Arbete med asbest, härdplaster, bly, kvarts mm med personal som inte blivit läkarundersökt.
  - Om mätrapporter om exponering för kvarts etc inte skickas till Arbetsmiljöverket.
  - Användning av obesiktigade bygghissar, kranar och andra lyftanordningar som kan lyfta mer än 500 kg kan leda till åtal och böter.

  Straffen är vanligen 30-150 dagsböter. Förre statsministern Person fick t ex 50 dagsböter pga avsaknad av förhandsanmälan och arbetsmiljöplan.

  Den som använder obesiktigade tryckkärl, värmepannor etc kan drabbas av sanktionsavgift upp till 100 000 kr. För arbete med asbest utan tillstånd är sanktionsavgiften 50 000 kr.

  Förbud och förlägganden utfärdade av Arbetsmiljöverket är oftast kopplade till höga vitesbelopp, som döms ut ifall man bryter mot Arbetsmiljöverkets beslut.

  Vitesbeloppen varierar, men vid bristande fallskydd är det vanligen minst 50 000 kr.

  Datum: 2011-12-13
  Skribent: Anders Brännström - Projektledare arbetsmiljö
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Glöggmingel för civilingenjörsstudenter

  Nytt från Faveo

  För civilingenjörsstudenter som är på väg ut i exjobb och arbetsliv.

  Faveo Projektledning bjuder in till glöggmingel för civilingenjörsstudenter som är på väg ut i exjobb och arbetsliv. Vi dukar upp med glögg och fika, presenterar Faveo Projektledning och bjuder på tips om smart tidplanering för ditt exjobb. Det här är en ypperlig chans att träffa flera av våra konsulter, ta tempen på företaget och bolla dina idéer för potentiella exjobb hos oss.

  Glöggmingel: den 12 december kl 15.30–17.30 på vårt kontor i Solna Strand

  Anmälan: senast den 7 december till johanna.carlson@faveoprojektledning.se

  Datum: 2011-12-02
  Skribent: Johanna Carlson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Projektstart & Integrerad projektstyrning

  Nytt från Faveo

  Nu är det dags för ännu ett intressant lunchseminarium! Förra året var temat Risk Management och i år är det Projektstart och Integrerad projektstyrning. Föredragande är Niklas Svidén som har erfarenhet från såväl samhällsbyggnads- som tillverkningsindustrin. En stor del av Niklas föreläsning kommer att bestå av erfarenhetsåterföring från projekt i dessa branscher.


  Vi på Faveo är övertygade om att en gedigen initial planering av projekt dramatiskt ökar möjligheten att nå projektmålen. Med hjälp av tjänsten projektstart kan vi hjälpa er att tidigt definiera projektet och skapa en initial planering och struktur.

  Integrerad projektstyrning handlar om hur vi kan hjälpa er som beställare att frigöra kraft och säkra leverans genom att ta fram rätt processer, rätt verktyg och rätt resurser för att hantera alla projektledningens kunskapsområden (exempelvis risk, tid, kostnad, krav, kommunikation). Det ger er möjlighet att fokusera helt på det ni är bäst på, nämligen er produkt.

  Glädjande är att vi arrangerar detta tillsammans med SVR Mellersta Norrland. SVR är ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med spetskompetens inom samhälls-byggnadsområdets alla delar

  Antalet platser är begränsat och Faveo bjuder på matigare smörgås.

  Varmt välkommen!

  Datum: Torsdag 24 november
  Tid: 11.30-13.15
  Plats: Faveo Projektledning, Skönsbergsvägen 3, Sundsvall
  Anmälan: Senast tisdag 22 november till Linda.Myrholm@faveoprojektledning.se
  alt. 060-701 04 01

  Ett samarrangemang med SVR – Svenska Väg
  och vattenbyggares Riksförbund

   

  Datum: 2011-12-01
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo - ett år siden kickoff på Aronsborg

  Projektledarbloggen

  “I can still recall our last summer”, synger ABBA, "I still see it all.."

  I september var det ett år siden alle våre ansatte var samlet på Aronsborg utenfor Stockholm til kickoff for det nye navnet vårt Faveo. Ett år siden et norsk og et svensk firma markerte sin sammenslåing og sin visjon om prosjektledelse i verdensklasse. Ett år siden alle kollegaer fra alle kontorene i Norge og i Sverige møttes for første gang. Ett år siden vi alle ble Faveoritter.

  Det sosiale arbeidsmiljøet i Faveo er noe jeg setter veldig stor pris på. Menneskene man arbeider sammen med har mye å si for om man trives på jobben. En fin måte å bli kjent med kollegaer på er å delta på sosiale sammenkomster utenfor den vanlige arbeidsdagen. Man blir da kjent på en litt annen måte enn i en hektisk og stressende hverdag.

  I likhet med de andre Faveo-kontorene, har kontoret i Trondheim mange sosiale samlinger i løpet av året. Vi har lønningspils hver måned, høstfest når høstmørket senker seg og selvsagt julebord som et avbrekk i julestria. Faveo-lekene er en annen sosial "happening" vi har hver sommer i Trondheim. Da deler man inn lag som konkurrerer uhøytidelig mot hverandre i fotball og andre ulike konkurranser, med bankett med middag og premieutdeling utpå kvelden. Det sosiale livet i Faveo Trondheim består ikke bare av fester, vi prøver også å være litt kulturelle. Vi drar sammen i teateret og på konserter, og vi møtes til Rosenborgkamper på Lerkendal. Vi prøver også å få med oss UKA-revyen annethvert år.

  Det som er spesielt med Faveo er at når man treffer kollegaer fra andre kontorer, så oppdager man raskt at de er like sosiale og lette å komme i kontakt med. Det er en fantastisk inkluderende Faveo-kultur hvor man føler seg hjemme med en gang, uansett hvor man måtte befinne seg på kurs eller på samling, og uansett om man er sammen med noen man kjenner fra før eller ikke.

  "I was so happy we had met.." fortsetter ABBA

  Sånn var det også på Aronsborg, da vi møtte våre nye svenske kollegaer for ett år siden. Det var som å møte en svensk utgave av seg selv. Det var interessant å høre om prosjektene de jobbet med, og det var svært hyggelig å oppdage at de var like sosiale og trivelige som våre norske kollegaer.

  Nå skal det sies at jeg i forkant av kickoffen på Aronsborg hadde deltatt på et av kursene i Faveo Academy. Et kurs som holdes i Norge av vår kollega Steinar Gynnild, Lederutvikling for prosjektledere. Dette var det aller første felleskurset som ble holdt med både svenske og norske kollegaer etter sammen­slåingen. Vi som deltok på dette kurset ble veldig godt kjent med hverandre, noe som nok gjorde det enda lettere å bli kjent med enda flere nye kollegaer på Aronsborg på sensommeren i fjor.

  Da siste dans var slutt lørdags kveld på Aronsborg, falt det seg derfor helt naturlig at en gjeng med både svenske og norske Faveoritter nattbadet sammen i en iskald Mälaren og drakk champagne på stranda etterpå, og det er nettopp slike sosiale episoder som setter spor. I vår fikk jeg en e-post fra en svensk kvinnelig kollega som nok oppsummerer det samme som det jeg fremdeles føler:
   
  "..jag kommer aldrig att glömma de dagarna vi hade tillsammans i Norge och jag kommer inte att glömma nattbaden! Tur att facebook finns!"

  Og det er akkurat det det er: Flaks at Facebook fins! Facebook er jo en glimrende måte å holde kontakten med kollegaer man treffer på ulike kurs og samlinger, og som man får ekstra god kontakt med, men som jobber på kontorer langt unna. Og med de nye Facebook sidene til Faveo Norge og Faveo Sverige som nettopp er lansert, ligger alt til rette for å opprettholde og oppnå kontakt med kollegaer på andre kontorer, samt å spre informasjon om Faveo til venner og venners venner med noen få tastetrykk.

  Vi som var på Aronsborg og delte noen innholdsrike dager i september i fjor, husker nok alle den forventningsfulle stemningen som var i salen og visjonene som ble presentert av ivrige og stolte direktører; Miguel Guirao, Sven Erik Nørholm og Patric Ramberg. Det er viktig at vi alle tar vare på denne gløden for å lykkes med Faveos visjon om prosjektledelse i verdensklasse.

  Det er i tillegg minst like viktig at vi tar vare på det unike sosiale arbeidsmiljøet vi har i Faveo. Ikke bare for å rekruttere nye medarbeidere, men også for å beholde alle de hyggelige og dyktige kollegaene vi har i Norge og Sverige i dag. 

  Og Inntil vi alle sees igjen på et nytt felles Faveo-treff, får jeg vel bare nynne videre på ABBAs sang:

  "Our last summer – memories that remain"

  Datum: 2011-12-01
  Skribent: Monica Gulbrandsen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Miljø i byggebransjen – vasjera

  Projektledarbloggen

  For ti år siden var byggebransjen nesten helt fraværende i miljøspørsmål. For seks år siden kunne man lese mye om satsingen på bærekraftige løsninger innen det offentlige, og fraværet av initiativ fra privat næringsliv. For tre år siden var situasjonen snudd; med ett ble mye av miljøsatsingen, med energieffektivisering i front, styrt av etterspørsel i det private markedet.

  I planlegging og utbygging av Barcode i Oslo kan man lese utviklingen. Fra det første bygget for PWC, via Visma-bygget til KLP er utviklingen tydelig, og forventningene er store til de som kommer. NSB-skolen i Drammen og Bellona-bygget i Oslo konkurrerte skarpt om å være første næringsbygg i energiklasse A, og i dag planlegger Entra sitt første pluss-hus i Trondheim.

  Hva har skjedd? Jeg tror vi har sett et godt eksempel på effekten av “markedets hånd”, i John Nash’ moderniserte teori fra 1957; Den optimale utviklingen skjer når den enkelte handler til gunst både for seg selv og fellesskapet.

  Før finanskrisen slo inn, var det mange rene spekulanter i eiendomsmarkedet, med fokus på lave investeringskostnader og raske penger i etterfølgende salg eller syndikering. Langsiktige vurderinger og bruk av kompetanse innen miljø og energieffektivitet kunne salderes.

  Men det skjedde noe underveis. Tunge aktører i bransjen etablerte Grønn Byggallianse i 2003, som samlet eiendomsaktørene og synliggjorde både ambisjoner og evne til å tenke miljø sammen. Sterke personer viste engasjement, og dette ga en felles kraft i riktig retning. Samtidig skjerpet myndighetene sine krav på miljø. Endret Plan og bygningslov, ny Teknisk Forskrift, avfallsforskrift osv dro i samme retning.

  Med finanskrisen ble det igjen plass for vurderinger av bærekraft og langsiktig lønnsomhet. Den kompetanse som var bygd opp innenfor disse temaene, i stor grad blant yngre medarbeidere, fikk gjennomslagskraft. Det ble synlig at man ved å planlegge annerledes, uten store ekstrakostnader, kunne oppfylle både miljømål og redusere fremtidige driftskostnader. Dette ble absorbert av de store eiendomsselskapene, og raskt var det helt uaktuelt å la være å stille miljøkrav til både eksisterende og nye bygg. Ikke minst etter at Vital Eiendom diskvalifiserte miljøegenskapene for hovedparten av eksisterende eiendomsmasse over en dobbeltside i Dagens Næringsliv. Og når markedet stilte så entydige krav, viste Arkitekter, rådgivere og entreprenører stor endringsvilje.

  Med etableringen av Norwegian Green Building Council (NGBC) i 2010 klarte man å samle hele bransjen om et felles system for miljøsertifisering, og det ble skapt en ny kraft i riktig retning. I dag kappes eiendomsselskapene om å komme først med en eiendom sertifisert som “BREEAM Outstanding”.

  Resultatet på etterspørselssiden er at det hos kjøpere og leietakere i dag er en selvfølge å stille strenge krav til miljøbelastning generelt, og energieffektivitet spesielt. Og kravene kan systematiseres gjennom BREEAM-sertifisering. Dette må tilbyderne oppfylle om de skal betjene markedet, og dermed er utviklingen sikret.

  På mange måter er det som nå skjer en stille revolusjon. Den vil sannsynligvis ha større virkning på fremtidig miljøbelastning og driftskostnader for bygg enn noe annet utviklingstrekk i den tiden jeg har vært med i bransjen; og det begynner å bli noen år….

  Sabla gøy å se at bransjen får det til - da gjenstår bare effektivisering av selve byggeprosessen.

  Datum: 2011-11-23
  Skribent: Knut Jonny Johansen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Att gå från att hoppas till att veta!

  Projektledarbloggen

  Marknadskommunikation har funnits lika länge som marknaden. Företag försöker differentiera sig från varandra och vill att kunderna skall känna till vad som gör just de speciella.

  Vissa vill ladda företagsnamnet med hög kvalitet medan andra hoppas att kunderna förknippar dem med låga priser eller snabba leveranser. För många företag är det dock just en förhoppning och inget som man egentligen vet.

  Mitt examensarbete är en kund- och medarbetarstudie som skall utreda hur synen på Faveo Projektledning ser ut idag. Vad företaget förknippas med och om det finns skillnader mellan de anställdas och kundernas syn på företaget. Med hjälp av den informationen kan Faveo gå ifrån att hoppas till att veta och sedan agera efter den kunskapen.

   

  För att lyckas med kommunikationen är det viktigt att företagets ansikten utåt, i Faveos fall konsulterna, känner till strategin för marknadskommunikation och har anammat de värden som ledningen vill att kunderna förknippar företaget med. Det är svårt att kommunicera utan att känna till budskapet och utan ett tydligt budskap blir man ett av de företagen som hoppas att kunderna förstått. Det är dags att gå från att hoppas till att veta.

  Datum: 2011-11-14
  Skribent: Niklas Glaerum
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Att kunna det som alla andra kan

  Projektledarbloggen

  Alla snackar om det, men ingen gör det. Eller så gör de det, men lyckas inte så bra som de vill. Kunskapsöverföring.

  Det är lätt att argumentera för vitsen med kunskapsöverföring i allmänhet och inom konsultbranschen i synnerhet. Tänk dig ett företag där alla medarbetare tar del av alla andra medarbetares kunskaper. Ett företag där varje konsult tar med sig företagets samlade kunskap ut till sin kund i varje beslut, aktivitet och engagemang. Konsulten som vet allt som sitt företag redan vet behöver förhoppningsvis inte göra om samma misstag som redan har gjorts och kommer därför att vara både effektivare och tryggare. Naturligtvis är det här en utopi och så länge det finns människor med i leken så kommer det alltid att gå mer eller mindre snett, men håll med om att det är svårt att argumentera emot kunskapsöverföring.

  Alltså är det inte bristande motivering eller illvilja som står bakom det faktum att de flesta företag fortfarande inte vet hur de bäst kan dra nytta av olika lärdomar och erfarenheter. Kanske beror det på att lösningen i många fall föreslås som ytterligare ett rapporteringsverktyg, ytterligare en databas att fylla med information i slutet av ett projekt? Med andra ord, mer skrivuppgifter i ett redan tidspressat läge. Och om vi ska vara helt ärliga; vem letar någonsin efter kunskap i de där databaserna? Illviljan återfinns alltså inte hos ledningen som har försökt implementera dokumentationssystemet, utan hos medarbetaren som inte ser något värde i aktiviteten. Med all rätta.

  Information i en databas är just information och inte kunskap. Den är lika dammig som rapporterna i dåtidens pärmar. Genererande av kunskap liksom kunskapsöverföring kräver bearbetning och förståelse för dess kontext; det kräver mänskligt interagerande. Kanske är det dags att vända på steken och fråga vilken kunskap som efterfrågas, när den efterfrågas och hur den kan tillgodogöras en medarbetare, istället för att fråga hur information kan dokumenteras (och försvinna ner i ett svart hål). Det finns inte ett rätt sätt för alla företag att arbeta med kunskapsöverföring. Det finns många olika metoder, processer och aktiviteter för att sprida kunskap inom ett företag och det gäller att hitta det sätt som fungerar i praktiken. Det är viktigt att hitta ett system som dels är kompatibelt med den rådande företagskulturen, dels accepteras och antas av samtliga medarbetare.

  Jag skriver just nu ett examensarbete om kunskapsöverföring i projektorganisationer hos Faveo. Projekt och projektorganisationer är som bekant lite mer spännande än traditionellt företagande. Projekt är unika till sin natur och har bland annat begränsade medel i form av tid och pengar. Dessa faktorer innebär att specifika krav ställs på implementering av ett strategiskt system för kunskapsöverföring i just projektorganisationer. Återkom gärna i mars för att se om jag hittade någon lösning för Faveo (huruvida lösningen var framgångsrik eller ej dröjer ytterligare innan vi får svar på).

  Datum: 2011-11-14
  Skribent: Johanna Carlson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo goes Armada 2011

  Nytt från Faveo

  Du hittar Faveo Projektledning i Hyllan på plan 2 i Nymble under KTHs arbetsmarknadsdagar 15-16 november!

  Det här vill vi gärna prata om i vår monter:
  Vilka förväntningar du har på ditt första jobb som ingenjör.

  Varför ska studenterna besöka vår monter?
  Vi är ett företag som är måna om våra medarbetare, det är vårt mål att ditt jobb skall vara lärorikt och roligt.

  Faveo värdesätter och ser gärna att du har ett aktivt liv utanför arbetet.

  Faveo har ett internt utbildningsprogram inom projektledningens olika områden, du kan där specialisera dig eller certifiera dig som projektledare.

  Datum: 2011-11-09
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Kvotering eller motkvotering?

  Projektledarbloggen

  I min roll som avdelningschef hamnar jag ofta i funderingar över hur man ska tänka avseende rekryteringar. Ska jag alltid anställa "den bästa" - eller finns det andra parametrar som spelar in, förutom de rent personliga egenskaperna. Kan det vara så att den "näst bästa" faktiskt är "den bästa" i vissa fall?

  Hur man ens tror att man kan mäta "bäst" i något så komplext som en människa som ska passa i en föränderlig värld övergår dessutom mitt förstånd, men låt gå för att det kanske går.

  Problemet är att det i så fall kräver att man gör ett antal väldigt omfattande, tidskrävande och rimligen dyra tester för att bli helt säker på att den man anställt verkligen är bäst, och inte bara näst bäst. Eller, hemska tanke, bara "bra". Tänk er ett företag med bara bra människor och inte en samling med en massa människor som alla är bäst! Det vore ju helt fel ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Dessutom måste man ju testa så att man täcker av de egenskaper som man inte ens visste skulle bli de som faktiskt gjorde den personen till "bäst".

  Så kan man ju inte hålla på. Nej, istället litar vi på magkänslan. Jag menar, någonstans har vi väl blivit chefer för att vi har något extra? Så vi lutar oss emot ett godtyckligt "bara det känns bra" och anställer efter det. Problemet är att en av människans grundfundament är att vara lite skeptisk och orolig inför det okända. Och just detta okända får extra fäste om man bara går på magkänslan. Det är helt enkelt enklare att se en ung, svensk, manlig civilingenjör som "den bäste" om man själv är lite äldre, svensk, manlig civilingenjör. Jag klarade jobbet - således är sannolikheten att även han gör det stor. Däremot vet jag inte hur en kvinna, spanjor eller bibliotikarie klarar sig. Så jag går på det säkra kortet. Och har därmed kvoterat!

  Innan ni börjar skriva ilskna mail kan jag berätta lite kort om min kompis som gifte sig med en spanjorska och flyttade till Spanien. Kort sammanfattat kan man säga att svensk och Väg och vatteningenjör inte var fullt lika gångbart på den marknaden. Han stötte på samma kvotering där - fast tvärtom. Alltså verkar fenomenet rätt internationellt.

  Det här är det inte "rasism" eller "manschauvinism" som styr. Det är bara rädslan för att inte göra det bästa för företaget man jobbar på. Problemet är att om alla går den säkra vägen, och alla chefer är svenska, manliga civilingenjörer så sitter vi i en sits där alla jagar samma resurser, och ingen tillväxt sker. Underlaget är för litet. Dessutom kräver det att alla "bästa" söker samhällsbyggnadsutbildningar, vilket inte är troligt. Likaså förutsätter det alla män är bättre än kvinnor på att leda projekt, vilket jag vildsint opponerar mig emot!

  Således måste man börja "kvotera", vilket egentligen bara är en metod för att se utanför sin egen komfortzon och skapa en rättvis marknad där alla bedöms hyggligt rättvist, och inte på förutfattade meningar. Ska man bygga ett bibliotek kanske "den bästa" projektledaren är utbildad till bibliotikarie?

  Visste ni förresten att först gången kvinnor tilläts springa marathon i OS var 1984. Innan dess ansåg man det "för långt och slitsamt" för kvinnor. En annan intressant detalj är att den bästa kvinnliga triathleten (på långdistans), Chrissie Wellington, hade vunnit  herrklassen i SM på långdistans med ungefär 10-15 minuter. Om hon bara varit svensk. Eller man.

  Så låt oss nöja oss med att man på ett bra sätt uppfyller ett antal grundkrav avseende attityd och beteende och sedan konstatera att det finns olika sätt att lösa uppgifter och börja motkvotera den redan förekommande kvoteringen. Vem vet, vi kanske till och med kan lära oss något nytt?

   

   

  Datum: 2011-11-01
  Skribent: Niklas Svidén
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Tvärbanans bro på plats i Sundbyberg

  Våra projekt

  Sent i torsdagskväll lyftes Tvärbanans bro i Sundbyberg på plats. SL skriver på sin hemsida att lyftet av bron, som väger 327 ton, gick utan komplikationer och tog cirka en och en halv timme.

  Solnagrenen är en ny 6,7 kilometer lång spårvägslinje genom tre kommuner med tre broar, tre tunnlar och åtta nya hållplatser. Från Faveo har Ulrika Hamberg varit projektledare sedan 2008 för Tvärbanans Solnagren för SL. Hon håller inte bara ”styr” på de flera hundra som jobbar med anläggning och projektering, hon hjälper också uppdragsgivaren att se till att de olika intressenterna drar åt samma håll.

   

  Foto: Fredrik Hjerling

  Datum: 2011-10-24
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Citytunneln får Stora Samhällsbyggarpriset 2011

  Våra projekt

  Stora Samhällsbyggarpriset ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen.

  Citytunnelprojektet består av tre nya tågstationer och 17 kilometer järnväg i Malmö, såväl under som över mark. Projektet som startade 1998 med första spadtag år 2005, syftar till att knyta Malmö stad närmare förorterna.

  Hög risk är den mest centrala gemensamma nämnaren för dessa gigantiska projekt. Olyckor, budgetöverskridanden, miljöförstöring, politiska dragkamper – tusen saker kan göra ett prestigeprojekt till ett mardrömsprojekt. Analys och hantering av risk är en förutsättning för förtroende – och för framgång.

  - Professionell riskhantering handlar först och främst om research och planering. Kostnaderna för en noggrann och grundlig riskplanering innan byggstart kan inte ens jämföras med kostnaderna för en allvarlig olyckshändelse eller förseningar, säger Per Åkesson, tidigare inhyrd projektledare från Faveo.

  Juryns motivering:
  "Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet."

  Datum: 2011-10-21
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Att lära sig att lära

  Projektledarbloggen

  Efter att äntligen ha kommit ut på andra sidan traven med böcker och lämnat den skyddade verkstaden som universitetsstudier ändå är, så tar arbetslivet vid.

  Nu när man har varit igång i ett par veckor börjar insikten som infann sig någon gång i mitten av studietiden återkomma allt starkare. Jag kommer aldrig någonsin att fullt bemästra ett ämne! Utan snarare så är det den gamla klyschan: ”Ju mer jag lär mig desto mindre förstår jag” som råder. Så illa är det i och för sig inte, det finns mycket erfarenhet lagrad, personer som kan otroligt mycket, det gäller bara för mig som ny att försöka ta till mig så mycket som möjligt av den. Hur man faktiskt tar till sig av erfarenheter finns det förmodligen hyllmeter skrivna om. Personligen tycker jag det är trevligt att prata med folk. Det som är så bra är att det finns många trevliga personer med massor av erfarenhet hos oss. 

   

  Datum: 2011-10-19
  Skribent: Christopher Malefors
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha koll på dokumentationen

  Professionell projektledning

   

  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter åläggs varje arbetsgivare att ha

  - dokumentation av eget systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  - säkerhetsdatablad och förteckning över farliga kemiska produkter
  - register över personer som genomgått för vissa arbeten föreskriven läkarundersökning
  - anteckningar över egen personals arbetstid och övertid mm.

  På byggarbetsplatser ansvarar BAS-U för att organisera det gemensamma arbetsmiljöarbetet. För att underlätta detta bör han begära kopior på alla entreprenörers skriftliga riskbedömningar och handlingsplan (enligt SAM).

  BAS-U ansvarar också för att följande övergripande dokumentation hålls uppdaterad:

  - förhandsanmälan inkl namn på BAS-P och BAS-U inkl handläggare (ska vara anslagen)
  - arbetsmiljöplan
  - nödlägesberedskapsplan 

  Vid behov ska även dokumentation för byggnadsställningar, ansvarig för heta arbeten, föreståndare för brandfarliga varor, godkänd TA-plan etc finnas.

  BAS-U ska ha rutiner för kontroll av att personal har föreskriven utbildning, t ex för byggande av ställning, lastkoppling, härdplastarbete, användning av personlyftanordningar (t ex saxliftar), förande av lyftanordning (kran), truck (lastmaskin) mm, heta arbeten, arbete i eller i närheten av järnvägsspår, säkerhet på väg mm.

  BAS-U ska ha rutiner för kontroll av besiktningspliktig utrustning som t ex kranar, personlyftanordningar (inkl saxliftar o dyl), grävmaskiner och bygghissar. Synlig besiktningsskylt ska finnas på besiktigad utrustning. Kopia på besiktningsprotokoll bör också finnas i maskiner.

  Både användare och BAS-U är ansvariga för att utrustning är besiktigad och godkänd. Användning av ej besiktigad/godkänd utrustning kan leda till böter.

  BAS-U måste också förvissa sig om att personer som utför vissa farliga arbeten (t ex arbete med härdplaster, asbest etc) har s k tjänstbarhetsintyg från läkare.

  Varje ägare/arbetsgivare ska förvara original av olika intyg.

  Lämpligen begär BAS-U in kopior på intyg och samlar dessa i en särskild pärm.

  Datum: 2011-10-14
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo medverkade vid SVR Samhällsbyggnadsdagar i Göteborg

  Nytt från Faveo

  Kreativitet och nytänkande kombinerat med helhetssyn kommer att krävas för att kunna möta framtidsfrågorna och finna lösningar som är såväl nyskapande som långsiktigt hållbara. Många intressanta och stimulerande uppgifter. Tema för dagarna var "Samhällsbyggande i världsklass".

  Många intressanta möten och diskussioner genomfördes i Faveos monter i pauserna mellan föredragen. Deltagarna fick en hel del ökade kunskaper om den spännande utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn och inspirerande diskussioner för att finna lösningar på de frågor som behöver hanteras för att möta framtiden. Bl.a. fick deltagarna lyssna till ”Byggande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv” – Stefan Attefall, Bostadsminister.

  Dagarna samlade ca 280 deltagare, som skapade en mötesplats för teknologer och representanter från näringslivet, seniora medlemmar som har intresse av samhällsbyggande och som kan fungera som mentorer för de yngre SVR-medlemmar samt de som är yrkesverksamma som vill träffa andra för att skapa nya och fler affärer.

  Kreativitet och nytänkande kombinerat med helhetssyn kommer att krävas för att kunna möta framtidsfrågorna och finna lösningar som är såväl nyskapande som långsiktigt hållbara. Många intressanta och stimulerande uppgifter kommer att erbjudas för alla som verkar i samhällsbyggnadssektorn.

  Datum: 2011-10-04
  Skribent: Christer Hansson
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo är med och bygger nya Sigyn

  Våra projekt

  SKB har uppdraget att bygga ett nytt specialbyggt fartyg för att ersätta m/s Sigyn. Vår nya medarbetare Carl-Johan Hedberg är upphandlad som bitr. projektledare i projektet och kommer nu lära sig allt om fartyg.

  SKB:s fartyg m/s Sigyn har tjänat det svenska kärnavfalls-programmet på ett säkert sätt sedan 1980-talets början. Från och med 2013 kommer transporterna att ske med ett nytt fartyg, specialbyggt för uppgiften och med högt ställda miljö- och säkerhetskrav.

  Kraven på det nya fartyget är högt ställda – både vad gäller säkerheten och miljön. Det nya fartyget kommer exempelvis att ha redundans i framdriften, med sex mindre, bränslesnåla motorer. Det kommer också vara utrustat med katalytisk rening för bästa möjliga bränsleekonomi med minsta möjliga miljöpåverkan. Mer info finns på SKB:s hemsida.

  Datum: 2011-09-30
  Skribent: Mikael Pyyny - Avdelningschef Anläggning och Miljö Stockholm
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Betala för att få veta det du redan vet

  Projektledarbloggen

  Om en vecka förväntas jag och en kollega, som till råga på allt är nyanställd och rätt så nyexaminerad ställa oss framför 15 personer som ska bygga något stort, dyrt och viktigt i Stockholm.

  Vi kommer rita bilder, grafer, leda diskussioner, helt enkelt hålla låda. Målet med dagen är att komma på så många sätt som möjligt som det stora, dyra, viktiga bygget kan komma att gå åt fanders.

  Problemet är att vi garanterat kommer vara de på mötet som vet absolut minst om den här stora dyra, viktiga saken man ska bygga. För att göra det hela ytterligare värre så förväntas vi, efter en dags ritande, pratande och allmänt showande, producera en rapport. En rapport som berättar för dessa 15 personer hur de ska göra för att bygga sin stora, dyra, viktiga pryl utan att det går just åt fanders. Den prylen som de vet mycket mera om än vi. Vad som faktiskt är ännu märkligare är att de betalar för att vi kommer dit, i vissa fall ganska mycket, ytterligare märkligare är att ju mera pengar de lägger på oss desto mera pengar sparar de…

  Så vad är det jag skriver om egentligen, vad är det som en kemiingenjör med en grav böjelse för att stå i centrum och showa försörjer sig på? Projektriskanalyser så klart.  Det finns faktiskt mycket pengar att spara på att ha en klar uppfattning om vad som kan gå åt fanders långt innan det gör det.

  Men vet man inte det redan, och varför ska man betala för att få veta det man redan vet?

  Jo förmodligen och förhoppningsvis så vet man ungefär vad som kan gå snett, men utmaningen ligger i att skapa en översikt över hela projektet. Att prioritera sina problem. Att strukturerat bearbeta dem.

  Detta är något jag vågar påstå att man som projektmedlem inte kan, i alla fall inte på ett objektivt vis. Den kompetens och erfarenhet vi besitter är det som gör att analysen och metodiken fungerar. Att det sedan också är galet lärorikt och för det mesta rätt kul gör det inte sämre!

  Datum: 2011-09-22
  Skribent: Nicholas Boström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Projektet Tvärbanan

  Våra projekt

  Helgen den 20-24 oktober lyfts den 76 m långa och 325 ton tunga fackverksbron på plats över järnvägen i Sundbyberg norr om Stockholm.

  Den är en viktig länk i utbyggnaden av Tvärbanan mellan Alvik, där den befintliga banan slutar idag, och Solna Station. För att lyfta bron på plats har en av Europas största kranar engagerats. Lyftet kommer att bli spektakulärt och många personer har redan hört av sig för att försäkra sig om att de inte ska missa lyftet som måste ske vid en tidpunkt under de 96 timmarna när det är så stilla som möjligt.

   
  Tvärbanans syfte är att binda ihop tunnelbanelinjer och pendeltågslinjer en bit utanför Stockholms Centrum för att minska belastningen på kollektivtrafiken där. Den 9 januari spänningsätts den första halvan av den nya spårvägssträckan och inkörning av signalsystem m fl installationer kan successivt påbörjas. I juni 2013 invigs sedan trafiken på sträckan mellan Alvik och Solna Centrum och vidare upp till Solna Station ca 1 år senare. Totalt är sträckan 6,7 km lång och är budgeterad till 3 miljarder kr.
   
  Projektet är mycket tidspressat. Entreprenad- och konsultupphandlingar gjordes i början av 2009 då arbetet utgick ifrån enkla systemhandlingar. Därefter har detalj- och järnvägsplaner inhämtats, markägaravtal och bygghandlingar upprättats och entreprenaderna utförts. De tre halvmiljardstora anläggningsentreprenaderna är generalentreprenader i "samverkan" på löpande räkning med kostnads- och tidsincitament. Projekteringen har skett "ur hand i mun", tillsammans med entreprenören vilket i mycket god samverkansanda lett till stora besparingar och färdigställanden i tid så här långt. Vi har genom detta arbetssätt drivit fram projektet på halva tiden jämfört med t ex Trafikverkets motsvarande projekt, med tidigarelagd samhällsnytta som följd.
   
  Projektledare för spårvägsutbyggnaden är Ulrika Hamberg, produktionsledare för anläggningsentreprenaden som gör brolyftet är Henrik Laurell och kontraktsförvaltare av signalkontraktet är Yalcin Barin. Faveo har dessutom bidragit i ett flertal andra roller under projekttiden.

  Datum: 2011-09-12
  Skribent: Ulrika Hamberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • OPS – løsning eller politisk mantra?

  Projektledarbloggen

  OPS, ”Offentlig-Privat-Samarbeid”, er blitt et begrep som har fått stor betydning i diskusjonen om hvordan store offentlige prosjekter best kan gjennomføres i Norge. Etter min mening er dessverre OPS blitt et politisk begrep som man enten er for eller imot, og dermed ikke et godt grunnlag for å vurdere gode gjennomføringsmodeller.

  Foranledningen til ulike former for privatisering eller OPS for offentlige investeringer er ”New public managment”-bølgen (”NPM”) som kom for fullt i Storbritannia med Thatcher-regimet. På begynnelsen av 90-tallet ble dette selve grunnlaget for å diskutere effektivisering av offentlig sektor, med outsorcing eller etablering av autonome resultatenheter.

  I Storbritannia gikk man langt i å privatisere investeringer og drift av offentlig infrastruktur og offentlige bygninger, og det ble utviklet samarbeidsmodeller som tilsvarer dagens OPS-modeller (PPP – ”Public-private partnership”), for å sikre at man sammen utviklet gode, effektive løsninger for både investeringer og drift.

  Her hjemme gjorde den politiske settingen at privatiseringsbølgen ikke gikk like langt, selv om man gjennom en bred etablering av resultatenheter i det offentlige tok til seg viktige deler av NPM-teoriene. I tillegg fant man i Norge en mellomløsning ved å åpne for offentlige foretak, der målsettingen var å etablere friere resultatenheter uten å miste politisk styring. Fra midten av 90-tallet startet dermed en etablering av offentlige foretak, særlig innenfor eiendom og helse.

  Så mens Storbritannia og deler av det øvrige Europa i stor grad konkurranseutsatte investeringer og drift gjennom privatisering, fikk vi i Norge i hovedsak nye resultatenheter uten konkurranseutsetting (med noen unntak).

  I de siste 10 årene har man i større grad begynt å vurdere OPS som gjennomføringsmodell i Norge, først innen veisektoren, senere også innen ordinære byggeprosjekter. Gjennom utbyggingen av for eksempel E39 mellom Klett og Orkdal, E18 i Vestfold og Oslo Kommunes gjennomføring av 3 større skoleprosjekter, har man høstet gode erfaringer fra forskjellige områder. De positive erfaringene er tydelige i veiprosjektene, mens det for skoleprosjektene ikke er like tydelige fordeler sammenholdt med investering og drift gjennom egne eiendomsforetak, men heller ikke noen åpenbare ulemper.

  De fordeler som særlig er påpekt gjennom veiprosjektene er

  - Sammenhengende, effektiv planlegging og utbygging av hele veistrekninger.

  - Entreprenørene har incentiv til å finne gode, varige løsninger.

  - Entreprenørene har incentiv til å forsere utbyggingen der det er mulig.

  I Storbritannia var det i stor grad muligheten for privat finansiering av offentlig infrastruktur som var driveren bak OPS-modeller. Vi ser altså noe andre fordeler i valg av modell i Norge enn det som er opprinnelsen. Og det er her jeg mener vi gjennom politisering av begrepet står i fare for å miste noe av essensen;

  OPS i Norge i dag oppfattes i hovedsak som at et privat selskap påtar seg å finansiere, gjennomføre og drive et investeringsprosjekt, gjerne med en tidshorisont på opptil 25 år. Dette innebærer full privatisering, og utfordrer dermed prinsipielle politiske holdninger. Mange stiller spørsmål ved hvorfor den offentlige Norge, med sin finansielle soliditet, skal ”kjøpe” finansiering til sine egne formål. På denne måten er OPS blitt et politisk for eller imot – tema.

  Etter min mening må OPS-begrepet avpolitiseres. Dersom man tar tak i de erfaringene som er høstet, er det fullt mulig å etablere norske OPS-løsninger som dyrker de fordeler man har funnet

  - Sammenhengende, effektiv planlegging og utbygging.

  - Incentiv for entreprenørene til å finne gode, varige løsninger.

  - Incentiv for entreprenørene til å forsere utbyggingen der det er mulig.

  I dette bildet mener jeg finansieringen i hovedsak er underordnet, og da trenger ikke gjennomføringsmodellen omfatte privatisering av eierskapet. Det viktigste er at man etablerer gjennomføringsmodeller som sørger for sammenhengende prosjektgjennomføring, effektive anskaffelsesprosesser, og at leverandørsiden blir ansvarlig for det ferdige produktet og videre drift på en helt annen måte enn i tradisjonelle modeller.

  Ikke bare er dette fullt mulig. Det er også enklere enn en OPS-modell med ekstern finansiering og etablering av privat eierskap. Da kan man også gjennomføre gode OPS-prosjekter i regi av etablerte offentlige verktøy som Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket og Statens Vegvesen, eller gjennom heleide aksjeselskaper. Dette siste er ikke minst viktig, i og med at prosjektlederjobben som skal gjøres er faglig krevende uansett eierskap.

  Men, som sagt, da må politikerne først avvikle OPS-begrepet som politisk arena der man er for eller imot privatisering av offentlig virksomhet; Er det innen rekkevidde?

   

  Les artikkelen her.

  Datum: 2011-09-09
  Skribent: Knut Jonny Johansen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Hva skal man ha på seg?

  Projektledarbloggen

  Jeg har tidligere skrevet at et hvert prosjekt har sin historie. Og selv om selve definisjonen på et prosjekt er at en midlertidig sammensatt gruppe med 2 eller flere ressurser skaper et unikt produkt, dukker det av og til opp prosjekter som har et litt mer unikt sluttprodukt enn de vanlige prosjektene vi jobber med.

  I over to år har jeg deltatt i et slikt prosjekt. Det er et kunst-prosjekt på en offentlig skole her i Trondheim. I forbindelse med rehabiliteringen av denne skolen ble det avsatt NOK 1,6 mill. til kunstnerisk utsmykking. Jeg har, på vegne av byggherren, vært en av seks medlemmer i et utsmykkingsutvalg for denne skolen. De midlene som Trondheim kommune setter av til utsmykking / kunst i offentlige rom, skal gå til kunst utført av profesjonelle kunstnere. Utsmykkingsutvalget er gitt myndighet fra kommunen til å forvalte pengene som er avsatt til utsmykkingen og sørge for en god profesjonell og faglig prosess.  

  I prosessen som har pågått i dette prosjektet har utsmykkingsutvalget bl.a. valgt ut kunstnere, beskrevet hvilken type kunst vi ønsket, godkjent kunstnernes budsjetter, fulgt opp fremdriften i produksjonen, involvert brukerne og til sist også godkjent kunstverkene.

  Prosjektet har resultert i tre ulike kunstverk på skolen:

  - To store, 2 meter høye hoppeballer; en rød og en blå, med en hare oppå den ene og en skilpadde oppå den andre.

  - Et stort blått tre montert på en yttervegg på skolen. Treet er sammensatt av ulike elementer og noen av disse elementene er også montert inne i kantina.

  - Ni lysende 1 meter høye sopper som er plassert i skogen ved skolen. I sopphattene er det støpt inn universelle, positive ord som skal lyse opp i mørket.

  Den 1. september er det klart for offisiell åpning av disse kunstverkene. Utsmykkingsutvalget skal overrekke blomster og takke kunstnerne, samt overlevere kunsten til skolens rektor. Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik skal holde tale og erklære kunsten for åpnet ved å slippe gassballonger i mange farger til værs.

   

  Og da er jeg tilbake til spørsmålet jeg startet med, og som kanskje enhver kvinnelig prosjektleder ville ha lurt litt på; hva skal man ha på seg i en slik anledning?

   

   

  Datum: 2011-09-01
  Skribent: Monica Gulbrandsen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Tid til salgs

  Projektledarbloggen

  Vi som jobber i Faveo lever av å selge timene våre. Vi er ofte tilgjengelig for våre kunder 24/7. Raske tilbakemeldinger og raske avgjørelser er ofte viktig for å holde fremdriften i prosjektene.  

  Kundene setter pris på raske svar. Vi setter pris på fornøyde kunder.   

  Skillet mellom arbeidsliv og privatliv er mindre synlig når iPhone gjør at man nåes på e-post og telefon uansett hvor man måtte befinne seg. Og dersom det haster og er viktig for prosjektene, blir både telefon og e-post også ofte besvart uansett tidspunkt på døgnet.

  Vi vil alle være med på å skape et kraftfullt og lønnsomt Faveo. Vi hører stadig om debiteringsgrad, omsetning og lønnsomhet. Ofte med ordet økt foran.  

  Vi vil gjøre en god jobb. Vi vil ha tilfredse kunder og vi vil ha sjefer som er fornøyde med det vi gjør. Så vi gir mye av oss selv. Sent og tidlig. Ikke for at vi må, men for at vi liker å lykkes i jobben vår.

  Men vi har alle et annet liv også. Utenfor Faveo. Det er viktig ikke å glemme at selv om vi er glade i jobben vår, så er det også andre ting i livet som har verdi. Ting som ikke kan faktureres eller vurderes ut i fra antall solgte timer.   

  Når dagene er hektiske og livet er kaotisk. Når man rives mellom tidsfrister på jobb og privatlivets tusen gjøremål, bør man kanskje av og til stanse litt opp og tenke over dette;

  Du kan selge tiden din – men du kan aldri kjøpe den tilbake

  God sommer alle sammen! 

   

   

   

   

   

  Datum: 2011-07-20
  Skribent: Monica Gulbrandsen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Är det lönsamt att satsa på bra arbetsmiljö i ett byggprojekt?

  Projektledarbloggen

  Idag bedriver de flesta arbetsplatser någon form av arbetsmiljöarbete, eftersom det finns krav i lagstiftning och avtal. Mera sällan finns det lönsamhetskalkyler för arbetsmiljöåtgärder.

  I byggbranschen har man relativt kort planeringshorisont och kostnader som beror på arbetsmiljöbrister belastar oftast inte ett enskilt projekt.

  Det är också svårt att mäta positiv inverkan av arbetsmiljösatsningar, men att det är lönsamt att undvika produktionsstörningar, förseningar och kostsamma ”sista-minuten-åtgärder” på grund av olycksfall eller arbetsmiljörelaterad frånvaro kan undvikas.

  Hur bör projektledningen hantera sitt byggherransvar för arbetsmiljön?

  Byggherrarna skulle i större utsträckning kunna använda sig av sitt ”kundinflytande” för att på olika sätt påverka arbetsmiljöarbete i positiv riktning:

  - Man skulle kunna specificera och ”prissätta” arbetsmiljöåtgärder i förfrågningsunderlaget.

  - En väl genomarbetad arbetsmiljöplan ska ingå i förfrågningsunderlaget. Man kan där t ex välja att föreskriva högre arbetsmiljökrav än det som finns i Arbetsmiljölagen och olika arbetsmiljöföreskrifter. Sådana krav kan gälla speciell kompetens, utökad personlig skyddsutrustning, bättre olycksfalls- och brandberedskap mm. Krav som finns med i förfrågningsunderlaget innebär sannolikt lägre kostnad för aktuell åtgärd.

  - Man kan också använda morot och ”piska” för att stimulera ett gott arbetsmiljöarbete.

  I flera stora investeringsprojekt har man haft ”arbetsmiljöpris”, där entreprenörer som har ett bra arbetsmiljöarbete belönas.

  Man kan på motsvarande sätt ha ”böter” eller sanktioner vid överträdelser av arbetsmiljöplan och ordningsregler, liknade de som redan finns gällande trafikanordningsplaner vid arbete på väg.

   

   

  Datum: 2011-07-01
  Skribent: Anders Brännström - Projektledare arbetsmiljö
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Samverkan, samförstånd och samtal

  Projektledarbloggen

  hellre än motverkan, oförstånd och avtal

  Jag sa för tio år sedan att ovanstående skulle vara titeln på min kommande doktorsavhandling. Inte för att jag hade tänkt att skriva någon, och de tankarna har inte ändrats. Men frågan är fortfarande relevant, kanske till och med mer än för tio år sedan.

  För tyvärr; Problemen kvarstår. Det finns initiativ och ansatser till att hitta ur det, men det är fortfarande så att vid första motgång går man tillbaka till att sluta prata, hitta fel och peka i avtal - istället för att försöka reda ut det kommunikativa misstaget. För det är oftast det vi missar. Att kommunicera - vilket betyder lyssna och inte prata. Envägssamtal är inte samtal, de är monologer som går ut på att till varje pris få sin vilja igenom - utan att ens lyssna på motpartens argument.

  Jag tror att oerhört få personer i vår bransch aktivt är ute efter att luras. Jag tror att alla vill göra ett bra jobb, känna stolthet över vad de gjort och få rimligt betalt för det. Ändå hamnar vi så ofta i gamla stereotyper om att "entreprenörer och konsulter luras" och "beställare är så snåla att de gråter så fort de ser en faktura". Och då behöver vi ju avtal! Eftersom vi hamnat i oförstånd. Och jobbar med motverkan.

  Jag skulle så gärna vilja se våra branscher som en arena där vi tillsammans driver resultatet framåt. Och för mig är ansvarsuppdelningen enkel:

  Beställaren är den som har ansvar för och förstår sin produkt och ansvarar för att fatta beslut som skapar en långsiktighet som stämmer med sin verksamhets affärsmål.

  Konsulterna och entreprenörerna ansvarar för att hela tiden vara i framkant inom sitt område, känna till nya rön och tekniker och implementera dem i beställarens projekt när de passar.

  Men ska detta fungera måste vi ha samtal och samförstånd. Det måste finnas utrymme för att göra denna utveckling. Och vi går mot att det försvinner mer och mer. Lönerna ökar, inte minst eftersom det är brist på resurser, men timpriserna sjunker - vilket innebär att marginalerna försämras. Och försämras marginalerna blir utvecklingen lidande, vilket gör att man till slut får mindre värde per timme - och då vill beställaren betala ännu mindre. Och till slut upphör utvecklingen helt.

  Det viktiga torde väl vara slutkostnaden i pengar - inte kostnaden per timme? För konsulter som försöker bli bättre blir också effektivare, och mer prisvärda. Och den som inte försöker bli bättre slutar ganska snart att vara bra. Ibland kanske det kostar några timmar extra eller en hundring till per timme i det första projektet - men på lång sikt måste vi bli bättre på att utveckla oss. Tillsammans!

   

  Läs fler av Niklas inlägg

  Datum: 2011-06-14
  Skribent: Niklas Svidén
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Båda har arbetsmiljöansvar

  Projektledarbloggen

  När man arbetar som konsult ute hos kunder är självfallet projektets framgång i fokus. Det är lätt att man glömmer bort projektpersonalens arbetsmiljö, vilket också kan leda till problem för projektet.

  Det är därför viktigt att andra som har arbetsmiljöansvar är medvetna om detta och tar sitt ansvar.

  Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren alltid ansvar för sin anställda personal under arbetstid. Detta gäller oavsett var den anställde utför sitt arbete, dvs även t ex för uthyrda konsulter på ett projektkontor hos en uppdragsgivare. I Faveo finns rutiner för kontakt med våra konsulter.

  Men i AML sägs det också att inhyraren har ansvar för att inhyrd personal har en bra arbetsmiljö t ex avseende ergonomi, olycksfallsrisker och kemiska/fysikaliska risker (damm, ventilation, buller etc).

  Arbetstidslagen (ATL) gäller också, dvs arbetsgivaren ska planera arbetet så att ATL:s regler innehålls.

  Inhyraren ska också tänka på att organisera arbetet så att inhyrd personal inte riskerar att utsättas för alltför hög arbetsbelastning, men har inte direkt ansvar för ATL.

  Ett projekt drabbas av stora svårigheter ifall man inte i tid vidtar åtgärder för att förhindra negativa effekter av en dålig psykosocial organisation.

  En projektorganisation behöver ha en bra stämning och ett bra samarbetsklimat. Ett sätt att åstadkomma detta är att i möjligaste mån behandla egen anställd och inhyrd personal likvärdigt, t ex genom gemensamma aktiviteter som studieresor, konferenser och sociala aktiviteter i samband med t ex julfirande etc.

   

  Läs tidigare inlägg ifrån Anders.

  Datum: 2011-06-01
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Prosessledelse – er slitet verdt det?

  Projektledarbloggen

  Vi gjennomfører ofte “prosessanalyser” for å kartlegge en bedrifts arbeidsprosesser i den hensikt å:

  - Få oversikt over hvordan bedriften ønsker å jobbe,

  - Fremskaffe klare roller og ansvarsforhold,

  - Skape eierskap og forankring i hele organisasjonen,

  - Lage en prosessbasert “navigator” på et intranett, frem til bedriftens verktøy, maler, sjekklister og QA-krav

  Dette gjør vi ved å kjøre en 1-dags samling med en dynamisk veksling mellom gruppearbeid og plenumsarbeid, hvor altså vi Faveoritter er prosessledere. Deltakerne er sammensatt av alle kategorier folk i organisasjonen, fra toppledelsen til den enkelte medarbeider – alle typer roller bør være med!

  Denne prosessledelsen er meget krevende og slitsom da du hele tiden skal holde “track” på alle gruppeprosesser og hele tiden utfordre det som fremkommer fra alle deltakere, samt at du skal sikre at alle kommer til orde. Når dagen er ferdig er du helt tom og fullstendig utslitt!

  Forleden dag kjørte jeg en slik prosessanalyse for en fremadstormende teknologibedrift i oljebransjen, hvor det var 14 deltakere, inklusive CEO, CFO, CTO, alle avdelingsledere og et bredt utvalg medarbeidere.

  Prosessen gikk meget bra da vi fikk frem alle de overordnede arbeidsprosesser, samt at vi gikk helt ned i dybden på de 2 viktigste kjerneprosessene.

  Kommentarene fra deltakerne var også meget bra, hvor f.eks CEO, som hadde vært CEO i 9 måneder i denne bedriften, uttalte at han var meget imponert og overrasket over hvor langt vi kom på en slik dag – han sa også at han hadde lært mer om sin bedrift på denne dagen enn han hadde gjort hittil i sine 9 måneder i bedriften!

  Andre deltakere var også overrasket over hvor bra dette var, samtidig som de følte at mange interne, uavklarte ansvarsforhold og konflikter ble løst til alles tilfredsstillelse. – Dette MÅ vi bare bygge videre på og sørge for at hele organisasjonen blir involvert i -

  Jo, utøvelse av prosessleder-rollen i slike sammenhenger er meget krevende og slitsomt, men jammen er det verdt det også med slike tilbakemeldinger – det er herlig å være en Faveoritt!

   

  Les mer fra John Olov

   

  Datum: 2011-05-19
  Skribent: John Olav Midtlyng
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Gör rätt i din bostadsrätt!

  Projektledarbloggen

  I Sverige är bostadsrättsföreningar (BRF) vanliga. En BRF leds av en ansvarig styrelse som sköter dess affärer.

  Eftersom BRF oftast ansvarar för det ”yttre underhållet”, behöver man ibland handla upp underhållsarbeten.

  När man tecknar avtal om byggnadsarbete (t ex målning), blir man automatiskt byggherre, i vilken egenskap man har ett omfattande arbetsmiljöansvar:

  1. Man ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

  2. Man ska tillse att en arbetsmiljöplan upprättas

  3.  Man ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U)

  4. Om arbetet är mera omfattande (mer än 500 arbetsdagar) ska en förhandsanmälan göras till Arbetsmiljöverket

  Punkterna 2 och 4 är straffsanktionerade, dvs man kan bli åtalad ifall detta inte görs.

  För att inte riskera att något blir fel, rekommenderar jag att bostadsrättsföreningens styrelsen anlitar professionell projektledningskompetens, t ex som BAS-P. Denna kan då stödja föreningens styrelse i den fortsatta processen, t ex med upprättande av arbetsmiljöplan och med att utse BAS-U.

   Läs Anders tidigare inlägg.

   

  Datum: 2011-05-04
  Skribent: Anders Brännström - Projektledare arbetsmiljö
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Projektsheriffens sista strid

  Projektledarbloggen

  Jag upplever en tydlig trend, en trend som drar emot det som nedsättande kallas Micro Management. En stark projektledare som äger såväl mål som mening med färden, och de hjälpredor som finns i projektet utför order som kommer genom höftskott från ”den starke ledaren”. Ett tag kändes det som att det ”moderna ledarskapet” skulle få fotfäste – men det känns som att övervakandet och styrandet går mot en renässans, kanske till viss del tack vare att det finns nya verktyg som möjliggör det?

  Ibland går sådana detaljstyrda projekt bra. Oftast inte. De kanske når uppsatta mål, förutsatt att mål som avser hur projektmedlemmarna mår och upplever sitt arbete inte finns nertecknade. För det är inte speciellt kul att jobba på det sättet och tankarna leds snarare till Taylors Scientific Management från 1911 – skriven för industrins löpande band än till modernt ledarskap byggande på tillit och förtroende.

  Det tragiska är att argumenten när projektet inte går som det ska snarare pekar på ”för lite planering”, ”fel resurser” och ”för lite övervakning”. Jag tror att det är precis tvärtom.

  Det går som sagt, rent tekniskt, att planera hur noggrant som helst. Och det har blivit allt lättare med IT-verktygens inträde i vardagen. Men ju mer man planerar och detaljstyr, desto mer av det kreativa tänkandet tar man bort. Alla gör precis det de ska, och det är projektets största fara. Tar du glädjen och kreativiteten ur projektmedarbetarna så har du skapat ett projektledningens löpande band, där ingen ansvarar för det som inte är nerskrivet. Problemet är att löpande band bygger på repetitiva och standardiserade produkter. Och några sådana har vi dessvärre inte i vår värld. Tvärtom står vi inte sällan inför att vi inte vet vad dagens arbete kommer att innehålla – och då är behovet av ett öppet sinne vårt starkaste verktyg. Ett verktyg som effektivt raderas av mikroledaren. Och vem ska då göra det vi glömde ta upp på planeringsmötet?

  Det intressanta är att det kan fungera i mindre projekt, tillräckligt små för att projektledaren (med 80 timmars arbetsveckor) hinner med att styra och leda alla aktiviteter i minsta detalj. Projektet lyckas, projektledaren hyllas – och får ta sig an allt större projekt. Projekt som är så stora att det tidigare ledarskapet inte fungerar. De kan helt enkelt inte övervaka allt – men vet inte hur man gör när man delegerar ansvar.

  Vad är lösningen då? Ja, det är egentligen rätt enkelt (att säga), men ändå så svårt (att göra). Även lösningen tar sitt avstamp i gamla goda teorier, bland annat McGregors Teori Y från 60-talet, som säger att människor:

  - är motiverade att arbeta med ett minimum av direktiv

  - i hög grad kan övervaka sig själva

  - tycker om att prestera bra

  Men detta är inte givet, utan kräver att ledarskapet kring dem skapar möjligheter att frigöra dessa krafter. Om man skapar överdetaljerade direktiv, övervakar och förutsätter att projektmedlemmarna är ena lata oduglingar så skapar man i bästa fall apati och i sämsta fall faktiskt rent sabotage mot projektet. Och lösningen som teori X-ledaren (det är motsatsen till ovanstående) tar till är ÄNNU mer direktiv, ÄNNU mer övervakning och en förstärkt uppfattning (eftersom den just bekräftats) om att ”folk” faktiskt är just lata och odugliga. När felet egentligen ligger i hur de blir ledda.

  Så prova att lita på dina projektmedarbetare, de kanske till och med kan komma på något som du missat, och jobba med kommunikation, ledarskap, förankring och förtroende – och chansen finns att även det snårigaste av projekt går att reda ut.

  Men tro inte att de kommer att göra som du hade gjort. Det är det fina med att delegera, du kan förutsätta att det blir ”annorlunda”. Men det kanske är dags att börja se det annorlunda i samhället som något bra, och inte som något negativt?

   

  Läs Niklas tidigare inlägg.

  Datum: 2011-04-28
  Skribent: Niklas Svidén
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Raudberget

  Professionell projektledning

   – mer mellom himmel og jord?

  Sist skrev jeg at hvert prosjekt har sin historie. Men det er ikke ofte et prosjekt har en spøkelseshistorie. Det gjelder bare å lese nettaviser, google litt, legge sammen to og to og å ha et åpent sinn..

  Jeg er prosjektleder i et prosjekt for Jernbaneverket for rassikring av Nordlandsbanen. Dette er et relativt stort prosjekt; Nordlandsbanen går fra Trondheim til Bodø og er 729 km lang. Heldigvis har jeg med meg flere Faveoritter i dette prosjektet, som i korte trekk går ut på å kartlegge rasfarlige områder, sette opp en prioriteringsliste og å gjennomføre sikringstiltak i de mest rasfarlige områdene. Vi har også både prosjekteringsledelse og byggeledelse av sikringstiltakene vi igangsetter.

  Et område vi har kartlagt som rasfarlig er Raudberget. Her er det oppført et rasvarslingsgjerde og over dette gjerdet ble det for 12 år siden montert flere issikringsnett. I den senere tid er det registrert mange feilvarslinger på dette anlegget. Vi leide derfor inn to geologer som vi sendte ut i feltet for å lage en rapport om dette området. Ute i feltet fant de to geologene deler av issikringsnettet sammenkrøllet ved toglinja, og de så også at svært mange av de 16 mm tykke boltene var slitt rett av. I rapporten skriver de at ”Vestre del av dette isnettet ligger i sin helhet på bakken nedenfor fjellveggen. Nett og virer er revet ned sammen med bolter og skiver. Nettet må ha vært utsatt for svært store krefter”.

  Etter å ha lest denne rapporten kom jeg noen dager senere over en artikkel i en norsk nettavis, der det sto at det i disse dager spilles inn en norsk skrekkfilm om Dunderlandsdalen i Rana kommune. Denne filmen skal hete ”Dunderland” og bygger på virkelige hendelser som skal ha skjedd i denne dalen for mange år siden, bl.a. heksebrenning, ulykker og tortur. I følge denne nettavisen ble filmteamet tidlig advart mot å vekke onde krefter til live i denne dalen, og nå under innspillingen blir hele filmcrewet skremt og forfulgt av mystiske uhell og sykdom. I følge denne nettavisen bekrefter en historiker ved Rana Museum at Dunderlandsdalen er et område det finnes mange skumle historier om, og at det på veldig mange gårder i området er samlet inn historier om overjordiske ting som troll, hekser og såkalt ”gangferd”, store flokker med ”daudinger” som farer rundt og gjør djevelskap.

  Ved å studere kartet fant jeg ut at Raudberget ligger i Dunderlandsdalen.

  Det gjør jo at rapporten fra våre utskremte geologer kan leses med litt andre øyne..!  ;-)

  Datum: 2011-04-20
  Skribent: Monica Gulbrandsen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Lærer vi av våre feil?

  Professionell projektledning

  Og i så fall hva?

  Etter mer enn 30 år i prosjektarbeid i byggebransjen har jeg ofte hørt spørsmålene, gjerne i bakkant av en mediastormende avsløring av et eller annet skandaleprosjekt. Mens jeg i yngre dager lett kunne himle med øynene og slutte meg til hylekoret, er jeg i dag langt mer skeptisk til om den som setter dagsorden også forvalter sannheten.

  Hva er et dårlig prosjekt?
  Mange kjenner Oslo Kommunes problemprosjekter gjennom media; Flexus, Tøyenbadet, Holmenkollen, mislighetssakene i Undervisningsbygg osv. Rikshospitalet som ikke ble ferdig, Norges Bank, Mongstad; Det er nok å velge i. Operahuset i Sydney…? Joda; kostnadene ble i hvert fall 5 ganger opprinnelig kalkyle og arkitekten nektet å besøke det ferdige bygget. Men hvor mange har hørt dette referert som et dårlig prosjekt? Er det i det hele tatt noen fellesnevner, og er alle like dårlige eksempler?

  17.08.2009 refererte VG til Holmenkollen prosjektet som ”Største skandale i Oslos historie”, basert på gapet mellom opprinnelig budsjett og sannsynlige kostnader. Dersom prosjektledelsen for Holmenkollen hadde klart å krympe innholdet slik at prosjektet ble fullført innenfor en ramme på 1,2 mrd; ville prosjektet da vært en suksess? Sannsynligvis ikke; forventningene til innhold kunne neppe fylles innenfor denne rammen. For meg fremstår det som en bragd at hele prosjektet ble fullført i tide til både prøve-VM og ski-VM. Kanskje er prosjektet et eksempel på både dårlig tidligfase­planlegging og god prosjektgjennomføring? Jeg er ikke i tvil om at ettertiden vil omtale Holmenkollen som en suksess.

  Selv hadde jeg i 7 år gleden av å jobbe med et suksessrikt prosjekt; St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektet er nå i sluttfasen, og vil fullføres på tid og under budsjettet på ca. 12 mrd. Dette er i hvert fall et eksempel på god prosjektgjennomføring. Selv om vi som kjenner prosjektet har erfart både små og store kriser, er disse håndtert og styrt, og det er jo dette som er prosjektledelse. I sin tid ble imidlertid også dette prosjektet fremstilt i media som en skandale, bl.a. med henvisning til de første budsjetter fra 1992 på i underkant av 1 mrd.

  Fra 2007 hadde jeg gleden av å lede Undervisningsbygg Oslo KF i drøyt 3 år. Før jeg startet, manglet det ikke på advarsler til meg om selskapet; manglende gjennomføringsevne og befengt med misligheter og manglende kontroll. Det jeg fant var et miljø med høy kompetanse og stor kapasitet, men med behov for litt mer struktur og ledelse. Det sier sitt at foretaket i løpet av 3 år klarte å doble staben og nær tredoble produksjonen, med små voksesmerter. I dag er dette et ledende miljø for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av skolebygg. Fortsatt undres jeg over at det kan oppstå en virkelighetsforståelse i media og på ryktebørsen som har så stor avstand til realitetene.

  Hva vil jeg med disse eksemplene?
  Jo, for å finne feil vi skal lære av, må vi først vite hva vi leter etter. Er problemene tuftet på manglende eller dårlig planlegging i tidligfase, under prosjekteringen, eller i gjennomføringsfasen? Hvordan ble målene til? Har det vært politiske føringer som kolliderer med andre mål? Hvordan er interessenter håndtert? Hvilken kompetanse og kapasitet har vært tilgjengelig? Har det vært bevisst og klar ledelse? Osv…. Om vi fjerner oss fra flosklene og analyserer realitetene kan vi kanskje lære noe som kan tas med inn i neste prosjekt. Og: Vi må også lete etter erfaringer i alle de gode prosjektene.

  Jeg er ikke i tvil om at de som har vært gjennom en slik læring, kanskje også smertelig, er de beste medarbeiderne når neste prosjekt skal gjennomføres. Forutsatt at de både kan og vil lære, selvsagt.

  Oppskriften for gode prosjekter er enkel:

  - God analyse og målformulering fra prosjekteier.
  - Bred kompetanse og tilstrekkelig kapasitet i prosjektledelsen.
  - Vilje og ledelse.

  Men selv om oppskriften er enkel, er ingrediensene krevende å få tak i, og det en fordel å ha prøvd hele oppskriften før.

  Bon apetit!

  Datum: 2011-04-15
  Skribent: Knut Jonny Johansen
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Halvvägs där

  Professionell projektledning

  Nu har vi snart kommit halvvägs på vårt examensarbete och det kan vara på sin plats att presentera vad vi gör.

  Vår uppgift består av att tillsammans med Faveo utveckla ett projektstyrningsverktyg för små och medelstora projekt som följer den projektmodell som utvecklats under åren på företaget. I dagsläget finns det en rad liknande produkter på marknaden, dessa produkter eller snarare kolosser som vi kallar dem, har en tendens att vara väldigt tidslukande både gällande själva upplärningstiden samt tiden det tar att använda dem.

  Målet med vårt verktyg är att denna tid ska reducera kraftigt samtidigt som samtliga kunskapsområden ska täckas in. Det handlar alltså om att plocka essensen från områden så som omfattning, tids- och riskhantering – inte en helt lätt uppgift med noll timmars erfarenhet av praktisk projektledning. Samtidigt är det kanske just det som är vår styrka, mycket arbete har bestått av att balansera teoretiska ramverk med erfarenheter hämtade från fälten. Verktyget utvecklas i MS Excel eftersom det är en välbekant miljö för många av oss, det ska även gå att autogenerera rapporter i MS Powerpoint och MS Word för att direkt kunna användas i möten.

  Såhär långt har det varit en mycket inspirerande, lärorik och framförallt roligt tid, vi har gått kurser inom projektledning, intervjuat Faveos kompetenta konsulter och läst all litteratur som någonsin skrivits om projektledning.

  Den färdiga produkten planeras att vara klar till början av juni, håll ut!

  Läs tidigare inlägg ifrån Erik & David.

  Datum: 2011-04-13
  Skribent: Erik Tano & David Norberg
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Nya skolbyggnader i Kenya klara

  Nytt från Faveo

  Nu är de två Faveo skolbyggnaderna klara vid Mvendeni Primary School i Kenya, 4 mil söder om Mombasa.

  Cirka 60 elever har nu nya skolbänkar och fräscha lokaler inför terminen. Nu har elledningar blivit framdragna genom bushen till skolan, alla skolsalar har monterade belysningar och nätuttag, 10 lärare deltar i en datautbildning och elevernas intresse för dataprojektet är mycket stort. Antalet elever växer och närmar sig nu 900 st. Skolsalar är åter en bristresurs.

  Ett vän-skole-projekt har startats upp mellan Treälvsskolan i Lit och skolan i Kenya. Vid senaste besöket levererades 165 brev från elever i Lit som ville ha en vän i Kenya och gensvaret var stort ifrån eleverna i Mvendeni som skickade 159 brev tillbaka. Entusiasmen från både elever, lärare och skolledningar är enastående!

  Datum: 2011-04-08
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Faveo har blivit fler!

  Nytt från Faveo

  Faveo har anställt nya medarbetare under 2011 och vill hälsa dem välkomna.

  Inom samhällsbyggnad
  Mattias Morin: Mattias kommer närmast från projekt Botniabanan, anställd hos Banverket och Botniabanan AB, där han har haft en rad olika roller. Mattias bor och har sin familj i Örnsköldsvik vilket medför att han kommer att ha sin kontorstillhörighet i Örnsköldsvik.

  Faveo vill även hälsa Olle Eklund och Elin Stenö inom avdelningen Hus & Industri, välkomna!

  Inom verksamhetsutveckling
  Johan Rennermalm: Johan är nyanställd från och med 14/2 på Verksamhetsutveckling. Johan kommer att sitta i Stockholm, och är civilingenjör från Elektro.

  Stefan Tjust: Stefan började också den 14/2 på Karlstadskontoret. Han kommer närmast från Kitron AB, och har en gedigen erfarenhet från process- och tillverkningsindustrin.

  Eva Persson: Eva började den 1a februari och jobbar som projektledare arbetsmiljö på avdelningen Risk & Säkerhet. Eva är stationerad i Karlstad, och utbildad energi- och miljöingenjör. Hon kommer från DynaWind AB i Kristinehamn.

  Bo Nilsson: Bo jobbar från den 1 februari som projektledare på Trafiksystem med placeringsort Malmö. Närmast kommer Bo från Citytunneln där han bland annat har varit ansvarig för risk och säkerhet.

  Faveo vill även hälsa Karin Magnusson och Johan Nordbäck välkomna!

  Inom energi
  Faveos affärsområde Energi har blivit förstärkt med Mats Johansson och Jeanette Höök, välkomna!

   

   

  Datum: 2011-03-31
  Skribent: Malin Lindblad
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Tips till projektledare:

  Professionell projektledning

  Sluta ”glida” - bli en verklig ledare!

  Jag vill förmedla erfarenheter jag fått från att utveckla organisationer hur projekt kan hanteras. De organisationer som tillämpar ett övergripande synsätt för projekt och tydliggör vad som är projektledarens ansvar och befogenheter i projekt skapar ofta goda förutsättningar för projekten att lyckas. En professionell projektledare bör arbeta systematiskt och skapa en struktur där projektmedlemmarna känner sig trygga med sin uppgifter.

  Ett exempel är en projektledare som tog fram rutiner för hur man skulle bestämma VAD som skulle ingå i det specifika projektet. Projektledaren ordnade en workshop där projektmedlemmarna bidrog utifrån sina kunskaper om vad de behövde göra för att åstadkomma projektresultatet. Gemensamt tog gruppen fram en arbetsstruktur, en s.k. WBS (Work Breakdown Structure), som skapade en bild och förståelse för VAD projektet omfattade. Under planeringsfasen växte bilden fram i takt med att projektledaren tidsplanerade och kalkylerade kostnader, eftersom det måste vara möjligt att åstadkomma projektresultatet inom den tidsram och budget som fanns tillgänglig för projektet.

  Omfattningen förankrades hos intressenter och beslutades slutligen av beställaren. Därefter fanns rutiner för hur projektmedlemmarna skulle rapportera VAD de utfört i projektet och hur projektledaren tog hand om eventuella omfattningsändringar. Alternativet kunde ha varit att omfattningen glider och projektet levererar något annat än det som var tänkt, oftast för sent och till en högre kostnad.

  Datum: 2011-03-29
  Skribent: Helena Cedersjö
  Share/Bookmark
  Dela:
 • S-en i HMS står for trygghet

  Professionell projektledning

  Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

  Dette står i første paragraf i loven som styrer arbeidslivet i Norge. Dette betyr for eksempel:

  -       ingen skal skade seg på jobb

  -       ingen skal bli syke av arbeidet eller arbeidsmiljøet på jobben

  -       og jobben skal til og med gjøre deg friskere

  Bygg- og anleggsbransjen
  I en av arbeidslivets mest risikoutsatte bransjer, setter dette store krav til arbeidsgiverne. Store utbyggingsprosjekter har både tatt menneskeliv og skadet mennesker for resten av livet. Vår oppgave som prosjektledere, på vegne av byggherrene, er å sørge for at store og små utbyggingsprosjekter kan gjennomføres uten at mennesker blir alvorlig skadet. Det er faktisk det det handler om, det handler ikke om man kan skryte av fine statistikker eller en ryddig byggeplass. Systemene våre skal ikke være bøker som gjør seg godt i bokhylla, det skal være praktiske metoder og verktøy som fungerer ute på byggeplassen. Vår jobb er å vite hva som skal til for å nå frem til alle og skape den trygge arbeidsplassen som alle ønsker.

  Mange oppfatter et strengt HMS-regime som tungvint, kostbart og unødvendig. Som HMS-leder gjennom mange år er det min erfaring at god HMS gir god planlegging – og god planlegging gir god økonomi. Prosjekter med best økonomi er så godt som alltid også best på HMS. 

  Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå skader som endrer livet for de som utfører jobb på våre byggeplasser. Mange glemmer dette, helt til man opplever å sitte ansvarlig for en alvorlig ulykke. Etterpå glemmer man det ikke..

  For å si det enkelt: vi skal få alle hjem like hele – og helst litt friskere enn de var da de kom på jobb.

  Datum: 2011-03-28
  Skribent: Kirsten Helene Skaare
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Byggherrar!

  Professionell projektledning

  Tänk efter innan Ni överlåter ert arbetsmiljöansvar eller utser byggarbetsmiljösamordnare.

  I Arbetsmiljölagen (AML), 3 kap, 14 §, fanns sedan 19090-talet det s k byggherreansvaret (för arbetsmiljön). Detta förtydligades några av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, främst i AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, där det bl a föreskrevs att byggherren skulle tillse att projekteringen skulle samordnas av en i arbetsmiljö ”kompetent person). Projekteringsansvaret kunde emellertid inte överlåtas. Inblandade projektörer hade på motsvarande sätt ett projekteringsansvar (inom ramen för sitt resp uppdrag), vilket inte heller fungerade speciellt bra.

  Byggherren hade också ansvar för samordningen av arbetsmiljö under själva byggandet, vilket däremot kunde överlåtas.

  Medan samordningsansvaret för själva byggandet fungerade tämligen väl, kan man konstatera att de flesta byggherrar och projektörer var tämligen omedvetna om sitt projekteringsansvar, vilket många gånger medförde att man många nya byggnadsverk fick mindre bra arbetsmiljö.

  Bl a pga detta, reviderades AML och tillhörande föreskrifter. Fr o m 2009 ska byggherren utse s k byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering (BAS-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U), motsvarande tidigare samordningsansvaret.

  För att behålla maximal flexibilitet rekommenderas att man ska utse juridiska personer till BAS-P resp BAS-U. Hos resp juridisk person ska det finnas personer som har kompetens för att handlägga BAS-uppdraget, men det är enklare att byta bemanning vid behov.

  Man kan även överlåta hela byggherreansvaret till en s k uppdragstagare, vilket innebär att privatpersoner inte längre riskerar att dömas till böter för att de har missat sitt byggherreansvar (vilket bl a drabbade dåvarande statsministern Persson).

  Man kan alltså konstatera att byggherren hade fullt projekteringsansvar innan 2009, motsvarande det nya BAS-P-ansvaret, vilket då inte kunde delegeras.

  Det är därför märkligt att många byggherrar numera överlåter BAS-P-ansvaret till projektörer med (fortfarande) ofta begränsad arbetsmiljökompetens. Detta är olyckligt, eftersom man därigenom avstår från inflytande och möjlighet att styra projekterings- och planeringsprocessen. Dessutom lär den som tar på sig BAS-P-uppdraget vilja ha kompensation för detta.

  Det viktigaste när det gäller både BAS-P och BAS-U är att de har tillräcklig arbetsmiljökompetens. I tidiga skeden kan det vara fullt tillräckligt att handläggaren av BAS-P-uppdraget ges tillfälle att delat i projekterings- och planeringsprocessen, vilket till stor del kan skötas på distans och men liten tidsåtgång.

  Faveo ger råd inför beslut huruvida BAS-P resp BAS-U-ansvaren ska överlåtas och när det iså fall kan vara lämpligt.

  Datum: 2011-03-23
  Skribent: Anders Brännström
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Tradisjonell prosjektledelse og SCRUM

  Professionell projektledning

  Vi har gjennomført vellykkede prosjekter hvor tradisjonell prosjektledelse har fungert godt samtidig som utvikling av prosjektleveransene er realisert gjennom SCRUM.

  Med tradisjonell prosjektledelse mener jeg at alle de kunnskapsområder som er definert i f.eks PMI og IPMA, gjennomføres av prosjektleder.

  SCRUM er en metodikk som fokuserer på hva som skal gjøres i 3-ukers perioder (sprinter) basert på en prioritert liste over arbeidsoppgaver utarbeidet av brukeransvarlig, ”product owner”. Hver dag underveis i sprinten gjennomføres daglige korte møter hvor alle i teamet forteller om sine oppgaver. SCRUM er for eksempel definert her.

  Problemet med å kjøre SCRUM kan være at man mister helhetsforståelsen av det komplette prosjektforløpet da fokus hele tiden er kun på neste sprint. Dersom man derfor kjører prosjektet som et tradisjonelt prosjekt, men hvor selve utviklingen gjennomføres som en rekke av SCRUM sprinter, som til sammen danner det komplette prosjektet, så har vi lykkes med å gjøre dette. Da får oppdragsgiver fortsatt den tradisjonelle statusrapporten med en tydelige fremdriftsstatus, samtidig som selve utviklingen foregår gjennom SCRUMing hvor oppdragsgivers ”product owner” hele tiden prioriterer hva som skal være med i leveransen.

  Faveo har således også utviklet maler for fremdriftsplaner i Microsoft Prosjekt, som inneholder alle PMI/IPMA kunnskapsområder og alle aktiviteter tilknyttet administrasjon av SCRUMing.

  Datum: 2011-03-17
  Skribent: John Olav Midtlyng - Prosjektleder og Sertifisert Scrum Master
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Thorbjørn Overholt koncernchef i Faveo

  Nytt från Faveo

  Thorbjørn OverholtStyrelsen i Faveo Management AS har beslutat att utse Thorbjørn Overholt till ny koncernchef och VD i moderbolaget Faveo Management AS med tillträde den 15 mars. Som en konsekvens av denna utnämning lämnar han sin plats i koncernbolagets styrelse.

  Styrelsen är överens om att Faveo därigenom har fått en mycket kvalificerad koncernchef som kommer att utveckla och stärka Faveo Management AS både marknadsmässigt och internt.

  Han har mycket intressanta erfarenheter från både offentliga och privata organisationer, ett bra kontaktnät och ett brinnande intresse för Faveo.

  Datum: 2011-03-14
  Skribent: Håkan Murby, Styreleder
  Share/Bookmark
  Dela:
 • Generösa konsulter

  Professionell projektledning

  – är inte det en motsägelse?

  Det finns en nidbild av konsulter, som